Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo R : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Zobrazuji překlad hesla : R

redraft _ předělat , (v:)
redraft _ přepsat , (v:)
redrafting _ předělání , (n:)
redraw _ překreslit , (v:)
redrawing _ překreslení , (n:)
redrawn _ překreslený , (adj:)
redress _ náprava , (n:)
redress _ napravit , (v:)
reds _ komunisté ,
reds _ rudí ,
reds _ červené , (adj:)
redshift _ rudý posun ,
redskin _ Indián , (n:)
redskin _ rudoch , (n:)
Redstone _ Redstone , (n: [jmén.]) , (příjmení)
redub _ napravit , (v:)
reduce _ zmenšit , (v:)
reduce _ omezit , (v:)
reduce _ zmenšit, snížet , ([eko.])
reduce _ snížit , (v:)
reduce to tears _ rozplakat , (v:)
reduced _ snížený , (adj:)
reduced _ redukovaný , (adj:)
reduced _ snížen ,
reduced rate _ snížená taxa (sazba) , ([eko.])
reduced retention time _ redukovaný čas (hydrosystém) , ([eko.])
reducer _ reduktor , (n:)
reducer _ reducent , ([eko.])
reduces _ omezuje , (v:)
reduces _ oslabuje , (v:)
reduces _ redukuje , (v:)
reduces _ snižuje , (v:)
reduces _ zkracuje , (v:)
reducibility _ redukovatelnost , (n:)
reducible _ omezitelný , (adj:)
reducible _ redukovatelný , (adj:)
reducible _ zredukovatelný , (adj:)
reducing _ redukování , (n:)
reductase _ reduktáza ,
reduction _ snížení ,
reduction _ pokles ,
reduction _ redukce ,
reduction _ zmenšení , (n:)
reductionism _ redukcionismus , (n:)
reductionist _ redukcionista , (n:)
reductions _ redukce , (pl.)
reductions _ omezení , (pl.) , (n:)
reductive _ zjednodušující , (adj:)
redundance _ přebytek , (n:)
redundance _ nadbytečnost , (n:)
redundance _ nadměrnost , (n:)
redundance _ přebytečnost , (n:)
redundance _ redundance , (n:)
redundancies _ nadbytečnosti , (n:)
redundancy _ nadbytečnost , (n:)
redundancy _ nadbytek , (n:)
redundant _ nadbytečný , (adj:)
redundant _ zbytečný , (adj:)
redundant _ přebytečný, nadměrný , ([eko.])
redundantly _ zbytečně , (adv:)
reduplicate _ zdvojit , (v:)
reduplicate _ zdvojnásobit , (v:)
reduplication _ reduplikace , (n:)
redwing _ drozd cvrčala ,
redwood _ sekvoj ,
reed _ rákos , (n:)
reed _ rákosí ,
reediness _ ostrost , (n:)
reedit _ znovu vydat např. knihu , (v:)
reeds _ rákosy , (n: pl.)
reeds _ šípy , (n: pl.)
reeducation _ převýchova , (n:)
reedy _ rákosnatý , (adj:)
reef _ útes , (n:)
reef _ úskalí ,
reef _ rif , ([eko.])
reef _ skalisko , (n:)
reefs _ útesy , (n: pl.)
