Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo R : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Zobrazuji překlad hesla : R

regrouping _ přeskupení , (n:)
regrowth _ opětovné zalesnění , (n:)
regular _ pravidelný ,
regular _ stálý ,
regular _ řádový , (adj:)
regular _ řádný , (adj:)
regular _ periodický , (adj:)
regular _ obyčejný , (adj:)
regular _ obvyklý , (adj:)
regular _ normální ,
regular _ regulérní ,
regular expression _ regulární výraz , ([it.])
regular income _ pravidelný příjem , ([eko.])
regular meeting _ pravidelná schůze ,
regular meeting _ řádná schůze ,
regularisation _ podřízení pravidlům ,
regularise _ regulovat , (v:)
regularised _ reguloval , (v:)
regularised _ regulovaný , (adj:)
regularities _ zákonitosti , (n:)
regularity _ pravidelnost , (n:)
regularization _ podřízení pravidlům ,
regularize _ regulovat , (v:)
regularized _ reguloval , (v:)
regularized _ regulovaný , (adj:)
regularly _ pravidelně , (adv:)
regulars _ stálí zákazníci ,
regulars _ štamgasti , (n:)
regulate _ regulovat ,
regulate _ regulovat, přizpůsobit , ([eko.])
regulate _ přizpůsobit , (v:)
regulate _ seřídit , (v:)
regulate _ usměrnit , (v:)
regulate _ usměrňovat , (v:)
regulate _ řídit , (v:)
regulated _ regulovaný , (adj:)
regulating _ regulující , (adj:)
regulation _ předpis ,
regulation _ regulování ,
regulation _ regulační ,
regulation _ nařízení ,
regulation _ regulace , ([eko.])
regulation _ směrnice ,
regulation drainage _ regulační drenáž , ([eko.])
regulation of landscape _ regulace krajiny , ([eko.])
regulation of prices _ cenová regulace ,
regulation over st _ regulace čeho ,
regulation system _ regulační soustava (hladiny vody) , ([eko.])
regulation well _ regulační šachtice , ([eko.])
regulations _ nařízení , (n:)
regulations _ pravidla , (n:)
regulations _ předpisy , (n: pl.)
regulations _ regulace , (n:)
regulative _ regulační , (adj:)
regulator _ regulátor , (n:)
regulators _ regulátory , (n: pl.)
regulatory _ regulační ,
regulatory dose (RgD) _ regulační dávka , ([eko.]) , (Denní expoziční dávka, odrážející se v konečném rozhodnutí procesu řízení (managementu) rizika je dobře možné, že chemická látka s určitou referenční dávkou (RfD) bude regulována jinak použitím RgD.)
Regulatory Impact Analysis (RIA). _ analýza regulačního dopadu , ([eko.])
Regulus _ Regulus , (n: [jmén.]) , (příjmení)
regurgitate _ chrlit , (v:)
regurgitated _ chrlil , (v:)
regurgitated _ vyvrhoval , (v:)
regurgitated _ zvracel , (v:)
regurgitation _ vyvrhování potravy ,
regurgitation _ dávení , (n:)
rehabilitate _ obnovit , (v:)
rehabilitate _ rehabilitovat , (v:)
rehabilitated _ obnovil , (v:)
rehabilitated _ rehabilitoval , (v:)
rehabilitated _ rehabilitovaný , (adj:)
rehabilitation _ rehabilitace , (n:)
rehabilitation _ obnova , (n:)
rehabilitative _ rehabilitační , (adj:)
rehabilitative _ rehabilitující , (adj:)
rehang _ převěsit , (v:)
rehash _ předělávka , (n:)
rehearing _ nové přelíčení ,
rehearsal _ zkouška ,
rehearsals _ zkoušky , (n: pl.)
