Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo R : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Zobrazuji překlad hesla : R

restorer _ obnovitel , (n:)
restorer _ restaurátor , (n:)
restores _ obnovuje , (v:)
restoring _ obnovování , (n:)
restrain _ potlačit , (v:)
restrain _ omezit , (v:)
restrain _ bránit , (v:)
restrain _ krotit , (v:)
restrain _ držet na uzdě ,
restrain _ kontrola , ([eko.])
restrained _ umírněný , (adj:)
restrained _ zdrženlivý , (adj:)
restrainer _ zpomalovač , (n:)
restraining _ krocení , (n:)
restraining _ omezení , (n:)
restraint _ kontrolovaný , (adj:)
restraint _ omezený , (adj:)
restraint _ potlačený , (adj:)
restraint _ umírněný , (adj:)
restraint _ omezení , (n:)
restraint _ omezování , (n:)
restraint _ překážka , (n:)
restraint _ sebekázeň ,
restraint _ sebeovládání , (n:)
restraint _ zdrženlivost , (n:)
restrict _ omezit ,
restricted _ omezen ,
restricted _ vyhrazený , (adj:)
restricted _ omezený , (adj:)
restricted _ zakázaný , (adj:)
restricting _ omezující , (adj:)
restricting _ limitující , (adj:)
restriction _ omezení , (n:)
restriction _ restrikce , (n:)
restriction protection _ restrikční ochrana , ([eko.])
restrictions _ restrikce , (pl.)
restrictions _ omezení , (pl.) , (n:)
restrictive _ omezující , (adj:)
restrictive _ restriktivní , (adj:)
restrictive budgetary policy _ restriktivní rozpočtová politika ,
restrictive protection _ restrikční ochrana , ([eko.])
restrictively _ restriktivně , (adv:)
restricts _ omezuje , (v:)
restroom _ toaleta , (n:)
restructure _ restrukturalizovat , (v:)
restructured _ restrukturalizovaný , (adj:)
restructuring _ restrukturování , (n:)
rests _ odpočívá , (v:)
restyle _ opětovně upravit styl ,
resubmission _ opětovné podrobení se ,
resubmission _ opětovné předložení , (n:)
resubmit _ znovu předložit ,
resubmitted _ znovu předložený ,
resubmitting _ opětovné předkládání , (n:)
resubstitute _ náhrada náhrady ,
result _ následek ,
result _ výsledek , (n:)
result _ důsledek , (n:)
result _ plynout , (v:)
result _ mít za následek ,
result _ vyplývat , (v:)
resultant _ výslednice , (n: [mat.])
resulted _ dopadlo ,
resulted _ skončil , (v:)
resulted _ skončilo , (v:)
resulted _ vedl , (v:)
resulted _ vyplynulo , (v:)
resulting _ následný , (adj:)
resulting _ výsledný , (adj:)
resulting _ vyplývající , (adj:)
resulting pesticide effect _ následný účinek pesticidu , ([eko.])
resulting pollution _ produkované znečištění (vodní hospodářství) , ([eko.])
results _ výsledky , (n: pl.)
