Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo R : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Zobrazuji překlad hesla : R

rejection _ zavržení ,
rejection _ zamítnutí ,
rejection _ odmítnutí, zamítnutí , ([eko.])
rejections _ odmítnutí , (n: pl.)
rejector _ ten kdo odmítá , (n:)
rejects _ odmítá , (v:)
rejects _ zamítá , (v:)
rejects _ zmetky , (n: pl.)
rejig _ pozměnit , (v) , (informal)
rejoice _ radovat se ,
rejoice _ oslavovat , (v:)
rejoice _ plesat , (v:)
rejoiced _ radoval se ,
rejoicing _ radost , (n:)
rejoin _ znovu se připojit ,
rejoinder _ replika , (n:)
rejoins _ replikuje , (v:)
rejoins _ znovu připojuje , (v:)
rejuvenate _ omladit , (v:)
rejuvenate _ osvěžit , (v:)
rejuvenation _ omlazení , (n:)
rejuvenation _ oživení , (n:)
rejuvenation _ rejuvenace , ([eko.])
rejuvenatory _ oživující , (adj:)
rekindle _ znovu oživit ,
relabel _ přeznačit , (v:)
relabelling _ přeznačování , (n:)
relaid _ opakovaně položený ,
relapse _ opětovně upadnout ,
relapse _ recidiva , (n:)
relapsed _ opětovně upadl ,
relapsed _ znovu onemocněl ,
relate _ svázat ,
relate _ vztahovat , (v:)
relate _ souviset , (v:)
relate _ týkat se ,
related _ příbuzný , (adj:)
related _ související , (adj:)
relatedness _ souvislost , (n:)
relates _ souvisí ,
relates _ navazuje , (v:)
relating _ vztahující se ,
relation _ poměr ,
relation _ příbuzná ,
relation _ příbuzný ,
relation _ vztah ,
relation _ závislost ,
relation _ spojení ,
relation _ souvislost ,
relation _ relace , (n:)
relational _ relační , (adj:)
relational database _ relační databáze , (n: [it.])
relationally _ příbuzensky , (adv:)
relations _ vztahy , (n: pl.)
relationship _ vztah ,
relationship _ návaznost , (n:)
relationship _ vazba , (n:)
relationship _ vzájemná vazba ,
relationship _ vzájemný poměr ,
relationship _ poměr , (n:)
relationship _ příbuzenství , (n:)
relationship _ souvislost , (n:)
relationship _ spojitost , (n:)
relationships _ vazby , (n: pl.)
relationships _ vztahy , (n: pl.)
relative _ poměrný , (adj:)
relative _ příbuzná ,
relative _ příbuzný ,
relative _ relativní , (adj:)
relative abundance _ relativní abundace , ([eko.])
relative error _ relativní chyba , (n: [tech.])
relative humidity _ relativní vlhkost ,
relative pronoun _ vztažné zájmeno ,
relative risk (risk ratio) _ relativní riziko , ([eko.]) , (Poměr rizika u exponovaných a neexponovaných jedinců.)
relative risk perceptions _ relativní vnímání rizika , ([eko.])
relative transpiration _ relativní transpirace , ([eko.])
relatively _ poměrně ,
relatively _ relativně , (adv:)
relatives _ příbuzní , (n: pl.)
relatives _ příbuzenstvo , (n:)
relativism _ relativismus , (n:)
relativist _ relativista , (n:)
relativist _ relativistický , (adj:)
relativistic _ relativistický , (adj:)
relativistically _ relativisticky , (adv:)
relativity _ relativita ,
relator _ vypravěč , (n:)
relaunch _ opětovně odstartovat ,
relaunch _ opětovně vypustit ,
relaunch _ opětovně zahájit ,
relax _ relaxovat , (v:)
relax _ odpočinout si , (v:)
relax _ uvolnit , (v:)
relaxant _ lék na uvolnění , (n:)
relaxation _ relaxace , (n:)
relaxation _ uvolnění , (n:)
relaxation _ zotavení , (n:)
relaxed _ uvolněný ,
relaxed _ relaxoval ,
relaxing _ uvolňující , (adj:)
relay _ předat , (v:) , (zejm. zprávu)
relay _ přenos ,
relay _ přenášet ,
relay _ relé , (n:)
relay _ štafeta , (n:)
relay race _ štafetový závod ,
relayed _ vysílaný , (adj:)
relaying _ přeložka , (n:)
relays _ přenáší ,
relays _ štafety , (n: pl.)
