Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo R : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Zobrazuji překlad hesla : R

reviver _ křísící osoba , (n:)
revivification _ oživení , (n:)
revivification _ vzkříšení , (n:)
revivify _ vzkřísit , (v:)
revocable _ odvolatelný , (adj:)
revocable _ zrušitelný , (adj:)
revocation _ zrušení ,
revocation _ ukončení platnosti , , (1.4.)
revocation _ odvolání , (n:)
revoke _ odvolat , (v:)
revoked _ odřeknutý , (adj:)
revoked _ odvolaný , (adj:)
revoked _ zrušený , (adj:)
revolt _ odboj ,
revolt _ revoltovat , (v:)
revolt _ povstání ,
revolt _ odpor , (n:)
revolt _ vzbouřit se ,
revolt _ vzpoura , (n:)
revolt _ revolta , (n:)
revolting _ odporný , (adj:)
revolting _ znechucující , (adj:)
revoltingly _ nechutně , (adv:)
revolution _ revoluce ,
revolution _ otáčka ,
revolution _ obrátka , (n:)
revolutionaries _ revolucionáři , (n:)
revolutionary _ revoluční , (adj:)
revolutionary _ revolucionář ,
revolutionise _ způsobit revoluci ,
revolutionize _ udělat převrat ,
revolutionize _ způsobit revoluci ,
revolutionize _ revolucionalizovat , (v:)
revolutionized _ zrevolucionalizoval , (v:)
revolutionized _ zrevolucionalizovaný , (adj:)
revolutions _ revoluce , (pl.)
revolve _ točit se ,
revolve _ otáčet , (v:)
revolve _ točit , (v:)
revolver _ revolver , (n:)
revolves _ otáčí se ,
revolves _ točí se ,
revolving _ otáčející , (adj:)
revolving door _ otočné dveře , ([eko.])
revue _ revue ,
revue _ kabaret , (n:)
revulsion _ hnus , (n:)
revulsion _ odpor , (n:)
reward _ odměnit ,
reward _ výdělek , (n:)
reward _ prémie , (n:)
reward _ odměna , (n:)
reward _ odplata , (n:)
rewarded _ odměněný , (adj:)
rewarding _ prospěšný , (adj:)
rewarding _ užitečný , (adj:)
rewarding _ vděčný , (adj:)
rewards _ odměny , (n: pl.)
reweigh _ převážit , (v:)
rewind _ přetočit , (v:)
rewind _ převinout , (v:)
rewindable _ převinutelný , (adj:)
rewire _ opětovně zapojit ,
rewired _ znovu zapojený ,
reword _ přeformulovat , (v:)
rework _ přepracovat , (v:)
reworking _ předělání , (n:)
reworking _ přepracování , (n:)
rewound _ přetočený , (adj:)
rewound _ převinutý , (adj:)
rewritable _ přepisovatelný , (adj:)
rewrite _ přepsat , (v:)
rewriting _ přepisování , (n:)
rewritten _ přepsaný , (adj:)
rewrote _ přepsal , (v:)
Rex _ Rex , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
Reykjavik _ Reykjavík , (n: [zem.]) , (hl. město Islandu)
Reykjavik _ hl.m. - Island , (n: [jmén.])
Reynolds _ Reynolds , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
RF _ Radio Frequency , ([zkr.] [voj.])
RFC _ Request For Comments , ([zkr.])
RFCM _ Radio Frequency Countermeasure , ([zkr.] [voj.])
RFD _ pošta zdarma v zemědělských oblastech , (n: [zkr.]) , (Rural Free Delivery)
RFT _ Request For Thinking , ([zkr.])
RGB _ červená zelená modrá , ([it.] zkr.)
rhapsodize _ básnit , (v:)
rhapsody _ básnění , (n:)
rhapsody _ rapsodie , (n:)
Rheims _ Remeš , ([zem.] n:)
rhenium _ rhenium ,
rheology _ reologie , (n:)
rheophyte _ rheofyt , ([eko.])
rheoseston _ reoseston , ([eko.])
