Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo R : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Zobrazuji překlad hesla : R

reminiscences _ vzpomínky , (n:)
reminiscent _ připomínající , (adj:)
reminiscent _ vypadající , (adj:)
reminiscently _ nostalgicky , (adv:)
remiss _ laxní , (adj:)
remiss _ ledabylý , (adj:)
remiss _ nedbalý , (adj:)
remission _ prominutí , (n:)
remit _ pravomoc ,
remit _ poukázat , (v:)
remittal _ odpuštění ,
remittal _ prominutí , (n:)
remittance _ odeslání , (n:)
remittance _ poukázání , (n:)
remittance _ úhrada , (n:)
remitted _ poukázán ,
remittent _ remitentní ,
remitter _ remitent ,
remitter _ zasílatel peněz ,
remix _ remixovat , (v:)
remnant _ zbytek , (n:)
remnants _ zbytky , (n: pl.)
remodel _ přepracovat , (v:)
remodel _ přetvořit , (v:)
remodeled _ přemodeloval ,
remodelling _ předělávání , (n:)
remodelling _ přestavba , (n:)
remold _ nově zformovat , ([amer.])
remold _ protektorovat , ([amer.])
remold _ přetvařovat , ([amer.])
remold _ přetvořit , ([amer.])
remold _ znovu ztvárnit , ([amer.])
remold tyre _ protektorovaná pneumatika , ([amer.])
remonstrance _ námitka , (n:)
remonstrance _ protest , (n:)
remonstrant _ demonstrant , (n:)
remonstrate _ protestovat , (v:)
remonstrated _ protestoval , (v:)
remonstration _ protest , (n:)
remorse _ lítost , (n:)
remorse _ výčitky svědomí ,
remorse _ výčitky , (n:)
remorseful _ kajícný , (adj:)
remorsefully _ kajícně , (adv:)
remorseless _ nelítostný , (adj:)
remorseless _ nemilosrdný , (adj:)
remorselessly _ nelítostně , (adv:)
remorselessness _ nemilosrdnost , (n:)
remote _ vzdálený , (adj:)
remote _ dálkové ovládání , (n: [amer.])
remote control _ dálkové ovládání ,
remote-controlled _ na dálkové ovládání , (adv:)
remotely _ na dálku , (adv:)
remotely _ vzdáleně , (adv:)
remotely controlled _ dálkově řízený ,
remotely controlled _ dálkově ovládaný ,
remoteness _ odlehlost , (n:)
remoter _ vzdálenější , (adj:)
remotest _ nejvzdálenější , (adj:)
remould _ nově zformovat ,
remould _ protektorovat ,
remould _ přetvařovat ,
remould _ přetvořit ,
remould _ znovu ztvárnit ,
remould tyre _ protektorovaná pneumatika ,
remoulding _ přetváření , (n:)
remount _ znovu nasednout ,
remount _ znovu připojit disky ,
removable _ odnímatelný , (adj:)
removable _ odstranitelný , (adj:)
removable _ vyměnitelný , (adj:)
removal _ odstranění ,
removal _ odsun , (n:)
removal _ přemístění ,
removal _ přesunutí , (n:)
removal _ vyjmutí ,
removals _ vyjmutí , (pl.)
removals _ odsuny , (n: pl.)
remove _ odstranit , (v:)
remove _ odstraňovat , (v:)
remove _ demontovat , (v:)
removed _ odstraněný , (adj:)
removed _ vzdálený ,
removed _ vyjmutý , (adj:)
remover _ odstraňovač , (n:)
removes _ odstraňuje , (v:)
removes _ vyjímá , (v:)
removing _ odstraňování , (n:)
remunerate _ honorovat , (v:)
remunerate _ odměnit , (v:)
remunerate _ odměňovat , (v:)
remunerate _ odměnit, nahradit , ([eko.])
