Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo R : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Zobrazuji překlad hesla : R

relief _ útěcha ,
relief _ úleva ,
relief _ střídání ,
relief _ odlehčení ,
relief _ podpora, ulehčení , ([eko.])
relief map _ reliéfová mapa , (n:)
relies _ spoléhá , (v:)
relieve _ zbavit , (v:)
relieve _ zprostit , (v:)
relieve oneself _ vyprázdnit se ,
relieved _ odlehčený , (adj:)
relieved _ zbaven , (v:)
relieves _ zprošťuje , (v:)
relieving _ ulevování , (n:)
relieving _ uvolnění , (n:)
relieving _ zbavující , (adj:)
relieving _ zprošťující , (adj:)
relight _ opětovně osvětlit ,
religion _ náboženství ,
religion _ vyznání ,
religion _ víra ,
religions _ víry , (n: pl.)
religiosity _ pobožnost , (n:)
religious _ náboženský ,
religious _ pobožný , (adj:)
religious _ nábožný , (adj:)
religiously _ nábožensky , (adv:)
religiously _ nábožně , (adv:)
religiously _ pobožně , (adv:)
religiousness _ nábožnost , (n:)
religiousness _ zbožnost , (n:)
reline _ opětovně nalinkovat ,
relined _ opětovně nalinkoval ,
relined _ opětovně nalinkovaný ,
relink _ opětovně spojit ,
relinquish _ upustit , (v:)
relinquish _ opustit , (v:)
relinquish _ zanechat , (v:)
relinquishing _ opouštějící , (v:)
relinquishment _ zřeknutí se ,
reliquary _ relikviář , (n:)
relish _ pochutnat si , (v:)
relish _ záliba , (n:)
relish _ aroma , (n:)
relish _ šmrnc , (n: [hovor.])
relish _ zavánět , (v:)
relish _ mít radost , (v:) , (z něčeho)
relive _ znovu zažít ,
relive _ vyvolat , (v:)
relived _ znovu zažil ,
reload _ znovu nahrát , (v:)
reload _ přeložit např. zboží ,
reload _ dobít , (v:)
reload _ nabít , (v:)
reloaded _ dobitý , (adj:)
reloading _ překládání , (n:)
reloading _ překládka , (n:)
reloading _ přeložení , (n:)
relocatable _ přemístitelný , (adj:)
relocate _ přemístit , (v:)
relocated _ přemístěný , (adj:)
relocated _ přesídlený , (adj:)
relocation _ přeložení , (n:)
relocation _ přemístění , (n:)
relocation effect _ realokační efekt , ([eko.])
relook _ přehodnotit ,
reluctance _ zdráhání , (n:)
reluctance _ odpor , (n:)
reluctance _ nechuť , (n:)
reluctance _ neochota , (n:)
reluctant _ neochotný ,
reluctant _ odporující ,
reluctant _ zdráhavý , (adj:)
reluctantly _ neochotně , (adv:)
reluctivity _ reluktivita ,
rely _ spoléhat , (v:)
rely _ opírat se ,
rely _ spoléhat se ,
rely on _ opřít se o ,
rely on _ spoléhat se ,
rely on _ spolehnout se ,
rely on _ spolehnout se na ,
rely on _ spolehnout , (v:)
relying _ počítání s ,
relying _ spoléhání , (n:)
remade _ předělaný , (adj:)
remade _ přepracovaný , (adj:)
remain _ ubývat ,
remain _ trvat ,
remain _ pozůstatek ,
remain _ mrtvola ,
remain _ udržet se ,
remain _ udržovat se ,
remain _ zůstat ,
remain _ zůstávat ,
remain _ zbytek , (n:)
remain _ zbýt ,
remain _ setrvat , (v:)
remain _ vytrvat , (v:)
remain _ zbývat , (v:)
remain for a bit _ pozdržet se ,
remain stable _ zůstat stabilní , ([eko.])
