Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo R : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Zobrazuji překlad hesla : R

reset _ reset ,
resets _ anuluje , (v:)
resets _ resetuje , (v:)
resettable _ restartovatelný , (adj:)
resetting _ nulování , (n:)
resetting _ resetování , (n:)
resetting _ vynulování , (n:)
resettle _ přesídlit , (v:)
resettlement _ přesídlení , (n:)
resettlement _ vystěhování , (n:)
reshape _ reorganizovat ,
reshape _ přeformovat ,
reshape _ přetvarovat , (v:)
reshaped _ přebudovaný , (adj:)
reshaping _ obnovení tvaru ,
reshaping _ opětné tvarování , (n:)
resharpen _ opětovně naostřit ,
resharpen _ přeostřit , (v:)
reshuffle _ přeskupení , (n:)
reshuffle _ přeskupit , (v:)
reside _ bydlet , (v:)
reside _ sídlit , (v:)
residence _ obydlí ,
residence _ rezidence , (n:)
residence _ sídlo ,
residence _ bydliště , (n:)
residence _ residence ,
residence _ pobyt ,
residence time _ doba zdržení (hydrosystém) , ([eko.])
residences _ rezidence , (pl.)
residences _ bydliště , (pl.)
residency _ sídlo ,
residency _ rezidence , (n:)
resident _ bydlící , (adj:)
resident _ usedlý , (adj:)
resident _ residentní ,
resident _ občan ,
resident _ obyvatel , (n:)
resident _ rezident , (n:)
resident _ rezidentní , (adj:)
resident _ usedlík , (n:)
resident _ zdejší , (adj:)
residential _ domácí , (adj:)
residential _ obydlený , (adj:)
residential _ obytný ,
residential _ místní ,
residential _ bytový ,
residential _ domovní , (adj:)
residential district _ obytná čtvrť ,
residents _ obyvatelé , (n:)
residents _ usedlíci , (n: pl.)
resides _ bydlí ,
resides _ sídlí ,
resides _ pobývá , (v:)
residing _ sídlící , (adj:)
residing _ spočívající , (adj:)
residua _ zbytek , (n:)
residual _ zbytkový , (adj:)
residual _ pozůstalý , ([eko.])
residual herbicide effect _ reziduální následný účinek herbicidu , ([eko.])
residuary _ zbytkový ,
residue _ reziduum , (n:)
residue _ pozůstatek , (n:)
residue _ sedlina , (n:)
residue _ zbytek , (n:)
residuum _ reziduum , (n:)
residuum _ usazenina , (n:)
residuum _ zbytek , (n:)
resign _ odstoupit , (v:)
resign _ rezignovat , (v:)
resign _ znovu podepsat ,
resignation _ rezignace ,
resignation _ odevzdanost , (n:)
resignation _ odstoupení , (n:)
resignations _ rezignace , (pl.)
resigned _ odstoupil , (v:)
resigned _ resignoval , (v:)
resigned _ rezignoval , (v:)
resigned _ smířený , (adj:)
resignedly _ odevzdaně , (adv:)
resignedly _ rezignovaně , (adv:)
resigning _ odstoupení , (n:)
resigning _ rezignace , (n:)
resigning _ rezignující , (adj:)
resigns _ rezignuje , (v:)
resile _ skocit, stocit se zpet , (v)
resilience _ pružnost ,
resilient _ nezlomný , (adj:)
resilient _ odolný , (adj:)
resilient _ pevný , (adj:)
resilient _ pružný , (adj:)
resin _ pryskyřice ,
resin _ smola ,
resinous _ pryskyřičnatý , (adj:)
resinous _ pryskyřičný , (adj:)
resins _ pryskyřice , (n:)
resiny _ pryskyřičný , (adj:)
resist _ odolat ,
resist _ bránit se ,
resist _ vzepřít se ,
resist _ vzpírat se ,
resist _ ubránit se ,
resist _ vzdorovat , (v:)
resist _ odolávat ,
resist _ klást odpor ,
resist _ odporovat , ([eko.])