resume _ pokračovat ,
resume _ souhrn ,
resume _ znovu otevřít ,
resume _ obnovit ,
résumé _ životopis , (n:)
resume _ shrnout ,
resume _ závěr ,
resume _ rekapitulace ,
résumé _ resumé ,
resume _ zrekapitulovat , (v:)
resume _ rezumovat , (v:)
resume _ rekapitulovat , (v:)
résumé _ shrnutí , (n:)
resume _ začínat znovu ,
resume _ začít znovu ,
resume _ zahájit znovu ,
resume _ znovu zahájit ,
résumé _ výtah , (n:)
resumed _ obnovený , (adj:)
resumes _ pokračuje , (v:)
resumption _ obnovení , (n:)
resupply _ obnovit dodávku ,
resurface _ znovu se ukázat ,
resurfaced _ znovu vynořený ,
resurfacing _ obnova krytu ,
resurgence _ obroda ,
resurgence _ obnova ,
resurgence _ obrození ,
resurgence _ opětovné vzkříšení ,
resurgence _ oživení ,
resurgent _ znovuožívající ,
resurgent _ obrozující se ,
resurrect _ oživit , (v:)
resurrected _ znovu oživený ,
resurrection _ obnovení , (n:)
resurrection _ vzkříšení , (n:)
resurrection _ zmrtvýchvstání , (n:)
resuscitate _ oživit ,
resuscitation _ resuscitace , (n:)
resuscitator _ dýchací přístroj ,
resynchronise _ obnovit synchronizaci ,
resynchronization _ obnova synchronizace ,
resynchronize _ opětovně synchronizovat ,
retail _ detail , (n:)
retail _ maloobchodní ,
retail _ maloobchod , (n:)
retail banking _ malobankovnictví (pro drobnou klientelu) ,
retail outlet _ maloobchodní odbytiště ,
retail store _ maloobchod ,
retailer _ maloobchodník , (n:)
retailing _ maloobchodní podnikání ,
retails _ maloobchody , (n: pl.)
retain _ podržet si ,
retain _ ponechat si ,
retain _ držet, podržet , ([eko.])
retained _ nerozdělený , (adj:)
retained _ neztracený , (adj:)
retained _ ponechaný , (adj:)
retained _ uchovaný , (adj:)
retained _ zadržený , (adj:)
retained earnings _ nerozdělený zisk , (n:)
retainer _ sluha , (n:)
retainers _ zálohy , (n: pl.)
retaining _ udržování , (n:)
retaining _ zadržování , (n:)
retaining water course baffle _ přehrážka toku , ([eko.])
retains _ zachovává , (v:)
retake _ znovuzískání , (n:)
retaken _ znovu získaný ,
retaliate _ oplatit , (v:)
retaliate _ odplatit stejným ,
retaliate _ pomstít , (v:)
retaliation _ odplata , (n:)
retaliation _ odveta , (n:)
retaliative _ odvetný , (adj:)
retaliatory _ odvetný , (adj:)
retaliatory _ represivní , (adj:)
retard _ duševně zaostalý ,
retard _ zpomalovat , (v:)
retard _ zdržovat , (v:)
retard _ brzdit ,
retard _ zdržet , (v:)
retard _ zpozdit , (v:)
retardant _ zpomalující , (adj:)
retardation _ retardace , (n:)
retardation _ zpomalení , (n:)
retardation _ zpoždění , (n:)
retarded _ retardovaný , (adj:)
retarded _ zpožděný , (adj:)
retarded _ zaostalý , (adj:)
retarded _ opožděný , (adj:)
retarder _ brzda , (n:)
retarder _ retardér , (n:)
retarder _ zpomalovač , (n:)
retarder _ zpožďovač , (n:)
retch _ zvedat se žaludek ,
retell _ převyprávět , (v:)
retention _ udržování , (n:)
retention _ zachování , (n:)
retention period _ doba zdržení (hydrosystém) , ([eko.])
retentive _ obsáhlý , (adj:)
retentive _ uchovávající , (adj:)
retentive _ výborný , (adj:)
retentiveness _ schopnost pamatování si ,
retentivity _ nepropustnost , (n:)
retest _ přezkoušet , (v:)
rethink _ přehodnotit , (v:)
rethinking _ přehodnocení , (n:)
rethought _ přehodnocený ,
reticence _ diskrétnost , (n:)
reticence _ rezervovanost , (n:)
reticent _ diskrétní , (adj:)
reticent _ mlčenlivý , (adj:)
reticent _ zdrženlivý , (adj:)
reticle _ vláknová mřížka , (n:)
reticular _ komplikovaný , (adj:)
reticular _ retikulární , (adj:)
reticulate _ rozvést elektřinu ,
reticulate _ rozvést vodu ,
reticulated _ mřížkovaný , (adj:)
reticulating _ síťování , (n:)
reticulating _ mřížkování , (n:)
reticulation _ síťování , (n:)
reticule _ optická sít ,
reticule _ síťovka , (n:)
reticulum _ druh žaludku přežvýkavců ,
retie _ převázat , (v:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line