Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo R : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Zobrazuji překlad hesla : R

reply-paid _ poštovné placené adresátem ,
replying _ odpovídání , (n:)
repopulate _ opětovně osídlit ,
repopulated _ opětovně osídlený ,
report _ hlásit ,
report _ ohlásit ,
report _ ohlašovat ,
report _ zpráva ,
report _ hlášení ,
report _ oznámit , (v:)
report _ posudek , (n:)
report _ oznamovat , (v:)
report _ přednést , (v:)
report _ příspěvek , (n:)
report _ referát , (n:)
report _ referovat , (v:)
report _ výpis , (n:)
report _ zápis , (n:)
report _ podat hlášení ,
report _ podat zprávu ,
report _ protokol ,
report _ reportáž ,
report _ nahlásit , (v:)
report _ výkaz , (n:)
report _ záznam , (n:)
reportable _ přiznatelný např. příjem ,
reportage _ reportáž ,
reported _ hlášen , ([voj.])
reported _ nahlášený , (adj:)
reported _ oznámený , (adj:)
reported _ vykazovaný , (adj:)
reported speech _ nepřímá řeč ,
reportedly _ prý ,
reportedly _ údajně ,
reporter _ reportér ,
reporter _ zpravodaj ,
reporter _ referent , (n:)
reporters _ reportéři , (n:)
reporting _ hlášení , (n:)
reporting _ zpravodajství , (n:)
reports _ hlášení , (pl.) , (n:)
reports _ zprávy , (n: pl.)
repose _ odpočívat , (v:)
repose _ poklid , (n:)
repose _ klid , (n:)
repose _ odpočinek ,
reposed _ odpočíval , (v:)
reposition _ deponování , (n:)
reposition _ přemístit , (v:)
reposition _ uskladnění , (n:)
repositories _ sklady , (n: pl.)
repository _ skladiště ,
repossess _ opětovně vlastnit ,
repossession _ opětovné převzetí , (n:)
reprehend _ kárat , (v:)
reprehend _ plísnit , (v:)
reprehensible _ trestuhodný , (adj:)
reprehension _ napomenutí , (n:)
reprehension _ pokárání , (n:)
represent _ reprezentovat ,
represent _ představovat ,
represent _ stavit ,
represent _ ztělesňovat , (v:)
represent _ zpodobnit ,
represent _ zobrazovat , (v:)
represent _ zobrazit ,
represent _ znázorňovat , (v:)
represent _ vyjadřovat , (v:)
represent _ symbolizovat , (v:)
represent _ representovat , (v:)
represent _ zastupovat , (v:)
represent _ znázornit , (v:)
representable _ někým zastupovatelný ,
representation _ reprezentace , (n:)
representation _ představení , (n:)
representation _ zastupitelství , (n:)
representation _ znázornění , (n:)
representational _ reprezentační , (adj:)
representations _ reprezentace , (pl.)
representative _ představitel , (n:)
representative _ zplnomocněnec ,
representative _ typický , (adj:)
representative _ reprezentativní ,
representative _ reprezentant , (n:)
representative _ zástupce , (n:)
representative consumer approach _ Přístup reprezentativního konzumenta , ([eko.])
representativeness _ reprezentativnost , (n:)
representatives _ představitelé , (n:)
representatives _ zástupci , (n: pl.)
represented _ reprezentovaný , (adj:)
representing _ reprezentování , (n:)
representing _ reprezentující , (adj:)
represents _ reprezentuje , (v:)
repress _ potlačit , (v:)
repress _ utlačovat , (v:)
repressed _ potlačený , (adj:)
repressing _ potlačující , (adj:)
repression _ potlačení , (n:)
repressive _ donucovací , (adj:)
repressive _ potlačovací , (adj:)
repressive _ represivní , (adj:)
repressively _ represivně , (adv:)
reprice _ změnit cenu , (v:)
reprieve _ odložit , (v:)
reprimand _ důtka , (n:)
reprimand _ napomenutí , (n:)
reprimanded _ pokáraný , (adj:)
reprint _ dotisk , (n:)
reprint _ přetisk , (n:)
reprinted _ dotištěný , (adj:)
reprinted _ přetištěný , (adj:)
reprints _ dotisky , (n: pl.)