resistance _ odpor ,
resistance _ odboj ,
resistance _ rezistence ,
resistance _ odporový , (adj:)
resistance _ odolnost ,
resistance _ odolnost (látky ve vodě) , ([eko.])
resistance _ resistence , (n:)
resistance of landscape _ odolnost krajiny , ([eko.])
resistance of substance _ odolnost látky , ([eko.])
resistant _ imunní , (adj:)
resistant _ rezistentní ,
resistant _ vzdorující ,
resistant _ odolávající ,
resistant _ odolný , (adj:)
resisted _ odolával , (v:)
resisted _ vzdoroval , (v:)
resistent _ odolný , (adj:)
resistent _ imunní ,
resistent _ vzdorující , (adj:)
resistible _ schopný vzdorovat ,
resistible _ odolatelný , (adj:)
resisting _ vzdorující , (adj:)
resistive _ odolný , (adj:)
resistively _ odolně , (adv:)
resistivity _ odpor , (n:)
resistivity _ rezistivita , (n:)
resistless _ neodolatelný , (adj:)
resistor _ rezistor , ([fyz.])
resistor _ odpor , ([el.] [hovor.]) , (součástka, správně {cz rezistor})
resistors _ odpory , (n: pl.)
resistors _ rezistory , (n: pl.)
resit _ opakování zkoušky ,
resit _ reparát , (n:)
resize _ změnit velikost , (n:)
reskill _ zvýšení kvalifikace ,
resold _ rozprodával , (v:)
resolute _ rezolutní , (adj:)
resolute _ rozhodný , (adj:)
resolute _ pevný , (adj:)
resolutely _ rezolutně , (adv:)
resolution _ rezoluce ,
resolution _ rozlišení , (n:)
resolution _ usnesení ,
resolution _ řešení , (n:)
resolution _ vyřešení , (n:)
resolution _ odhodlanost , (n:)
resolution _ předsevzetí ,
resolution _ rozhodnutí , (n:)
resolution _ rozpuštění , (n:)
resolutions _ rezoluce , (pl.)
resolutions _ prohlášení , (pl.) , (n:)
resolutions _ usnesení , (pl.) , (n:)
resolvability _ řešitelnost , (n:)
resolvable _ rozštěpitelný , (adj:)
resolvable _ řešitelný , (adj:)
resolve _ rozlišovat , , (to resolve)
resolve _ vyřešit ,
resolve _ rozřešit ,
resolve _ rozluštit ,
resolve _ rozlišit ,
resolve _ rozhodnout se ,
resolve _ rozhodnout , ([eko.])
resolved _ odhodlaný , (adj:)
resolved _ rozhodnutý , (adj:)
resolved _ rozřešený , (adj:)
resolved _ vyřešený , (adj:)
resolvent _ rozpouštědlo ,
resolver _ dekodér , (n:)
resolver _ řešitel , (n:)
resolves _ řeší ,
resolves _ rozhoduje , (v:)
resolving _ rozhodnutí , (n:)
resonance _ ozvěna , (n:)
resonance _ rezonance , (n:)
resonances _ ozvěny , (n: pl.)
resonant _ rezonantní , (adj:)
resonant _ rezonující , (adj:)
resonant _ znělý , (adj:)
resonant _ zvučný , (adj:)
resonantly _ zvučně , (adv:)
resonate _ rezonovat , (v:)
resonate _ znít , (v:)
resonator _ rezonátor ,
resorb _ resorbovat , (v:)
resorcinol _ rezorcín ,
resorption _ resorpce , (n:)
resort _ lázně ,
resort _ rekreace , (n:)
resort _ letovisko , (n:)
resort _ resort , (n:)
resort _ středisko , (n:)
resort to _ uchýlit se k ,
resorted _ uchýlený , (adj:)
resorting _ přetřídění , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line