rheostat _ odpor , (n:)
rheostat _ reostat , (n:)
rhesus _ týkající se jižní Asie ,
rhetoric _ fráze ,
rhetoric _ klišé ,
rhetoric _ krásné řečičky ,
rhetoric _ plané řeči ,
rhetoric _ prázdné řeči ,
rhetoric _ rétorika ,
rhetoric _ řečnictví ,
rhetoric _ styl jazyka ,
rhetoric _ styl řeči ,
rhetoric _ výmluvnost ,
rhetorical _ rétorický , (adj:)
rhetorical _ řečnický , (adj:)
rhetorical question _ řečnická otázka , (n:)
rhetorically _ rétoricky , (adv:)
rhetorically _ řečnicky , (adv:)
rhetorician _ řečník , (n:)
rheum _ hleny ,
rheumatic _ revmatický , (adj:)
rheumatic fever _ revmatická horečka , (n:)
rheumatism _ revmatismus , (n:)
rheumatoid _ revmatický , (adj:)
rheumatoid arthritis _ revmatická artritida , (n:)
rheumatology _ revmatologie , (n:)
Rhine _ Rýn , ([zem.] n:)
Rhine _ Rhine , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Rhineland _ Rýnsko , ([zem.] n:)
Rhineland _ Porýní , ([zem.] n:)
Rhineland _ Porýnsko , ([zem.] n:)
rhinestone _ napodobenina drahokamu ,
rhinitis _ rinitida , (n:)
rhinitis _ rýma , (n:)
rhino _ nosorožec , (n:)
rhinoceros _ nosorožec , (n:)
rhinoceroses _ nosorožci , (n: pl.)
rhinoplasty _ plastika nosu ,
rhinosporidiosis _ rinosporidióza ,
rhinostenosis _ rinostenóza ,
rhinotomy _ rinotomie , (n:)
RHIP _ Rank Has Its Privileges , ([zkr.])
rhizome _ oddenek , (n:)
rhizomes _ oddenky , , (oddenky rostlin)
rhizoplane _ rhizoplán , ([eko.])
rhizosphere _ rhizosféra , ([eko.])
rho _ ró ,
Rhoda _ Rhoda , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Rhode _ Rhode , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Rhode Island _ stát v USA , (n: [jmén.])
Rhodes _ Rhodes , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Rhodes _ Rhodos ,
Rhodesia _ Rhodesie , (n:)
Rhodesian _ obyvatel Rhodesie ,
rhodium _ rhodium , (n:)
rhododendron _ rododendron , (n:)
rhodolite _ rodolit ,
rhodopsin _ rhodopsin ,
rhomb _ kosočtverec , (n:)
rhombencephalon _ zadní mozek ,
rhombic _ rombický , (adj:)
rhomboid _ kosodélník , (n:)
rhomboidal _ kosodélníkový , (adj:)
rhombus _ kosočtverec , (n:)
Rhone _ Rhone , (n: [jmén.]) , (příjmení)
rhubarb _ rebarbora , (n:)
rhyme _ rým , (n:)
rhyme _ rýmovat , (v:)
rhyme _ rýmovat se ,
rhyme _ poezie , (n:)
rhyme _ říkadlo ,
rhyme _ říkanka , (n:)
rhymed _ rýmovaný , (adj:)
rhymeless _ nerýmovaný , (adj:)
rhymer _ skladatel rýmů ,
rhymes _ rýmy , (n: pl.)
rhymester _ veršotepec , (n:)
rhyming _ rýmování , (n:)
rhyming _ rýmový , (adj:)
rhythm _ rytmus , (n:)
rhythm method _ antikoncepční metoda , (n:)
rhythmic _ rytmický , (adj:)
rhythmical _ rytmický , (adj:)
rhythmically _ rytmicky , (adv:)
rhythms _ rytmy , (n: pl.)
RIA _ hodnocení vlivu opatření , ([eko.])
riant _ usměvavý , (adj:)
rib _ žebro ,
ribald _ humorně vulgární , (adj:)
ribald _ lechtivý , (adj:)
ribald _ sprostý , (adj:)
ribaldry _ oplzlost , (n:)
riband _ lem , (n:)
riband _ pentle , (n:)
riband _ páska , (n:)
ribbed _ žebrový ,
ribbing _ žebroví ,
ribbing _ žebrování , (n:)
ribbon _ stužka ,
ribbon _ fábor , (n:)
ribbon _ pentle , (n:)
ribbon _ pásek ,
ribbon _ stuha , (n:)
ribbon _ čelenka , (n:) , (islamist ribbon)
ribbons _ stužky , (n: pl.)
ribbons _ pásky , (n: pl.)
ribcage _ hrudní koš ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line