Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo R : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Zobrazuji překlad hesla : R

revamp _ renovovat , (v:)
revamped _ renovoval , (v:)
revanchist _ revanšista , (n:)
reveal _ odkrýt ,
reveal _ odhalit ,
reveal _ prozradit , (v:)
reveal _ vyjevit , (v:)
reveal _ vyzradit , (v:)
revealed _ odhalený ,
revealed _ odkrytý ,
revealed _ odhalil , (v:)
revealed preference _ odhalené preference , ([eko.])
revealing _ odhalující ,
revealing _ odkrývající ,
reveals _ odhaluje , (v:)
reveille _ vojenský budíček ,
revel _ hodování , (n:)
revel _ holdovat , (v:)
revel _ hostina , (n:)
revel _ hýření , (n:)
revel _ hýřit , (v:)
revel _ vychutnávat , (v:)
revel _ radovánky , (n:)
revelation _ odhalení , (n:)
revelation _ objev , (n:)
revelation _ zjevení , (n:)
revelations _ odhalení , (pl.) , (n:)
revelatory _ objevný , (adj:)
reveller _ hýřil , (v:)
revelry _ veselí ,
revenage _ msta ,
revenge _ pomstít ,
revenge _ odveta ,
revenge _ revanš ,
revenge _ odplata ,
revenge _ msta ,
revenge _ pomsta , (n:)
revengeful _ pomstychtivý , (adj:)
revenger _ mstitel , (n:)
revenue _ obrat , (n: [ekon.])
revenue _ příjem , (n:)
revenue _ výnos , (n:)
revenue _ příjmy , ([eko.])
revenue _ důchod , (n:)
revenue _ tržba , (n:)
revenue bond _ důchodová obligace ,
revenue neutral pollution taxes _ příjmově neutrální daně za znečištění , ([eko.])
revenue of national budget _ příjem státního rozpočtu ,
revenue stamp _ kolek ,
revenue tariff _ fiskální clo ,
revenues _ příjmy , (n: pl.)
revenues _ tržba , (n:)
revenues _ tržby , (n: pl.)
revenues _ výnosy , (n: pl.)
reverb _ ozvěna , (n:)
reverb _ rezonance , (n:)
reverberance _ odraz , (n:)
reverberant _ odrážející , (adj:)
reverberant _ rezonující , (adj:)
reverberate _ znít ozvěnou ,
reverberation _ dozvuk , (n:)
reverberation _ rezonance , (n:)
revere _ ctít , (v:)
revere _ uctívat , (v:)
revered _ ctěný , (adj:)
reverence _ vážnost , (n:)
reverend _ ctihodný , (adj:)
reverend _ důstojný , (adj:)
reverent _ uctivý , (adj:)
reverential _ uctivý , (adj:)
reverentially _ uctivě , (adv:)
reverently _ uctivě , (adv:)
reverie _ snění , (n:)
revers _ klopa , (n:)
reversal _ obrat ,
reversal _ zvrat ,
reverse _ změnit směr ,
reverse _ zpátečka , (n: [aut.])
reverse _ reverzovat , (v:)
reverse _ revers ,
reverse _ převrátit ,
reverse _ opak , (n:)
reverse _ opačný , (adj:)
reverse _ obracet ,
reverse _ obrátit , (v:)
reverse _ reverzní ,
reverse _ zaměnit , (v:)
reverse _ zvrátit , (v:)
reverse _ obrácení ,
reverse _ obrácený , (adj:)
reverse osmosis _ reverzní osmóza , ([eko.])
reversed _ anulovaný , (adj:)
reversed _ obrácený , (adj:)
reversed _ odvolaný , (adj:)
reversed _ zaměněný , (adj:)
reversed _ zpětný , (adj:)
reversely _ naopak , (adv:)
reverser _ reverzační přepínač ,
reverses _ obrací , (adj:)
reverses _ přehazuje , (v:)
reversibility _ vratnost , (n:)
reversible _ vratný ,
reversibly _ zvratně , (adv:)
reversing _ couvání , (n:)
reversing _ obrácení ,
reversing _ reverzování , (n:)
reversion _ čekatelství , (n:)
reversion _ navrácení (majetku) , ([eko.])
revert _ přepojit , (v:)
revert _ vrátit se ,
revert _ vrátit , (v:)
reverting _ navracející , (adj:)
reverting _ vracející , (adj:)
reverts _ přepíná , (v:)
reverts _ vrací , (adj:)
revet _ vyzdít ,
revetment _ obložení , (n:)
review _ kritika (recenze) ,
review _ revidovat , (v:)
review _ recenzovat , (v:)
review _ posoudit , (v:)
review _ přezkoumání , (n:)
review _ přehled , (n:)
review _ překontrolování , (n:)
review _ přezkoumat , (v:)
review _ přezkoušení , (n:)
review _ recenze , (n:)
review _ revize , (n:)
reviewed _ přezkoumaný , (adj:)
reviewed _ přezkoušený , (adj:)
reviewed _ zhodnocený , (adj:)
reviewed _ zhodnotil , (v:)
reviewer _ kritik , (n:)
reviewer _ recenzent , (n:)
reviewers _ kritici , (n: pl.)
reviewers _ recenzenti , (n:)
reviewing _ přezkoumání , (n:)
reviews _ kontroly , (n: pl.)
reviews _ posudky , (n: pl.)
reviews _ přehledy , (n: pl.)
reviews _ revize , (n:)
revile _ nadávat , (v:)
reviler _ grobián , (n:)
revisable _ poopravitelný , (adj:)
revisable _ upravitelný , (adj:)
revisal _ prohlídka , (n:)
revisal _ revize , (n:)
revise _ opravovat , (v:)
revise _ korigovat ,
revise _ zrevidovat , (v:)
revise _ revize ,
revise _ revidovat , (v:)
revise _ opravit , (v:)
revised _ aktualizovaný , (adj:)
revised _ opravený , (adj:)
revised _ přepracovaný , (adj:)
revised _ revidovaný , (adj:)
revised _ upravený , (adj:)
revising _ opravující , (adj:)
revising _ revidující , (adj:)
revision _ opakování (učiva) ,
revision _ revidování ,
revision _ přepracování ,
revision _ oprava , (n:)
revision _ revize , (n:)
revision of laws _ revize zákonů ,
revisional _ revizní , (adj:)
revisionary _ revidovaný , (adj:)
revisionism _ revizionizmus , (n:)
revisionist _ revizionista , (n:)
revisions _ revize , (pl.)
revisit _ znovu navštívit ,
revisited _ znovu navštívený ,
revisory _ revizní , (adj:)
revitalisation _ revitalizace , (n:)
revitalise _ posílit , (v:)
revitalise _ vzpružit , (v:)
revitalised _ posílený , (adj:)
revitalised _ posílil , (v:)
revitalised _ vzpružil , (v:)
revitalization _ revitalizace , (n:)
revitalize _ oživit , (v:)
revitalize _ vzpružit , (v:)
revitalize _ oživit, revitalizovat , ([eko.])
revitalized _ oživený , (adj:)
revitalized _ oživil , (v:)
revitalized _ vzpružil , (v:)
revival _ oživení ,
revivalism _ náboženské obrození , (n:)
revivalist _ buditel , (n:)
revivalist _ kazatel , (n:)
revivalist _ nábožensko-obrodný , (adj:)
revivalist _ obrozenecký , (adj:)
revivalist _ obrozenec , (n:)
revive _ oživit ,
revive _ vzkřísit , (v:)
revived _ obnovený , (adj:)
revived _ oživený , (adj:)
revived _ oživil , (v:)
revived _ oživl , (v:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line