Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo R : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Zobrazuji překlad hesla : R

rackets _ rakety , (n: pl. sport)
rackety _ hlučný , (adj:)
racking _ napínání , (n:)
racks _ stojany , (n: pl.)
racks _ police , (n:)
racon _ radiomaják , (n:)
raconteur _ vypravěč , (n:) , (vypravěč příběhů, anekdot)
racoon _ mýval , (n: [zool.]) , (Procyon lotor)
racquet _ pálka , (n: sport)
racquet _ raketa , (n:) , (sportovní nářadí)
racquetball _ raketball , (n: sport) , (míčová hra, která se hraje s pálkami ve dvou nebo čtyřech na hřišti pro házenou)
RACT _ technologie rozumně dosažitelné kontroly , ([eko.])
racy _ osobitý , (adj:)
racy _ pikantní , (adj:)
racy _ jadrný , (adj:)
rad _ radián , (n: [mat.])
rad _ skvělý , (adj: [slang])
rad _ úžasný , (adj: [slang])
RAD _ rychlý vývoj aplikací , (n: [zkr.]) , (r(apid) a(pplication) d(evelopment))
rad _ zastaralá jednotka dávky radiace , (n: [fyz.]) , (Radiation Absorbed Dose)
RAD _ dny omezené aktivity , ([eko.])
rad _ rad (ioniz. záření) , ([eko.])
radar _ radiolokátor , (n:)
radar _ radar , (n:)
radar beacon _ radarová maják , (n:)
radar dome _ radarová kupole , (n:)
radar echo _ radarový odraz , (n:)
radar fire _ radarové zaměřování , (n:)
radar target _ radarový cíl , (n:)
radar trap _ policejní radar , (n:)
radarscope _ obrazovka radaru , (n:) , (radar osciloscope)
Radcliffe _ Radcliffe , (n: [jmén.]) , (příjmení)
raddle _ červený okr ,
radial _ paprskovitý , (adj:)
radial artery _ radiální tepna , ([med.])
radial dispersion _ příčná disperze (hydrosystém) , ([eko.])
radial tire _ radiální pneumatika , (n:)
radial water system _ radiální vodní systém , ([eko.])
radially _ paprsčitě , (adv:)
radian _ radián , (n:) , ((úhlová míra))
radiance _ oslnivost , (n:)
radiance _ zář ,
radiance _ záře , (n:)
radiance _ záření , (n:)
radiant _ oslnivý , (adj:)
radiant _ zářivý , (adj:)
radiant _ zářící , (adj:)
radiant _ zářič ,
radiant _ rozzářený , (adj:)
radiant _ oslňující ,
radiant _ radiant , (n:)
radiant energy _ energie záření , (n:) , (energie v podobě elektromagnetických vln)
radiant flux _ tok záření , (n:)
radiant heating _ sálavé vytápění , (n:)
radiantly _ rozzářeně , (adv:)
radiate _ vyzařovat , (v:)
radiate _ zářit , (v:)
radiated _ ozařovaný , (adj:)
radiated _ vyzařovaný , (adj:)
radiating _ vyzařující , (adj:)
radiation _ radiace , (n:)
radiation _ vyzařování ,
radiation _ sálání ,
radiation _ záření , (n:)
radiation field _ zářivé pole , (n: [fyz.])
radiation pressure _ zářivý tlak , (n: [fyz.])
radiation sickness _ nemoc z ozáření , (n:)
radiation therapy _ radiační terapie , (n: [med.])
radiative _ zářící , (adj:)
radiative _ zářivý , (adj:)
radiative heat _ sálavé teplo , (n: [tech.])
radiative heat transfer _ přenos tepla zářením , (n: [tech.])
radiatively _ zářivě , (adv:)
radiator _ zářič , (n: [tech.])
radiator _ radiátor , (n:)
radiator _ topné těleso ,
radiators _ radiátory , (n: pl.)
radiators _ chladiče , (n: pl.)
radical _ radikální , (adj:)
radical _ radikál , (n: [chem.])
radical _ důkladný , (adj:)
radical _ základní , (adj:)
radical _ odmocnina , (n:)
radical hysterectomy _ radikální hysterektomie , (n: [med.]) , (uplné chirurgické odstranění dělohy)
radical mastectomy _ radikální mastectomie , (n: [med.]) , (uplné chirurgické odstranění prsu)
radical sign _ znaménko odmocniny , (n: [mat.])
radicalism _ radikalizmus , (n:)
radicalization _ radikalizace , (n:)
radicalize _ radikalizovat , (v:)
radically _ radikálně , (adv:)
radicals _ radikálové , (adj:)
radices _ kořeny , (n: pl.) , (viz radix)
radices _ odmocniny , (n: pl.)
radicle _ kořínek , (n:)
radii _ poloměr , (n:)
radii _ rádius , (n:)
radii _ poloměry ,
radio _ rádio , (n:)
radio _ rozhlas , (n:)
radio _ radiopřijímač ,
radio _ autorádio , (n:)
radio astronomy _ radio astronomie , (n:)
radio broadcast _ rozhlasové vysílání , (n:)
radio compass _ rádiový kompas , (n: [let.])