remuneration _ plat ,
remuneration _ odměna , (n:)
remuneration _ odměňování , (n:)
remunerative _ lukrativní , (adj:)
Remus _ Remus , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Remy _ Remy , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Rena _ Rena , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
renaissance _ renesance ,
renaissance _ obnova ,
Renaissance _ renesanční ,
Renaissance _ renesanční , (adj:)
renal _ ledvinový , (adj:)
rename _ přejmenovat , (v:)
renamed _ přejmenovaný , (adj:)
renames _ přejmenovává , (v:)
renaming _ přejmenování , (n:)
renascence _ renesance , (n:)
renascent _ obrozený , (adj:)
renationalisation _ opětovné zestátnění , (n:)
Renault _ Renault , (n: [jmén.]) , (příjmení)
rend _ roztrhnout , (v:)
rend _ roztržený , (adj:)
rend _ rvát ,
render _ interpretovat , (v:)
render _ vyjádřit , (v:)
render _ poskytnout , (v:)
render _ převést , (v:)
render _ renderovat , (v:)
render _ učinit , (v:)
render _ udělit , (v:)
rendered _ učiněný , (adj:)
rendered _ změněný , (adj:)
rendering _ provedení , (n:)
rendering _ renderování , (n:)
rendering _ vyjádření , (n:)
rendering _ zpodobení , (n:)
rendering _ ztvárnění , (n:)
renders _ činí , (adj:)
renders _ poskytuje , (v:)
rendezvous _ schůzka ,
rending _ roztrhávání , (n:)
rendition _ provedení , (n:)
rendition _ ztvárnění , (n:)
renditions _ interpretace , (pl.)
renditions _ provedení , (pl.) , (n:)
Rene _ Rene , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
Renee _ Renee , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
renegade _ odpadlík , (n:)
renegade _ renegát , (n:)
renegade _ zrádce ,
renege _ nesplnit , (v:)
renegotiate _ znovu projednat ,
renegotiation _ opětovné jednání , (n:)
renew _ obnovit , (v:)
renewable _ obnovitelný , (adj:)
renewable energy _ obnovitelná energie , ([eko.])
renewable energy, biomass _ obnovitelná energie, biomasa , ([eko.])
renewable energy, hydro power _ obnovitelná energie, vodní energie , ([eko.])
renewable energy, hydrogen _ obnovitelná energie, vodík , ([eko.])
renewable energy, solar _ obnovitelná energie, sluneční , ([eko.])
renewable energy, wind _ obnovitelná eenergie, větrná , ([eko.])
renewable natural resource _ obnovitelný přírodní zdroj , ([eko.])
renewable resource _ obnovitelné zdroje , ([eko.]) , (Zdroje, které jsou doplňovány na stejné nebo větší úrovni, než je míra jejich čerpání.)
renewable resources _ obnovitelné zdroje , ([eko.])
renewal _ obnovení , (n:)
renewal _ obnova , (n:)
renewal _ obroda , (n:)
renewal _ prodloužení , (n:)
renewal _ prolongace , (n:)
renewed _ obnovený , (adj:)
renewing _ obnovování , (n:)
renewing _ renovování , (n:)
rennet _ syřidlo ,
rennet _ sýřit ,
Reno _ Reno , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Spojené státy americké, okres v USA)
renormalisation _ renormalizace , (n:)
renounce _ zapřít ,
renounced _ zapřel ,
renounced _ vypověděný , (adj:)
renounced _ zapření , (n:)
renouncement _ vzdání se ,
renouncement _ zřeknutí se ,
renovate _ renovovat , (v:)
renovated _ zrenovovaný , (adj:)
renovation _ renovace , (n:)
renovation _ obnova , (n:)
renovator _ renovátor , (n:)
renown _ renomé ,
renowned _ proslulý , (adj:)
renowned _ renomovaný , (adj:)
renowned _ slavný , (adj:)
Rensselaer _ okres v USA , (n: [jmén.])
rent _ nájem ,
rent _ nájemné ,
rent _ najímat ,
rent _ najmout ,
rent _ činže ,
rent _ pronajmout , (v:)
rent _ trhlina , (n:)
rent capture _ rentní chycení , ([eko.])
rent control _ kontrola nájemného ,
rent control _ regulace nájemného ,
rent seeking _ vyhledávání renty , ([eko.])
rent-free _ bez nájemného ,
rentable _ nájemný , (adj:)
rental _ nájemné ,
rental _ nájem ,
rental _ půjčovna , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line