Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo R : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Zobrazuji překlad hesla : R

rentals _ nájemné , (pl.)
rented _ pronajatý , (adj:)
renter _ nájemník , (n:)
rentier _ rentiér , (n:)
renting _ pronájem , (n:)
rents _ pronajímá , (v:)
renumber _ přečíslovat , (v:)
renunciation _ odřeknutí , (n:)
renunciation _ odřeknutí se, vzdání se , ([eko.])
Renville _ okres v USA , (n: [jmén.])
reoccupation _ opětovné obsazení , (n:)
reopen _ znovu otevřít , (v:)
reopen _ otevřít ,
reopened _ znovu otevřený , (adj:)
reopened _ znovuotevřený , (adj:)
reopening _ znovuotevření , (n:)
reorder _ opakovaně objednat ,
reordered _ opakovaně objednaný ,
reordering _ opětovné objednání , (n:)
reorganisation _ reorganizace , (n:)
reorganise _ reorganizovat , (v:)
reorganised _ přeorganizovaný , (adj:)
reorganised _ reorganizovaný , (adj:)
reorganising _ přeorganizovávající , (adj:)
reorganization _ reorganizace , (n:)
reorganize _ přestavět , (v:)
reorganize _ přetvořit , (v:)
reorganize _ reorganizovat , (v:)
reorientate _ přeorientovat , (v:)
reorientation _ přeorientování , (n:)
reorientation _ reorientace , (n:)
reoxygenation _ reoxygenace (vody) , ([eko.])
rep _ obchodní cestující , (adj:)
rep _ opakování , (n:)
rep _ zástupce , (n:)
repack _ přebalit , (v:)
repackage _ opětovně zabalit ,
repaid _ splacený ,
repaint _ překreslit , (v:)
repainted _ překreslený , (adj:)
repainted _ restaurovaný , (adj:)
repair _ oprava , (n:)
repair _ opravit ,
repair _ opravovat ,
repair _ spravit ,
repair _ spravovat ,
repair _ napravit , (v:)
repair service _ opravna , (n:)
repairable _ opravitelný , (adj:)
repaired _ opravený , (adj:)
repairer _ opravář , (n:)
repairing _ oprava , (n:)
repairing _ opravování , (n:)
repairman _ opravář , (n:)
repairmen _ opraváři , (n: pl.)
repairs _ oprava ,
repairs _ opravy , (n: pl.)
repaper _ opětovně vytapetovat ,
reparable _ napravitelný , (adj:)
reparable _ opravitelný , (adj:)
reparation _ odškodnění , (n:)
reparation _ reparace , (n:)
repartee _ pohotová odpověď ,
repartee _ odseknout , (v:)
repartee _ odseknutí , (n:)
repartition _ opětovná segmentace ,
repartition _ opětovné dělení , (n:)
repartition _ znovurozdělení , (n:)
repast _ krmě , (n:)
repast _ jídlo , (n: [neobv.]) , (řídce používané)
repatriate _ vrátit do vlasti ,
repatriate _ repatriant ,
repatriate _ repatriovat , (v:)
repatriation _ repatriace , (n:)
repay _ oplatit např. službu , (v:)
repay _ splatit např. dluh , (v:)
repay _ oplatit , (v:)
repay _ splatit , (v:)
repay _ splatit, oplatit , ([eko.])
repay _ vyrovnat ,
repayable _ splatný , (adj:)
repayment _ splacení , (n:)
repayment _ splátka , (n:)
repayment _ vyrovnání , (n:)
repayment _ zaplacení , (n:)
repayments _ splátky , (n: pl.)
repeal _ odvolání , (n:)
repeal _ zrušení , (n:)
repeal _ zrušit , (v:)
repealed _ odvolal , (v:)
repeat _ opakovat ,
repeat _ zopakovat ,
repeatability _ opakovatelnost , (n:)
repeatable _ opakovatelný , (adj:)
repeatably _ opakovatelně , (adv:)
repeated _ zopakovaný , (adj:)
repeated _ opakovaný , (adj:)
repeatedly _ opakovaně , (adv:)
repeatedly _ opětovně ,
repeater _ opakovač , (n:)
repeater _ převáděč , (n:)
repeaters _ opakovačky , (n: pl.)
