Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo R : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Zobrazuji překlad hesla : R

reputably _ renomovaně , (adv:)
reputably _ uznávaně , (adv:)
reputation _ pověst ,
reputation _ dobré jméno ,
repute _ renomé ,
repute _ považovat , (v:)
repute _ reputace , (n:)
reputed _ domnělý , (adj:)
reputedly _ domněle , (adv:)
request _ poprosit , (v:)
request _ požádat ,
request _ prosba , (n:)
request _ prosit , (v:)
request _ zažádat ,
request _ žádat , (v:)
request _ žádost , (n:)
request _ požadavek ,
requested _ požadovaný , (adj:)
requested _ žádaný , (adj:)
requested _ žádali ,
requested _ žádal ,
requester _ žadatel , (n:)
requesting _ požadování , (n:)
requesting _ vyžadování , (n:)
requesting _ žádání , (n:)
requests _ požaduje , (v:)
requiem _ zádušní mše ,
requiem _ rekviem , (n:)
require _ vyžadovat ,
require _ požadovat ,
require _ potřebovat , (v:)
require _ vyžádat si ,
require _ vyžádat , (v:)
require _ žádat , (v:)
required _ požadovaný , (adj:)
required height of groundwater level _ požadovaná výška hladiny podzemní vody , ([eko.])
required rate of return _ požadovaná míra návratnosti , ([eko.])
required reserves _ povinné rezervy ,
required reserves _ požadované rezervy , ([eko.])
required time of groundwater level depression _ požadovaná doba snížení hladiny podzemní vody , ([eko.])
requirement _ požadavek ,
requirement _ požadavek, nárok , ([eko.])
requirement _ náležitost , (n:)
requirement _ podmínka , (n:)
requirements _ požadavky , (n: pl.)
requires _ požaduje , (v:)
requires _ vyžaduje ,
requiring _ požadující , (adj:)
requisite _ nezbytný , (adj:)
requisite _ potřeba , (n:)
requisite _ nutný , (adj:)
requisite _ náležitost , (n:)
requisition _ požadavek , (n:)
requisition _ rekvírovat , (v:)
requisition _ rekvizice , (n:)
requisition _ pohledávka, požadavek , ([eko.])
requisition _ nárokovat , (v:)
requisition _ zabavit , (v:)
requital _ odplata , (n:)
requital _ odveta , (n:)
requite _ odměnit , (v:)
requite _ odškodnit , (v:)
reread _ opětovně načíst ,
rereading _ opakované načítání , (n:)
reregister _ přeregistrovat (se) , (v:)
reregistration _ opětovná registrace ,
rerelease _ opětovně vydat ,
Rérolle drainage system _ Rérollova drenáž , ([eko.])
reroute _ přesměrovat , (v:)
rerouted _ přesměrovaný , (adj:)
rerouting _ přesměrování , (n:)
rerun _ opakovaný běh ,
rerun _ opakování , (n:)
rerun _ restartovat , (v:)
res communes _ věc společná , ([eko.])
res nullius _ res nullius (věc nikoho) , ([eko.])
resale _ opětovný prodej ,
resale _ maloobchod , (n:)
resample _ převzorkovat , (v:)
rescale _ změnit měřítko ,
rescan _ přeskenovat , (v: [tech.])
rescan _ opětovně snímat ,
rescanned _ přeskenovaný , (adj: [tech.])
reschedule _ opětovně naplánovat ,
rescheduled _ znovu naplánovaný ,
rescind _ anulovat , (v:)
rescind _ odvolat , (v:)
rescind _ zrušit, odvolat, anulovat , ([eko.])
rescinded _ anulovaný , (adj:)
rescission _ odvolání , (n:)
rescission _ zrušení , (n:)
rescue _ zachránit , (v:)
rescue _ zachraňovat , (v:)
rescue worker _ záchranář ,
rescued _ zachráněný , (adj:)
rescuer _ zachránce , (n:)
rescuer _ záchranář ,
rescuers _ zachránci , (n: pl.)