remainder _ zbytek ,
remainder _ ostatek , (n:)
remainder _ saldo , (n:)
remaindered _ vyprodával , (v:)
remained _ zůstal , (v:)
remaining _ zbývající , (adj:)
remaining _ zbylý , (adj:)
remains _ zbytky , (n: pl.)
remains _ ostatky ,
remains _ pozůstatky ,
remains _ tělesné pozůstatky ,
remake _ remake ,
remake _ předělávka , (n:)
remand _ vyšetřovací vazba , (n:)
remap _ přemapovat , (v:)
remark _ poznámka , (n:)
remark _ zpozorovat , (v:)
remark _ podotknout , (v:)
remark _ poznamenat , (v:)
remarkable _ pozoruhodný ,
remarkable _ mimořádný , (adj:)
remarkableness _ pozoruhodnost , (n:)
remarkably _ nápadně , (adv:)
remarkably _ pozoruhodně , (adv:)
remarkably _ zajímavě , (adv:)
remarked _ podotknutý , (adj:)
remarked _ poznamenaný , (adj:)
remarking _ podotýkání , (n:)
remarking _ poznamenávání , (n:)
remarking _ zmiňování , (n:)
remarks _ poznámky , (n: pl.)
remarriage _ opětný sňatek , (n:)
remarried _ znovu se oženil ,
remarried _ znovu se provdala , (n:)
remarry _ znovu se oženit , (v:)
remarry _ znovu se vdát , (v:)
remaster _ vylepšit kopii originálu ,
rematch _ odvetný zápas ,
remeasure _ přeměřit , (v:)
remediable _ vyléčitelný ,
remedial _ nápravný , (adj:)
remedial _ pomocný , (adj:)
remediation _ náprava , (n:)
remedied _ léčený , (adj:)
remedied _ napravený , (adj:)
remedies _ léky , (n: pl.)
remedies _ nápravy , (n: pl.)
remedy _ lék , (n:)
remedy _ opravný prostředek ,
remedy _ léčebný prostředek ,
remedy _ náprava , (n:)
remedy _ napravit , (v:)
remedy _ opatření , (n:)
remedy _ léčivo , (n:)
remelt _ přetavit , (v:)
remember _ pamatovat se na ,
remember _ pamatovat si ,
remember _ vzpomenout si na ,
remember _ vzpomínat si ,
remember _ vzpomínat si na ,
remember _ zapamatovat ,
remember _ zapamatovat si ,
remember _ vzpomínat ,
remember _ vzpomenout si ,
remember _ pamatovat , (v:)
remember _ připomenout , (v:)
remember _ upomenout , (v:)
remember _ vzpomenout , (v:)
remember _ nezapomeň ,
remember about _ vzpomenout si na ,
remember about _ vzpomínat si na ,
remembered _ vzpomenul ,
remembered _ vzpomněl ,
remembering _ vzpomínání , (n:)
remembers _ pamatuje , (v:)
remembers _ vzpomíná , (v:)
remembrance _ památka , (n:)
remembrance _ připomenutí , (n:)
remembrance _ upomínka , (n:)
REMF _ Rear Echelon Mother F---ers (eg, clueless micromanaging bosses) , ([zkr.])
remigrate _ znovu se stěhovat ,
remilitarization _ remilitarizace , (n:)
remilitarize _ remilitarizovat , (v:)
remind _ připomenout ,
remind _ připomínat ,
reminded _ připomněl ,
reminder _ upozornění ,
reminder _ upomínka ,
reminder _ připomínka ,
reminder _ památka , (n:)
reminders _ upomínky , (n: pl.)
remindful _ připomínající , (adj:)
reminding _ připomínání , (n:)
reminding _ upomínání , (n:)
reminds _ připomíná , (v:)
Remington _ Remington , (n: [jmén.]) , (příjmení)
reminisce _ vzpomínat , (v:)
reminiscence _ vzpomínka , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line