reek _ páchnout , (v:)
reek _ zápach , (n:)
reek _ dým , (n:)
reek _ výpar , (n:)
reeks _ páchne ,
reel _ cívka , (n:)
reel _ vrávorat ,
reel _ zavrávorat ,
reel _ odvíjet ,
reel _ role ,
reel _ navíjet ,
reel _ navíječka ,
reel _ naviják , (n:)
reel _ kotouč , (n:)
reel _ motat , (v:)
reel off _ odmotat , (v:)
reel off _ odvíjet , (v:)
reel off _ odříkat , (v:)
reelection _ opětovné zvolení , (n:)
reeler _ navíječka , (n:)
reeler _ převíječka , (n:)
reeling _ navíjení , (n:)
reels _ navíjí ,
reels _ kotouče ,
reemerged _ opětovně se objevil ,
reemphasize _ opětovně zdůraznit ,
reemphasized _ opětovně zdůraznil ,
reenactment _ opětovné uzákonění , (n:)
reenactment _ rekonstrukce , (n:)
reenter _ znovu zadat data , (n:)
reentrant _ znovu vstupující , (adj:)
reerect _ znovu vystavět ,
Reese _ Reese , (n: [jmén.]) , (příjmení)
reestablish _ opětovně založit ,
reestablish _ obnovit , (v:)
reevaluate _ opětovně ocenit ,
reevaluate _ přehodnotit , (v:)
reevaluated _ opětovně ocenil ,
reevaluated _ přehodnotil , (v:)
reevaluation _ přehodnocení , (n:)
reeve _ prostrkovat , (v:)
Reeves _ Reeves , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
reexamination _ opětovné vyšetření , (n:)
reexamine _ přezkoušet , (v:)
reexamined _ přezkoušel , (v:)
reexamined _ znovu přezkoumal ,
reexamined _ znovu přezkoušel ,
ref _ sudí ,
ref _ reference , (n:)
refashion _ opětovně upravit ,
refection _ občerstvení , (n:)
refectory _ refektář , (n:)
refer _ poukázat , , (na to)
refer _ odkázat se na něco , (v:)
referable _ někomu připsatelný ,
referee _ rozhodčí ,
referee _ arbitr , (n:)
referee _ soudce ,
refereed _ soudcoval , (v:)
refereeing _ soudcování , (n:)
referees _ rozhodčí , (pl.)
reference _ odkaz , (n:)
reference _ narážka ,
reference book _ citovaná kniha , (n:)
reference concentration (RfC) _ referenční koncentrace , ([eko.]) , (Stanovená koncentrace (odhadnutá v rozpětí až jednoho řádu), která při celoživotní inhalační expozici populace (včetně citlivých podskupin) pravděpodobně nezpůsobí poškození zdraví.)
reference dose (RfD) _ referenční dávka , ([eko.])
reference flow _ referenční tok , ([eko.])
reference library _ referenční knihovna ,
reference value _ žádaná hodnota , (n: [tech.])
referenced _ doporučený , (adj:)
referenced _ odkazovaný , (adj:)
references _ odvolání , (pl.)
references _ doporučení , (n:)
references _ odkazy , (n: pl.)
referencing _ odkazující , (adj:)
referenda _ referendum , (n:)
referendum _ referendum , (n:)
referent _ náhražka , (n:)
referential _ odkazový , (adj:)
referential _ referenční , (adj:)
referentially _ vztažně , (adv:)
referral _ odkázání , (n:)
referrals _ odkázání , (pl.)
referred _ odkazovaný , (adj:)
referring _ odkazování , (n:)
refers _ odvolává se ,
refers _ odkazuje , (v:)
refile _ přesměrovat , (v:)
refiled _ přesměrovaný , (adj:)
refill _ náplň ,
refillable _ doplnitelný , (adj:)
refilling _ doplnění , (n:)
refills _ opětovně naplňuje , (v:)
refinance _ refinancovat , (v:)
refine _ čistit ,
refine _ zušlechťovat , (v:)
refine _ rafinovat , (v:)
refine _ pročistit ,
refine _ zjemnit , (v:)
refined _ zbavený nečistot ,
refined _ vytříbený , (adj:)
refined _ kultivovaný , (adj:)
refined _ rafinovaný , (adj:)
refinement _ pročišťování ,
refinement _ jemné rozlišování ,
refinement _ prohnanost ,
refinement _ rafinace ,
refinement _ zjemnění ,
refinement _ zušlechťování ,
refinement _ zkujňování ,
refinements _ zušelechtění , (pl.)
refiner _ rafinér , (n:)
refiner _ zušlechťovač , (n:)
refineries _ rafinérie , (n:)
refinery _ rafinérie , (n: [chem.])
refining _ zušlechťování , (n:)
refit _ seřídit , (v:)
reflation _ oživení ekonomie ,
reflation _ reflace , (n:)
reflect _ odraz ,
reflect _ odrazit ,
reflect _ odrážet ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line