Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo R : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Zobrazuji překlad hesla : R

retied _ převázal , (v:)
retina _ retina , (n:)
retina _ sítnice , (n:)
retinae _ sítnice , (n:)
retinal _ retinový , (adj:)
retinal _ sítnicový , (adj:)
retinitis _ zánět sítnice ,
retinitis _ retinitida , (n:)
retinue _ doprovod , (n:)
retire _ stáhnout se , (v:)
retire _ odejít do důchodu , (v:)
retire _ odejít do výslužby , (v:)
retire _ odejít do ústraní , (v:)
retire _ odejít do penze ,
retire _ odejít , (v:)
retire _ odpočívat , (v:)
retire _ odsun , (n:)
retire _ odvolat , (v:)
retire _ penzionovat , (v:)
retire _ ustoupit , (v:)
retired _ odešel do důchodu ,
retired _ v penzi ,
retired _ odešel ,
retired _ v důchodu ,
retired _ důchodový , (adj:)
retired _ odstoupil , (v:)
retired _ vysloužilý , (adj:)
retiree _ důchodce , (n:)
retirement _ odchod do výslužby ,
retirement _ důchod , (n:)
retirement _ výslužba , (n:)
retirement _ odchod do důchodu ,
retirement _ odpočinek , (n:)
retirement _ odchod (např. do důchodu) , ([eko.])
retirement _ penze , (n:)
retirement age _ důchodový věk ,
retirement pension _ starobní důchod ,
retires _ odchází do penze ,
retiring _ penzionování , (n:)
retiring _ samotářský , (adj:)
retiring pay _ penze ,
retold _ převyprávět ,
retold _ převyprávěn ,
retold _ převyprávěl , (v:)
retold _ převyprávěný , (adj:)
retook _ opětovně získal ,
retool _ vybavit , (v:)
retort _ odsekl ,
retort _ odseknout ,
retouch _ retušovat , (v:)
retrace _ návrat , (n:)
retraced _ vrátil se ,
retract _ odvolat , (v:)
retractable _ sklápěcí , (adj:)
retractable _ vtažitelný , (adj:)
retractable _ zatažitelný , (adj:)
retracted _ odvolaný , (adj:)
retracted _ zrušený , (adj:)
retractile _ zatažitelný , (adj:)
retraction _ anulování , (n:)
retraction _ odstoupení , (n:)
retraction _ odvolání , (n:)
retrain _ přeškolit , (v:)
retraining _ přeškolovací , (adj:)
retraining _ přeškolování , (n:)
retranslate _ přeložit do dalšího jazyka , (n:)
retransmission _ opakovaný přenos ,
retransmit _ opětovně vysílat signál ,
retread _ protektor , (n:)
retread _ protektorovat , (v:)
retreat _ ustupovat , (v:)
retreat _ couvnutí ,
retreat _ couvnout ,
retreat _ ustoupit ,
retreat _ ústup , (n:)
retreated _ ustoupil ,
retreating _ ustupování , (n:)
retreating _ ustupující , (adj:)
retrench _ omezit ,
retrench _ omezit, zredukovat, ubrat, seškrtat , ([eko.])
retrenchment _ snížení výdajů ,
retrial _ opakovaný pokus ,
retribution _ poslední soud ,
retribution _ odplata ,
retribution _ odškodnění ,
retribution _ msta ,
retribution _ odveta ,
retribution _ trest ,
retribution _ pomsta , (n:)
retributive _ odvetný , (adj:)
retried _ zkusit znovu ,
retries _ opětovné pokusy ,
retries _ opětovně se pokouší ,
retrievable _ dobytná např. pohledávka , (n:)
retrieval _ znovunabytí ,
retrieval _ nalezení , (n:)
retrieval _ vyhledání , (n:)
retrieve _ aportovat , (v:)
retrieve _ znovu získat ,
retrieve _ znovu nabýt ,
retrieve _ získat zpět ,
retrieve _ vydolovat , (v:)
retrieve _ zachránit , (v:)
retrieve _ získat , (v:)
retrieved _ získaný , (adj:)
retriever _ druh loveckého psa , (n:)
retrieves _ vyhledává , (v:)
retrieves _ zachraňuje , (v:)
retrieving _ získávání , (n:)
retro _ retro ,
retroactive _ zpětný ,
retroactive _ retroaktivní, mající zpětný účinek , ([eko.])
