Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo R : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Zobrazuji překlad hesla : R

refutation _ popření ,
refutation _ protiargument ,
refutation _ vyvrácení ,
refutation _ vyvrácení důkazu ,
refutation _ vyvrácení myšlenky ,
refutations _ vyvrácení , (pl.)
refute _ popřít , (v:)
refute _ vyvrátit , (v:)
refuted _ potíraný , (adj:)
refuted _ vyvrácený , (adj:)
refutes _ potírá , (v:)
refuting _ potírání , (n:)
regain _ znovu získat ,
regained _ znovu získaný ,
regal _ královský , (adj:)
regale _ zasypat ,
regale _ hodovat , (v:)
regalia _ korunovační klenoty ,
regality _ bytí králem ,
regally _ královsky , (adv:)
regard _ ohled ,
regard _ pokládat ,
regard _ týkat se ,
regard _ považovat ,
regard as _ považovat za ,
regarded _ pokládaný , (adj:)
regarded _ pohlížel na ,
regarded _ považovaný , (adj:)
regardful _ pozorný , (adj:)
regarding _ ohledně ,
regarding _ co se týče ,
regarding _ kvůli ,
regarding _ pokud jde o ,
regarding _ s ohledem na ,
regarding _ týkající se ,
regarding _ ve věci ,
regarding _ vzhledem k ,
regarding _ pozorující , (adj:)
regardless _ bez ohledu ,
regardless _ přesto ,
regardless _ bezohledně ,
regardless _ nedbající , (adj:)
regardless _ neopatrný , (adj:)
regardless _ bez ohledu na ,
regardless _ nemající ohled ,
regardless of _ nezávisle na , (adv:)
regards _ týče se ,
regards _ týká se ,
regards _ pozdravy , (n: pl.)
regatta _ regata , (n:)
regency _ regentství , (n:)
regenerate _ regenerovat , (v:)
regenerated _ obnovený , (adj:)
regenerated _ regenerovaný , (adj:)
regenerating _ regenerace , (n:)
regeneration _ regenerace , (n:)
regenerative _ regenerační , (adj:)
regenerative capacity _ regenerativní kapacita , ([eko.])
regenerator _ regenerátor , (n:)
regent _ regent , (n:)
regent _ vladař ,
regent _ správce , (n:)
reggae _ reggae ,
regicide _ královražda ,
regime _ systém , (n:)
regime _ systém fungování ,
regime _ vláda , (n:)
regime _ vládnoucí systém ,
regime _ způsob fungování ,
regime _ způsob vládnutí ,
regime _ zřízení , (n:)
regime _ režim , (n:)
regime of landscape utilization _ režim využívání krajiny , ([eko.])
regime sampling _ režimový odběr vzorku (vody) , ([eko.])
regimen _ pluk , (n:)
regimen _ regiment , (n:)
regimen _ skupina , (n:)
regimen _ životospráva , (n:)
regiment _ pluk , (n:)
regiment _ regiment , (n:)
regimental _ plukovní , (adj:)
regimentation _ reglementace ,
regiments _ pluky , (n: pl.)
regiments _ regimenty , (n: pl.)
regimes _ režimy , (n: pl.)
Regina _ Regina , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Kanada, ženské křestní jméno)
Reginald _ mužské křestní jméno , (n: [male] [jmén.])
region _ kraj , (n:)
region _ oblast , (n:)
region _ oblast, kraj, rajón , ([eko.])
region _ krajina , (n:)
region _ region , (n:)
region _ sféra , (n:)
regional _ regionální ,
regional _ oblastní ,
regional _ krajský , (adj:)
regional _ oblastní, regionální , ([eko.])
regional _ krajový , (adj:)
regional bank _ regionální (oblastní) banka , ([eko.])
regional planning _ územní plánování , ([eko.])
regional rain _ krajinný déšť , ([eko.])
regional rain _ oblastní déšť , ([eko.])
regional rain _ regionální déšť , ([eko.])
regional sampling _ územní odběr vzorků (vody) , ([eko.])
regional sea _ regionální moře , ([eko.])
regionalisation _ regionalizace , (n:)
regionalism _ regionalizmus , (n:)
regionally _ oblastně , (adv:)
regionally _ regionálně , (adv:)
regions _ kraje ,
regions _ oblasti , (n:)
regions _ regiony , (n: pl.)
Regis _ Regis , (n: [jmén.]) , (příjmení)
register _ hlásit se ,
register _ ohlásit se ,
register _ přihlásit se ,
register _ přihlašovat se ,
register _ katastr , (n:)
register _ matrika , (n:)
register _ registr , (n:)
register _ registrovat , (v:)
register _ soupis , (n:)
register _ zapisovat , (v:)
register _ zapsat , (v:)
register _ zaregistrovat , (v:)
register _ zaznamenat , (v:)
register _ zaznamenávat , (v:)
register _ seznam, registr , ([eko.])
register _ index , (n:)
registered _ doporučený ,
registered _ registrovaný , ([eko.])
registered letter _ doporučený dopis ,
registered mail _ doporučená zásilka , (n:)
registered pollution _ evidované znečištění , ([eko.])
registered pollution source _ evidovaný zdroj znečištění , ([eko.])
registering _ registrace , (n:)
registering _ registrování , (n:)
registering _ zapisování , (n:)
registering _ zapisující , (adj:)
registering _ zaznamenávání , (n:)
registers _ registruje , (v:)
registers _ registry , (n: pl.)
registrable _ registrovatelný , (adj:)
registrable _ zapsatelný , (adj:)
registrar _ matrikář , (n:)
registrar _ univerzitní notář ,
registrar _ registrátor ,
registrar _ tajemník , (n:)
registrar _ zapisovatel , (n:)
registration _ přihláška , (n:)
registration _ registrace , (n:)
registration _ záznam, registrace , ([eko.])
registration certificate _ registrační osvědčení , ([eko.])
registration fee _ registrační poplatky , ([eko.])
registration fee _ zápisné ,
registrations _ registrace , (pl.)
registrations _ zapsání , (pl.)
registry _ matriční , (adj:)
registry _ podatelna , (n:)
registry _ registr , (n:)
registry _ spisovna , (n:)
regnant _ panující , (adj:)
regnant _ převládající , (adj:)
regnant _ vládnoucí , (adj:)
regrade _ přeřadit , (v:)
regress _ vrátit do původního stavu ,
regress _ pokles , (n:)
regress _ ustoupit , (v:)
regress _ regres , (n:)
regress _ ústup , (n:)
regressed _ vrátil do původního stavu ,
regression _ regrese (biologie) , ([eko.])
regression _ návrat , (n:)
regression _ regrese , (n:)
regressive _ regresivní , (adj:)
regressive _ zpětný , (adj:)
regressive _ regresní , ([eko.])
regressive tax _ regresivní daň , ([eko.])
regressive taxation _ regresivní zdanění , ([eko.])
regressive taxes _ regresivní daně , ([eko.])
regret _ lítost ,
regret _ litovat ,
regret _ zalitovat ,
regret _ žal ,
regret _ želet ,
regret _ rmoutit se ,
regret _ smutek , (n:)
regret _ politování ,
regretful _ lítostivý ,
regretfully _ lítostivě , (adv:)
regrets _ lítosti , (n:)
regrets _ lituje , (v:)
regrets _ smutky , (n: pl.)
regrettable _ politováníhodný , (adj:)
regrettably _ bohužel ,
regretted _ litovaný , (adj:)
regretting _ litování , (n:)
regrind _ přebrousit , (v:)
regrind _ přeostřit , (v:)
regroup _ přeskupit , (v:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line