Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo R : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Zobrazuji překlad hesla : R

resorts _ útočiště , (pl.)
resorts _ rezorty , (n: pl.)
resound _ ozvat se ,
resound _ ozývat se ,
resound _ resonovat , (v:)
resound _ znít , (v:)
resounding _ hlasitý , (adj:)
resounding _ zvučný , (adj:)
resoundingly _ hlasitě , (adv:)
resoundingly _ zvučně , (adv:)
resource _ možnost , (n:)
resource _ prostředek , (n:)
resource _ východisko , (n:)
resource _ zdroj , (n:)
resource _ zdrojový , (adj:)
resource _ zdroj (přírodní suroviny) , ([eko.])
resource (factor) market _ zdrojový (faktorový) trh , ([eko.])
resource allocation _ alokace zdrojů , ([eko.])
resource depletion _ ztráta obnovitelných zdrojů , ([eko.]) , (Snížení globální zásoby surovin jako výsledek vytěžení neobnovitelných zdrojů, nebo vytěžení obnovitelných zdrojů tak, že se nestačí obnovovat.)
resource dynamics _ dynamika zdrojů , ([eko.])
resource of anthropogenic impact _ zdroj antropogenního působení , ([eko.])
resource rent _ zdrojová renta , ([eko.])
resourceful _ vynalézavý , (adj:)
resourcefulness _ vynalézavost , (n:)
resources _ zdroje ,
resources _ prostředky ,
resow _ znovu zasít ,
respecify _ znovu určit ,
respect _ uznat ,
respect _ uznávat ,
respect _ vážit si , ([obec.])
respect _ ohled ,
respect _ úcta , (n:)
respect _ respektovat , (v:)
respect _ ctít ,
respect _ mít v úctě ,
respect _ respekt , (n:)
respect _ vážnost , (n:)
respect for _ obdivovat , (v:)
respectability _ ctihodnost , (n:)
respectability _ serióznost , (n:)
respectability _ úctyhodnost , (n:)
respectability _ váženost , (n:)
respectable _ ctihodný , (adj:)
respectable _ čestný , (adj:)
respectable _ poctivý , (adj:)
respectable _ počestný , (adj:)
respectable _ seriózní , (adj:)
respectable _ slušný , (adj:)
respectable _ solidní ,
respectable _ úctyhodný , (adj:)
respectable _ vážený , (adj:)
respectably _ úctyhodně , (adv:)
respected _ vážený ,
respecter _ kdo se klaní ,
respectful _ uctivý , (adj:)
respectful _ zdvořilý , (adj:)
respectfully _ uctivě , (adv:)
respectfully _ zdvořile , (adv:)
respectfulness _ zdvořilost , (n:)
respecting _ respektování , (n:)
respecting _ respektující , (adj:)
respective _ příslušný , (adj:)
respective _ vlastní , (adj:)
respectively _ v pořadí ,
respectively _ v tomto pořadí ,
respectively _ samostatně ,
respects _ respektuje , (v:)
respiration _ dýchání ,
respiration _ dech ,
respiration _ výdech ,
respiration _ respirace , ([eko.])
respiration metabolism _ respirační metabolismus , ([eko.])
respirator _ respirátor , (n:)
respiratory _ dechový , (adj:)
respiratory _ respirační , (adj:)
respiratory quotient _ respirační kvocient RQ , ([eko.])
respiratory quotient _ RQ respirační kvocient , ([eko.])
respire _ dýchat , (v:)
respite _ odklad , (n:)
respite _ oddech , (n:)
resplendence _ lesk , (n:)
resplendence _ zář ,
resplendence _ třpyt , (n:)
resplendency _ zář ,
resplendency _ jas , (n:)
resplendency _ třpyt , (n:)
resplendent _ oslnivý , (adj:)
resplendent _ třpytivý , (adj:)
respond _ odpovědět ,
respond _ odpovídat ,
respond _ ozvat se ,
respond _ ozývat se ,
respond _ reagovat ,
respond _ zareagovat , (v:)
responded _ odpověděl , (v:)
responded _ reagoval , (v:)
respondent _ respondent , (n:)
respondent _ žalovaný , (adj:)
respondents _ respondenti , (n:)
responder _ odpovídač , (n:)
responding _ odpovídající , (adj:)
responding _ reagující , (adj:)
responds _ odpovídá , (v:)
response _ odpověď ,
response _ reakce ,
response _ ohlas , (n:)
responses _ odpovědi ,
responses _ ohlasy , (n: pl.)