radio frequency _ rádiová frekvence , (n:)
radio telescope _ radio teleskop , (n: [tech.])
radio wave _ rádiové vlny , (n:)
radio-controlled _ ovládaný rádiem , (adj:)
radioactive _ radioaktivní , (adj:)
radioactive material _ radioaktivní materiál , (n:)
radioactive pollution _ radioaktivní znečištění , ([eko.])
radioactive waste _ radioaktivní odpad , ([eko.])
radioactive waste containing artificial radionuclides _ radioaktivní odpad s umělými radionuklidy , ([eko.])
radioactive waste containing natural radionuclides _ radioaktivní odpad s přirozenými radionuklidy , ([eko.])
radioactively _ radioaktivně , (adv:)
radioactivity _ radioaktivita , (n:)
radioactivity _ radioaktivita (vody) , ([eko.])
radioactivity unit _ jednotka radioaktivity , (n:)
radioastronomical _ radioastronomický , (adj: [astr.])
radioastronomy _ radioastronomie , (n: [astr.])
radiobiology _ radiobiologie , (n:)
radiocarbon _ radioaktivní uhlík ,
radiochemistry _ radiochemie , (n:)
radiocommunication _ radiokomunikace , (n:)
radiogalaxies _ radiové galaxie , (n: pl. [astr.])
radiogalaxy _ radiové galaxie , (n: [astr.])
radiogalaxy _ rádiogalaxie , (n:)
radiogram _ gramorádio , (n: [zkr.]) , (Británie)
radiogram _ radiologický snímek , (n: [med.])
radiogram _ telegram , (n:) , (zpráva přenesená radiotelegrafem)
radiograph _ rentgenový snímek , (n: [med.])
radiograph _ radiograf ,
radiograph _ rentgenogram , (n:)
radiographer _ radiolog , (n: [med.])
radiographer _ rentgenolog , (n:)
radiographic _ radiografický , (adj:)
radiographic _ rentgenový , (adj:)
radiography _ rentgenografie , (n:)
radioisotope _ radioizotop , (n:)
radiolocation _ radiolokace , (n:)
radiological _ radiologický , (adj:)
radiologist _ radiolog , (n:)
radiology _ radiologie , (n: [med.])
radiolysis _ radiolýza ,
radioman _ rádiový operátor , (n:)
radiometer _ radiometr , (n:)
radiometric _ radiometrický , (adj:)
radiometry _ radiometrie , (n:)
radiomicrometer _ radiomikrometr , (n:)
radionuclide _ radioaktivní nuklid ,
radionuclide _ radionuklid , ([eko.])
radiophone _ bezdrátový telefon , (n:)
radiophone _ radiový telefon , (n:)
radios _ rádia , (n:)
radiosaprobity _ radiosaprobita , ([eko.])
radioscopy _ radioskopie , (n: [med.]) , (vyšetření vnitřní struktury roentgenem nebo jiným zářením)
radiosonde _ rádiová sonda , (n: [meteo.]) , (zařízení shromažďující meteorologická data)
radiotelegraph _ radiotelegraf , (n:)
radiotelegraphy _ radiotelegrafie , (n:)
radiotelephone _ bezdrátový telefon , (n:)
radiotherapist _ radioterapeut , (n: [med.])
radiotherapy _ radioterapie , (n:)
radish _ ředkvička , (n:)
radish _ ředkev ,
radishes _ ředkvičky , (n: pl. [bot.])
radium _ rádium , (n:)
radius _ poloměr , (n:)
radius _ rádius ,
radius _ dosah , (n:)
radius of curvature _ poloměr zakřivení , (n:)
radix _ kořen , (n:)
radix _ základ , (n: [mat.]) , (základ logaritmu, číselné soustavy)
radome _ kupole radaru , (n:)
radon _ radon Rn , (n:) , (bezb. radioaktivní plyn, objev: 1900 - E.F. Dorn)
radon _ radon , (n:)
radon daughter _ dceřinný prvek radonu , ([eko.])
Rae _ Rae , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
RAF _ Frakce rudé armády, německá teroristická organizace , (n: [zkr.]) , (Red Army Faction)
RAF _ britské vojenské vzdušné síly , (n: [zkr.]) , (Royal Air Force)
Rafael _ Rafael , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
raff _ chátra , (n:)
raff _ lůza , (n:)
Rafferty _ Rafferty , (n: [jmén.]) , (příjmení)
raffia _ druh palmy ,
raffia _ rafie , (n:)
raffinose _ rafinóza ,
raffish _ zašlý , (adj:)
raffish _ zpustlý , (adj:)
raffishly _ zašle , (adv:)
raffishness _ zašlost , (n:)
raffle _ tombola , (n:)
raffle off _ dát do tomboly , ([idiom])
raffle off _ zbavit se něčeho v tombole , ([idiom])
raffled _ daný do tomboly , (adj:)
raft _ prám , (n:)
raft _ raft , (n:)
raft _ nafukovací člun ,
raft _ vor , (n:)
rafter _ cestující na raftu , (n:)
rafter _ krokev ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line