repeating _ opakování , (n:)
repeating period _ doba opakování , ([eko.])
repeats _ opakuje , (v:)
repel _ odpuzovat , (v:)
repel _ zapudit , (v:)
repellent _ odporný , (adj:)
repellent _ odpudivý , (adj:)
repellent _ odpuzující , (adj:)
repellent _ repelent , ([eko.])
repelling _ odpuzení ,
repent _ litovat , (v:)
repentance _ lítost , (n:)
repentance _ pokání , (n:)
repentant _ kajícný , (adj:)
repentantly _ kajícně , (adv:)
repents _ lituje , (v:)
repercussion _ odezva , (n:)
repercussions _ dopady , (n: pl.)
repercussions _ následky , (n: pl.)
repercussions _ odezvy , (n: pl.)
repercussions _ odrazy , (n: pl.)
repertoire _ repertoár , (n:)
repertory _ repertoár , (n:)
repetition _ opakování , (n:)
repetitions _ opakování , (pl.)
repetitious _ opakující se ,
repetitious _ opakovaný , (adj:)
repetitive _ opakující , (adj:)
repetitive _ repetiční , (adj:)
repetitively _ opakovaně , (adv:)
repetitiveness _ opakovanost , (n:)
rephrase _ přeformulovat , (v:)
repine _ stěžovat si ,
repining _ stěžování si ,
repining _ reptání , (n:)
replace _ nahradit , (v:)
replace _ nahrazovat ,
replace _ vyměnit ,
replace _ zaměnit ,
replace _ záměna ,
replaceable _ nahraditelný ,
replaceable by st _ nahraditelný ,
replaceable by st _ zastupitelný ,
replaceable with st _ nahraditelný ,
replaceable with st _ zastupitelný ,
replaced _ nahrazený , (adj:)
replaced _ nahradil ,
replacement _ náhrada ,
replacement _ výměna ,
replacement _ záměna ,
replacement _ vytlačení ,
replacement _ vystřídání ,
replacement _ nahrazení ,
replacement _ substituce ,
replacement cost _ náklady náhrady , ([eko.])
replacement level of fertility _ hladina prosté reprodukce v porodnosti , ([eko.])
replacements _ náhrady , (n: pl.)
replacer _ nahrazovač , (n:)
replaces _ nahrazuje , (v:)
replacing _ nahrazování , (n:)
replant _ přesadit např. rostlinu , (v:)
replant _ přesadit , (v:)
replay _ opakovat , (v:)
replay _ opětovné přehrání , (n:)
replay _ přehrát , (v:)
replenish _ dobíjet , (v:)
replenish _ doplnit , (v:)
replenish _ naplnit , (v:)
replenished _ znovu doplněný ,
replenished _ znovu naplněný ,
replenishment _ doplnění , (n:)
replete _ naplněný , (adj:)
replete _ nasycený , (adj:)
replete _ hutný , (adj:)
repletion _ naplnění , (n:)
repletion _ naplněnost , (n:)
repletion _ nasycenost , (n:)
repletion _ přecpání , (n:)
repletion _ sytost , (n:)
replica _ duplikát , (n:)
replica _ replika , (n:)
replica _ faksimile , (n:)
replicable _ replikovatelný , (adj:)
replicate _ kopírovat , (v:)
replicate _ replikovat , (v:)
replicated _ kopírovaný , (adj:)
replicated _ replikovaný , (adj:)
replication _ replikace , (n:)
replicator _ replikátor , (n:)
replied _ odpověděl , (v:)
replied _ odpovězený , (adj:)
replier _ odpovídající osoba , (n:)
replies _ odpovědi , (n: pl.)
replug _ opětovně zapojit ,
reply _ odpověď ,
reply _ odpovědět ,
reply _ odpovídat ,
reply _ ohlas , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line