reprints _ přetisky , (n: pl.)
reprisal _ odveta , (n:)
reprisals _ represálie , (n:)
reprise _ repríza , (n:)
reproach _ vyčítat ,
reproach _ výčitka , (n:)
reproachful _ káravý , (adj:)
reproachful _ vyčítavý , (adj:)
reproachfully _ káravě , (adv:)
reproachfulness _ vyčítavost , (n:)
reprobate _ zavrhnout , (v:)
reprobate _ zatracenec , (n:)
reprocess _ znovuzpracovat ,
reprocessing _ regenerace ,
reproduce _ reprodukovat , (v:)
reproduced _ napodobený , (adj:)
reproduced _ reprodukovaný , (adj:)
reproducer _ amplion , (n:)
reproducer _ reproduktor , (n:)
reproducer _ tlampač , (n:)
reproducibility _ reprodukovatelnost , (n:)
reproducible _ reprodukovatelný , (adj:)
reproducibly _ reprodukovatelně , (adv:)
reproducing _ reprodukování , (n:)
reproduction _ reprodukce , (n:)
reproductions _ reprodukce , (pl.)
reproductive _ reprodukční , (adj:)
reproductive _ reproduktivní , (adj:)
reproductively _ reproduktivně , (adv:)
reprogram _ přeprogramovat , (v:)
reprogrammable _ přeprogramovatelný , (adj:)
reprogrammable _ reprogramovatelný , (adj:)
reprogrammed _ přeprogramovaný , (adj:)
reprogramming _ přeprogramování , (n:)
reproof _ domluva , (n:)
reproof _ výčitka , (n:)
reproof _ výtka , (n:)
reprove _ kárat , (v:)
reprove _ plísnit , (v:)
reprove _ pokárat , (v:)
reproved _ káral , (v:)
reproved _ plísnil , (v:)
reproved _ pokáraný , (adj:)
reproving _ káravý , (adj:)
reprovingly _ káravě , (adv:)
reptile _ plaz , (n:)
reptiles _ plazi ,
reptiles _ plazy , (n: pl.)
reptilian _ plazí ,
republic _ republika ,
republican _ republikánský ,
republican _ republikán , (n:)
republicanism _ republikánství , (n:)
republication _ opětovné vydání , (n:)
republics _ republiky , (n: pl.)
republish _ opětovně publikovat ,
repudiate _ neuznat , (v:)
repudiate _ odmítnout , (v:)
repudiation _ odmítnutí , (n:)
repudiator _ kdo neuznává ,
repugnance _ odpor ,
repugnancy _ nechuť ,
repugnant _ odporný , (adj:)
repugnant _ odporující , (adj:)
repugnant _ protivný , (adj:)
repulse _ odrazit , (v:)
repulse _ odmítnout , (v:)
repulse _ odmítnutí , (n:)
repulsion _ nechuť ,
repulsion _ odpor , (n:)
repulsion _ repulze , (n:)
repulsion _ odpuzování , (n:)
repulsive _ odporný ,
repulsive _ chladný ,
repulsive _ odpudivý ,
repulsive _ ohavný ,
repulsive _ protivný ,
repulsive _ vzdorující ,
repulsively _ odpudivě , (adv:)
repulsiveness _ odpornost , (n:)
repulsiveness _ odpudivost , (n:)
repurchase _ odkoupit , (v:)
repurchase _ odkup , (n:)
repurposing _ změna smyslu, změna účelu ,
reputability _ váženost , (n:)
reputable _ renomovaný , (adj:)
reputable _ uznávaný , (adj:)
reputable _ vážený , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line