relays _ vyřizuje , (v:)
relays _ vysílá , (v:)
relearn _ naučit se zapomenuté ,
releasable _ schopný uvolnění , (n:)
releasable _ schopný vypuštění , (n:)
releasable _ uvolnitelný , (adj:)
release _ propuštění ,
release _ uvolnit , (v:)
release _ vydání , (n:)
release _ dát k dispozici ,
release _ vypuštění ,
release _ uvolnění , (n:)
release _ vypojení , (n:)
release _ vypustit , (v:)
release _ zbavit , (v:)
release _ zprostit , (v:)
released _ uvolněný ,
released _ vypuštěný , (adj:)
released _ osvobozený , (adj:)
released _ propoštěný , (adj:)
releaser stimulus _ iniciující stimul , ([eko.])
releases _ propustit , (v:)
releases _ verze , (pl.)
releases _ uvolňuje , (v:)
releasing _ uvolňující , (adj:)
relegate _ degradovat , (v:)
relegate _ odsunout , (v:)
relegate _ přeřadit , (v:)
relegate _ sesadit , (v:)
relegate _ vyhostit , (v:)
relegate _ vykázat , (v:)
relegate _ vypovědět , (v:)
relegated _ odsunutý , (adj:)
relegated _ sesazený , (adj:)
relegation _ vypovězení , (n:)
relegation _ sestup , (n:)
relent _ polevit , (v:)
relent _ zmírnit , (v:)
relent _ povolit , (v:)
relentless _ vytrvalý , (adj:)
relentless _ neústupný , (adj:)
relentless _ nepovolný , (adj:)
relentlessly _ vytrvale , (adv:)
relentlessness _ houževnatost , (n:)
relentlessness _ vytrvalost , (n:)
relevance _ důležitost , (n:)
relevance _ závažnost , (n:)
relevancy _ významnost , (n:)
relevancy _ závažnost , (n:)
relevant _ relevantní , (adj:)
relevant _ závažný , (adj:)
relevant _ příslušný , (adj:)
relevantly _ relevantně , (adv:)
relevantly _ závažně , (adv:)
reliability _ spolehlivost , (n:)
reliability _ bezporuchovost , (n:)
reliable _ spolehlivý , (adj:)
reliable _ solidní , (adj:)
reliably _ spolehlivě , (adv:)
reliance _ spoléhat ,
reliance _ důvěra , (n:)
reliance _ spolehnutí , (n:)
reliant _ odkázaný , (adj:)
reliant _ závislý , (adj:)
relic _ ostatek , (n:)
relic _ památka , (n:)
relic _ pozůstatek , (n:)
relic _ přežitek , (n:)
relic _ relikvie , (n:)
relics _ zbytky , (pl. n: [obec.] 4 6)
relics _ pozůstatky , (pl. n: [obec.] 6 6)
relics _ relikvie , (n:)
relict _ druh geologické formace ,
relict _ druh přežívající vyhynutí , (n:)
relict _ relikt , (n:)
relict _ reliktní (biologie) , ([eko.])
relied _ spolehlivý , (adj:)
relief _ plastika ,
relief _ obrys ,
relief _ profil ,
relief _ kontrast ,
relief _ reliéf ,
relief _ střídání stráže ,
relief _ odpočinek , , (při střídání)
relief _ vysvobození ,
relief _ osvobození ,
relief _ posila ,
relief _ pomoc ,
relief _ podpora materiální ,
relief _ ulehčení ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line