responsibilities _ zodpovědnosti , (n:)
responsibility _ zodpovědnost , (n:)
responsibility _ odpovědnost , (n:)
responsibility system _ systém odpovědnosti , ([eko.])
responsible _ zodpovědný , (adj:)
responsible _ odpovědný , (adj:)
responsibly _ zodpovědně , (adv:)
responsibly _ odpovědně , (adv:)
responsive _ citlivý , (adj:)
responsive _ vnímavý , (adj:)
responsively _ vnímavě , (adv:)
responsiveness _ vnímavost , (n:)
respray _ přestříkat , (v:)
rest _ oddech ,
rest _ odpočinek ,
rest _ zbytek ,
rest _ smrt ,
rest _ odpočívat , (v:)
rest _ opora , (n:)
rest _ ostatek , (n:)
rest _ podpěra , (n:)
rest _ přestávka , (n:)
rest _ zastávka , (n:)
rest _ pohov , (n:)
rest assured _ být ujištěn ,
rest home _ zotavovna , (n:)
rest on _ opírat ,
rest on _ opřít o , ((acc))
rest on _ opřít se o , ((acc))
rest room _ odpočívárna ,
rest room _ zotavovna ,
restart _ restart , (n:)
restartable _ restartovatelný , (adj:)
restarted _ restartovaný , (adj:)
restarting _ anulující , (adj:)
restarting _ restartování , (n:)
restarts _ restartuje , (v:)
restate _ zopakovat , (v:)
restated _ zopakovaný , (adj:)
restatement _ další formulace ,
restatement _ přepočet ,
restating _ přeformulování ,
restaurant _ restaurace ,
restaurant _ hostinec ,
restaurant _ jídelna ,
restaurant _ restaurační , (adj:)
restaurants _ restaurace , (pl.)
restaurateur _ restaurátor , (n:)
rested _ odpočinutý , (adj:)
rested _ odpočíval , (v:)
restful _ uklidňující , (adj:)
restful _ utišující , (adj:)
restfulness _ poklid , (n:)
resting _ odpočívá , (v:)
resting _ odpočívání , (n:)
restitution _ navrácení , (n:)
restitution _ restituce , (n:)
restitution _ vrácení , (n:)
restitution _ navrácení, náhrada, obnovení , ([eko.])
restitution protection _ restituční ochrana , ([eko.])
restive _ nedočkavý , (adj:)
restive _ netrpělivý , (adj:)
restiveness _ nedočkavost , (n:)
restiveness _ netrpělivost , (n:)
restless _ neklidný ,
restless _ netrpělivý ,
restless _ neposedný ,
restless _ neutuchající ,
restless _ roztěkaný ,
restless _ nesoustředěný ,
restless _ nepokojný , (adj:)
restlessly _ neklidně , (adv:)
restlessly _ neposedně , (adv:)
restlessness _ neklid , (n:)
restlessness _ nervozita , (n:)
restock _ doplnit zásoby ,
restock _ opětovně doplnit ,
restoration _ obnovení ,
restorative _ regenerační , (adj:)
restore _ obnovit , (v:)
restore _ rekonstruovat , (v:)
restore _ restaurovat , (v:)
restore _ renovovat , (v:)
restore _ vzkřísit ,
restore _ ozdravit ,
restore _ znovu zavést ,
restore _ znovu nastolit ,
restore balance _ obnovit rovnováhu ,
restore to health _ uzdravit , (v:)
restore to health _ ozdravit , (v:)
restored _ obnovený , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line