rescuing _ zachraňující , (adj:)
reseal _ znovu uzavřít ,
reseal _ znovu zalepit ,
research _ bádání , (n:)
research _ výzkum , (n:)
research _ bádat , (v:)
research _ průzkum , (n:)
research _ vyšetřování , (n:)
research _ vyšetřovat , (v:)
research _ zkoumání , (n:)
research _ zkoumat , (v:)
research _ výzkum a vývoj ,
research & development _ výzkum a vývoj ,
research-bedding _ výzkumná podestýlka , (n: [bio.]) , (speciální odprašněné hobliny používané pro pokusná zvířata)
researched _ zkoumaný , (adj:)
researcher _ výzkumný pracovník ,
researcher _ badatel , (n:)
researcher _ výzkumník , (n:)
researchers _ badatelé , (n:)
researchers _ vědci , (n: pl.)
researchers _ výzkumníci , (n: pl.)
researches _ výzkumy , (n: pl.)
researching _ zkoumání , (n:)
resect _ provést resekci ,
resection _ vyjmutí části tkáně ,
resection _ resekce , (n:)
reselect _ opětovně vybrat ,
reselection _ opětovný výběr ,
resell _ dále prodat ,
reseller _ distributor , (n:)
reseller _ překupník , (n:)
reseller _ dealer ,
resemblance _ podobnost , (n:)
resemble _ podobat se ,
resemble _ být podobný ,
resembled _ podobal , (v:)
resembles _ podobá , (v:)
resembling _ podobající se ,
resend _ poslat zpátky ,
resent _ cítit odpor ,
resent _ neschvalovat , (v:)
resent _ nesnášet , (v:)
resented _ nenáviděl , (v:)
resented _ nesnášel , (v:)
resentful _ naštvaný , (adj:)
resentful _ rozčilený , (adj:)
resentfully _ naštvaně , (adv:)
resentment _ zášť ,
resentment _ zlost ,
resentment _ odpor ,
resentment _ vztek , (n:)
reserpine _ reserpin , (n:)
reservation _ rezervace ,
reservation _ zamluvení ,
reservation _ výhrada ,
reservations _ rezervace , (n:)
reserve _ rezerva ,
reserve _ rezervovat ,
reserve _ zamluvit ,
reserve _ zajistit ,
reserve _ zajistit si ,
reserve _ rezervní ,
reserve _ zásoba (přírodní suroviny) , ([eko.])
reserve _ zásoba, záloha, rezerva , ([eko.])
reserve creation _ tvorba rezervy ,
reserve fund _ rezervní fond , ([eko.])
reserve irrigation _ zásobní závlaha , ([eko.])
reserve irrigation norm _ zásobní závlahová dávka , ([eko.])
reserve ratio _ poměr rezerv ,
reserve requirement _ požadavek na rezervy , ([eko.])
reserve seedlings pickling _ moření sadby do zásoby , ([eko.])
reserve sowing seed pickling _ moření osiva do zásoby , ([eko.])
reserved _ odměřený ,
reserved _ rezervovaný ,
reserved _ zdrženlivý , (adj:)
reserved _ vyhrazený , (adj:)
reserved _ zamluvený , (adj:)
reserved _ rezervovali ,
reserved _ rezervoval ,
reserved _ zadaný , (adj:)
reserves _ rezervuje , (v:)
reserves _ rezervy , (n: pl.)
reserving _ rezervování , (n:)
reserving _ rezervující , (adj:)
reserving _ vyhrazování , (n:)
reserving _ zamlouvání , (n:)
reservist _ záložník , (n:)
reservoir _ nádrž ,
reservoir _ přehrada , (n:)
reservoir bottom _ dno nádrže , ([eko.])
reservoir characteristics _ charakteristika nádrže , ([eko.])
reservoir drainage period _ doba prázdnění nádrže , ([eko.])
reservoir filling period _ doba plnění nádrže , ([eko.])
reservoir outflow _ odtok z nádrže , ([eko.])
reservoir regime _ režim nádrže , ([eko.])
reservoir volume level line _ čára objemů nádrže , ([eko.])
reservoir water loss _ ztráta vody z nádrže , ([eko.])
reservoirs _ přehrady , (n: pl.)
reservoirs _ nádrže , (n: pl.)
reset _ nastavit novou hodnotu , (v: [tech.])
reset _ resetovat , (v: [tech.])
reset _ vynulování ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line