Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo R : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Zobrazuji překlad hesla : R

reflect _ přemýšlet ,
reflect _ zrcadlit ,
reflect _ obrážet ,
reflect _ obrazit ,
reflect on _ uvažovat o , (v:)
reflect on _ přemítat , (v:)
reflect on _ přemýšelet o , (v:)
reflectance _ odrazivost , (n:)
reflected _ odrážel , (v:)
reflected _ odražený , (adj:)
reflected _ zrcadlený , (adj:)
reflecting _ odrážející , (adj:)
reflection _ zrcadlení , (n:)
reflection _ odlesk , (n:)
reflection _ odraz , (n:)
reflectional _ odrazový , (adj:)
reflections _ odrazy , (n: pl.)
reflective _ odrazivý , (adj:)
reflective _ odrážející , (adj:)
reflectively _ hloubavě , (adv:)
reflectively _ přemítavě , (adv:)
reflectiveness _ schopnost odrážet světlo ,
reflectiveness _ odrazovost , (n:)
reflectiveness _ přemýšlivost , (n:)
reflectivity _ odrazivost , (n:)
reflectivity _ odraznost , (n:)
reflectivity _ odrazovost , (n:)
reflectometer _ reflektometr , (n:)
reflector _ reflektor , (n:)
reflects _ odráží ,
reflects _ zrcadlí ,
reflects _ reflektuje , (v:)
reflex _ reflex , (n:)
reflexes _ orazy , (n: pl.)
reflexes _ reflexy , (n: pl.)
reflexion _ přemítání , (n:)
reflexion _ zrcadlení , (n:)
reflexion _ odraz , (n:)
reflexion _ reflex , (n:)
reflexion _ reflexe , (n:)
reflexive _ reflexivní , (adj:)
reflexively _ reflexivně , (adv:)
reflexiveness _ reflexivnost , (n:)
reflexivity _ reflexivita , (n:)
reflexology _ reflexologie , (n:)
refloat _ stáhnout z mělčiny ,
refloat _ přeflotovat , (v:)
reflux _ reflux ,
reflux _ zpětný tok ,
reflux _ flegma , (n:)
reforest _ znovu zalesnit , (v:)
reforest _ zalesnit , (v:)
reforestation _ opětovné zalesnění , (n:)
reforestation _ zalesnění , (n:)
reforestation _ zalesňování , (n:)
reforestation _ znovuzalesnění , (n:)
reform _ reforma ,
reform _ reformovat , (v:)
reform _ napravit , (v:)
reform school _ polepšovna , (n:)
reformable _ napravitelný , (adj:)
reformat _ přeformátování , (n:)
reformat _ přeformátovat , (v:)
reformation _ reformace , (n:)
reformative _ nápravný , (adj:)
reformative _ reformační , (adj:)
reformatory _ polepšovna , (n:)
reformatory _ reformátorský , (adj:)
reformatted _ přeformátovaný , (adj:)
reformatting _ přeformátování , (n:)
reformed _ reformovaný , (adj:)
reformer _ reformátor ,
reforming _ reformování , (n:)
reforming _ reformující , (adj:)
reformism _ reformismus ,
reformism _ reformace , (n:)
reformist _ reformista , (n:)
reformist _ reformistický , (adj:)
reforms _ reformuje , (v:)
reformulate _ přeformulovat , (v:)
reformulate _ reformulovat , (v:)
reformulated _ přeformuloval , (v:)
reformulated _ přeformulovaný , (adj:)
reformulated _ reformuloval , (v:)
reformulation _ přeformulování , (n:)
refract _ lámat světlo ,
refractile _ lomivý , (adj:)
refraction _ lámání světla , (n:)
refraction _ refrakce , (n:)
refractive _ lomivý , (adj:)
refractive _ refrakční , (adj:)
refractometer _ refraktometr , (n:)
refractor _ dalekohled , (n:)
refractor _ refraktor , (n:)
refractoriness _ žáruvzdornost , (n:)
refractory _ nepoddajný , (adj:)
refractory _ neústupný , (adj:)
refrain _ refrén , (n:)
refrain _ zdržet se , (v:)
refrain (from) _ zdržet se (čeho) , (v:)
refrained _ nevykonaný , (adj:)
refraining _ nedělání , (n:)
refrains _ refrény , (n: pl.)