rehearse _ nacvičit ,
rehearse _ nacvičovat ,
rehearse _ vyzkoušet ,
rehearse _ zkoušet ,
rehearsed _ cvičil , (v:)
rehearsed _ zkoušel , (v:)
reheat _ opětovně ohřát ,
reheat _ ohřát , (v:)
reheat _ přihřát , (v:)
reheating _ ohřátí ,
reheating _ opětovné ohřívání , (n:)
reheating _ přihřívání , (n:)
Rehnquist _ Rehnquist , (n: [jmén.]) , (příjmení)
rehouse _ přestěhovat se ,
rehydrate _ znovuzavodnit ,
Reich _ Reich , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Reichenberg _ Reichenberg , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Reid _ Reid , (n: [jmén.]) , (příjmení, mužské křestní jméno)
reification _ zhmotnění , (n:)
reify _ zhmotnit , (v:)
reign _ panování , (n:)
reign _ vládnout ,
reign _ vládnutí ,
reign _ panovat , (v:)
reign _ kralovat ,
reign _ vláda , (n:)
reigned _ vládl ,
reignite _ znovu zapálit ,
reigns _ vládne ,
Reilly _ Reilly , (n: [jmén.]) , (příjmení)
reimburse _ odškodnit , (v:)
reimburse _ refundovat , (v:)
reimburse _ krýt výdaje , ([eko.])
reimbursement _ refundace , (n:)
reimbursement _ úhrada , ([eko.])
reimplementation _ reimplementace , (n:)
reimpose _ opětovně zavést ,
rein _ uzda ,
reincarnate _ převtělit , (v:)
reincarnate _ vtělit , (v:)
reincarnated _ převtělený , (adj:)
reincarnated _ vtělený , (adj:)
reincarnation _ vtělení , (n:)
reincorporate _ znovu včlenit ,
reindeer _ sob , (n:)
reinfection _ opětovné nakažení , (n:)
reinforce _ posilovat , (v:)
reinforce _ vyztužit ,
reinforce _ posílit ,
reinforce _ zpevnit ,
reinforce _ armovat , (v:)
reinforce _ zesílit ,
reinforced _ vyztužený ,
reinforced concrete _ železobeton , (n:)
reinforcement _ posily , (n:) , (vojenské)
reinforcement _ výztuha ,
reinforcement _ výztuž ,
reinforcement _ zpevnění ,
reinforcement learning _ posilované učení , (n: [it.])
reinforcements _ posily , (n: pl.)
reinforcer _ výstuž ,
reinforcer _ pobídka , (n:)
reinforces _ posiluje , (v:)
reinforces _ upevňuje , (v:)
reinforcing _ vyztužení ,
Reinhard _ Reinhard , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Reinhardt _ Reinhardt , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Reinhold _ Reinhold , (n: [jmén.]) , (příjmení)
reinitialisation _ opětovné inicializování , (n:)
reinitialise _ znovu inicializovat ,
reinitialised _ znovu inicializovaný ,
reinitialization _ opětovné inicializování , (n:)
reinitialize _ opětovně inicializovat ,
reinitialize _ reinicializovat , (v:)
reinitialized _ opětovně inicializoval ,
reinitialized _ opětovně inicializovaný ,
reins _ otěže , (n:)
reinsert _ znovu vložit ,
reinserted _ znovu vložil ,
reinsertion _ znovuzavedení , (n:)
reinstall _ přeinstalovat , (v:)
reinstall _ reinstalovat , (v:)
reinstate _ znovu udělit ,
reinstated _ znovu dosazený ,
reinstatement _ obnova , (n:)
reinstatement _ znovuzřízení , (n:)
reinsurance _ zajištění , (n:)
reinsure _ zajistit , (v:)
reintegrate _ znovu spojit ,
reintegration _ opětovné sloučení , (n:)
reinterpret _ reinterpretovat , (v:)
reinterpretation _ přehodnocení , (n:)
reintroduce _ opětovné uvedení ,
reintroduction _ znovuzavedení , (n:)
reinvent _ znovu objevit ,
reinvention _ opětovné vynalezení , (n:)
reinvest _ reinvestovat , (v:)
reinvestigation _ opětovné prošetřování , (n:)
reinvestment _ reinvestice , (n:)
reinvigorate _ oživit , (v:)
reinvigorate _ posílit , (v:)
reinvigorated _ oživil , (v:)
reinvigorated _ posílil , (v:)
reissue _ znovu vydat ,
reissue _ dotisk , (n:)
reissue _ dotisknout , (v:)
reissue _ reeditovat , (v:)
reissued _ znovu vydal ,
reissued _ reeditoval , (v:)
reiterate _ opakovat , (v:)
reiterate _ zopakovat , (v:)
reiterated _ zopakovaný , (adj:)
reiteration _ opakování , (n:)
reiteration _ zopakování , (n:)
reject _ odpálit , (v:)
reject _ odmítnout ,
reject _ zmetek , ([eko.])
rejected _ odmítnutý , (adj:)
rejecting _ odmítnutí , (n:)
rejection _ odmítnutí ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line