retroactively _ retroaktivně , (adv:)
retroactively _ retrospektivně , (adv:)
retroactively _ zpětně ,
retrofit _ vylepšit , (v:)
retrofit _ zdokonalit , (v:)
retrofitting _ vybavující , (adj:)
retrograde _ retrográdní , (adj:)
retrograde _ ustupovat , (v:)
retrograde _ zpátečnický , (adj:)
retrogress _ vracet se , (v:)
retrogression _ úpadek , (n:)
retrogressive _ zpáteční , (adj:)
retrogressive _ zpětný , (adj:)
retrospect _ retrospektivně ,
retrospect _ rekapitulace , (n:)
retrospect _ retrospekce , (n:)
retrospect _ retrospektiva , (n:)
retrospection _ retrospekce , (n:)
retrospection _ retrospektivita , (n:)
retrospective _ retrospektivní ,
retrospectively _ retrospektivně , (adv:)
retroviruses _ retrovirusy ,
retroviruses _ retroviry ,
retry _ znovu zkusit , (v:)
retry _ zkusit ještě jednou ,
retsina _ retsina , (n:)
retune _ přeladit , (v:)
return _ návrat ,
return _ vracet ,
return _ vrátit ,
return _ vrátit se ,
return _ vracet se ,
return _ výnos , (n:)
return _ zpáteční lístek ,
return _ zpětný chod ,
return _ návratnost ,
return _ navrácení , (n:)
return _ navrátit , (v:)
return _ obrat , (n:)
return _ obrátit , (v:)
return _ odveta , (n:)
return _ odvětit , (v:)
return _ zpáteční , (adj:)
Return key _ klávesa Return , ([it.])
return ticket _ zpáteční lístek ,
return to scale _ výnos z rozsahu ,
returnable _ návratný , (adj:)
returned _ vrácený , (adj:)
returned _ vrátil , (v:)
returnee _ navrátilec , (n:)
returner _ žena po mateřské ,
returner _ vracející se osoba , (n:)
returning _ vrácení , (n:)
returns _ vrací se ,
returns _ návraty , (n: pl.)
retype _ přepsat , (v:)
retyped _ přepsal , (v:)
retyping _ přepisování , (n:)
Reuben _ Reuben , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
reunification _ opětovné sjednocení , (n:)
reunification _ znovusjednocení , (n:)
reunion _ shledání ,
reunion _ setkání ,
reunion _ opětovné setkání , (n:)
reunion _ schůze , (n:)
reunion _ sraz , (n:)
reunite _ sjednotit , (v:)
reunited _ znovu sjednocený ,
reunited _ sjednocený , (adj:)
reunited _ spojený , (adj:)
reusable _ opětovně použitelný ,
reuse _ opětovně použít ,
reused _ opětovně použitý ,
reusing _ znovupoužití ,
Reuther _ Reuther , (n: [jmén.]) , (příjmení)
rev _ túrovat , (v:)
rev _ obrátka , (n:)
rev _ otáčka , (n:)
rev _ roztočit , (v:)
rev up _ přidat otáčky ,
rev up _ roztočit se ,
revaluation _ přehodnocení , (n:)
revaluation _ revalvace ,
revalue _ přehodnotit , (v:)
revalue _ revalvovat , (v:)
revalue the currency _ revalvovat měnu ,
revamp _ předělat , (v:)
revamp _ vylepšit , (v:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line