refreeze _ opětovně zmrazit ,
refresh _ obnovit , (v:)
refresh _ občerstvit ,
refresh _ osvěžit , (v:)
refreshable _ občerstvitelný , (adj:)
refreshed _ osvěžený , (adj:)
refreshed _ posilněný , (adj:)
refresher _ osvěžující nápoj ,
refresher _ drink , (n:)
refresher course _ opakovací kurs ,
refreshing _ obnovující , (adj:)
refreshing _ osvěžující , (adj:)
refreshingly _ roztomile , (adv:)
refreshingly _ svěže , (adv:)
refreshment _ občerstvení , (n:)
refreshment _ osvěžení , (n:)
refreshments _ občerstvení ,
refrigerant _ osvěžující nápoj ,
refrigerant _ chladící , (adj:)
refrigerant _ ochlazující , (adj:)
refrigerant _ chladivo , ([eko.])
refrigerate _ chladit , (v:)
refrigerate _ mrazit , (v:)
refrigerate _ ochladit , (v:)
refrigerated _ uměle ochlazovaný ,
refrigerated _ chladil , (v:)
refrigerated _ chlazený , (adj:)
refrigerating _ chladicí , (adj:)
refrigerating _ chlazení , (n:)
refrigeration _ chladírna , (n:)
refrigeration _ chlazení , (n:)
refrigeration _ mrazení , (n:)
refrigeration _ ochlazování , (n:)
refrigerator _ lednička , (n:)
refrigerator _ chladnička ,
refrigerator _ mraznička , (n:)
refrigerators _ ledničky , (n: pl.)
refuel _ doplnit palivo ,
refuel _ natankovat , (v:)
refueling _ tankování , (n:)
refuelling _ tankování , (n:)
refuge _ odstavný ,
refuge _ hledat útočiště ,
refuge _ ostrůvek , , (pro chodce)
refuge _ poskytnout útočiště ,
refuge _ spása ,
refuge _ uchýlit se ,
refuge _ úkryt ,
refuge _ útočiště ,
refuge _ útulek ,
refuge _ hledat ,
refugee _ uprchlík , (n:)
refugee _ emigrant , (n:)
refugees _ uprchlíci , (n: pl.)
refugium _ refugium , ([eko.])
refugium _ útočiště , ([eko.])
refulgence _ lesk , (n:)
refulgence _ třpyt , (n:)
refulgent _ lesklý , (adj:)
refulgent _ třpytivý , (adj:)
refulgent _ zářivý , (adj:)
refund _ peníz ,
refund _ navrácení např. daní , (n:)
refund _ hradit , (v:)
refund _ náhrada , (n:)
refund _ nahradit , (v:)
refund _ refundance , (n:)
refund _ refundovat , (v:)
refund _ vrácení , (n:)
refund _ zaplatit , (v:)
refund _ nahradit, refundovat, zaplatit , ([eko.])
refundable _ refundovatelný , (adj:)
refundable _ vratný , (adj:)
refunded _ navrácený , (adj:)
refunded _ refundovaný , (adj:)
refunds _ refundace , (pl.)
refunds _ náhrady , (n: pl.)
refurbish _ renovovat , (v:)
refurbished _ adaptovaný , (adj:)
refurbished _ renovovaný , (adj:)
refurbishment _ modernizace , (n:)
refurbishment _ rekonstrukce , (n:)
refurbishment _ renovace , (n:)
refusal _ odmítnutí ,
refuse _ odmítat ,
refuse _ odmítnout ,
refuse _ zmetek , (n:)
refuse _ odmítnutí , ([eko.])
refuse _ odpadky ,
refuse _ odpad , (n:)
refuse _ zamítnout , (v:)
refused _ odmítnutý , (adj:)
refused _ odmítl , (v:)
refuses _ odmítá , (v:)
refusing _ odmítající , (adj:)
refusing _ odmítání , (n:)
refutable _ vyvratitelný , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line