Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo R : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Zobrazuji překlad hesla : R

recuperative _ rekuperativní , (adj:)
recur _ opakování , (n:)
recur _ vracení , (n:)
recur _ vracet se ,
recur _ opakovat se ,
recur _ znovu nastat ,
recurrence _ opakování , (n:)
recurrent _ cyklický , (adj:)
recurrent _ periodický , (adj:)
recurrent _ rekurentní , (adj:)
recurrent _ navracející se , ([eko.])
recurrent _ opakující se ,
recurrently _ rekurentně , (adv:)
recurring _ opakovaný , (adj:)
recurs _ opakovaně se vyskytuje , (v:)
recurs _ vrací , (adj:)
recursion _ rekurze , (n:)
recursive _ rekurzivní , (adj: [it.])
recursively _ rekurzívně , (adv:)
recyclability _ recyklovatelnost , ([eko.]) , (Teoretická recyklovatelnost vztažená např. ke skutečnému recyklačnímu poměru, jak byl dosažen podle dané studie v dané oblasti (např. stát, region).)
recyclable _ recyklovatelný , (adj:)
recyclable resources _ recyklovatelné zdroje , ([eko.])
recycle _ recyklovat , (v:)
recycle bin _ koš , ([it.])
recycled _ recyklovaný , (adj:)
recycled content _ recyklovaný obsah , ([eko.]) , (Podíl výrobku nebo obalu z recyklovaných materiálů udáván v podílu hmotnosti.)
recycled material _ recyklovaný materiál , ([eko.])
recycles _ recykluje , (v:)
recycling _ recyklování , (v:)
recycling _ recyklace , ([eko.]) , (Činnost v rámci životního cyklu, která odebírá materiály od správy skládky a dodává je do sektoru výroby a zpracován.)
recycling _ recyklující , (adj:)
recycling, benefits of _ recyklace, výnosy , ([eko.])
recycling, cost factors _ recyklace, faktor nákladů , ([eko.])
recycling, tax incentives _ recyklace, daňové stimuly , ([eko.])
red _ červený ,
red _ rudý ,
red _ červeň ,
red _ zarudlý ,
red _ červená , (adj:)
red _ zrzek , (n: [hovor.])
red alert _ červený poplach ,
red blood cell _ červená krvinka ,
red carpet _ slavnostní uvítání , (n:)
red cent _ zlámaná grešle ,
red corpuscle _ červená krvinka ,
Red Crescent _ Červený půlměsíc , (n:) , (organizace podobná Červenému kříži, muslimské země)
Red Cross _ Červený kříž ,
Red Data Book _ Červená kniha , ([eko.])
Red Data List _ Červený seznam , ([eko.])
red deer _ jelen lesní ,
red deer _ srna , (n:)
Red Dwarf _ Červený trpaslík , (n: [jmén.]) , (název kultovního britského sci-fi seriálu)
red giant _ červený trpaslík , ([astr.])
red herring _ uzenáč ,
red herring _ uzený sleď ,
red herring _ falešná stopa , (n:)
red hot _ rozžhavený , (adj:)
red ink _ ztráta , (n: [fin.])
red meat _ vepřové maso , (n:)
red meat _ ruďoši , ([amer.])
red pepper _ paprika , ((koření)) , (n:)
Red River _ Červená řeka ,
Red Sea _ Rudé moře , ([zem.])
red tape _ červená páska , (n:)
red tape _ byrokracie , (n: [slang.])
red tape _ úřední šiml , (n: [slang.])
red tide _ vodní květ ,
red wine _ červené víno ,
red-blooded _ chrabrý ,
red-blooded _ silný ,
red-blooded _ energický , (adj:)
red-blooded _ mužný , (adj:)
red-footed falcon _ poštolka rudonohá , (n:)
red-haired _ rudovlasý , (adj:)
red-handed _ dopaden při činu ,
red-handed _ při činu ,
red-headed _ rusovlasý ,
red-hot _ rozžhavený , (adj:)
red-letter _ památný , (adj:)
red-letter day _ památný den ,
red-letter day _ svátek ,
red-letter day _ významný den ,
red-line _ rozžhavit , (v: [hovor.]) , (spustit stroj (zejména auto) na nejvyšší výkon)
redact _ redigovat ,
redact _ revidovat ,
redact _ vydávat ,
redact _ zredigovat , (v:)
redaction _ redakce , (n:)
redaction _ vydání , (n:)
redactor _ redaktor , (n:)
redbird _ hejl , (n:)
redbreast _ druh ptáka , (n:)
redbrick _ nově založená univerzita ,
redcap _ nádražní nosič ,
redcurrant _ červený rybíz ,
redden _ zrudnout , (n:)
redden _ načervenit , (v:)
reddening _ červenání , (n:)
redder _ červenější , (adj:)
reddest _ nejčervenější , (adj:)
reddish _ načervenalý , (adj:)
redeclaration _ opětovné deklarování , (n:)
redeclare _ znovu prohlásit , (v:)
redecorate _ opětovně dekorovat ,
redecoration _ opětovné vyzdobení , (n:)
rededication _ opětovné věnování , (n:)
redeem _ spasit ,
redeem _ splatit, vykoupit , ([eko.])
redeem _ splatit , (v:) , (dluh)
redeem _ umořit , (v:)
redeemable _ splatitelný , (adj:)
redeemable _ splatný , ([eko.])
redeemer _ spasitel , (n:)
redeemer _ vykupitel , (n:)
redeeming _ očišťující , (adj:)
redeeming _ vykupující , (adj:)
redeeming _ vyvažující , (adj:)
redeems _ zachraňuje , (v:)
redefine _ znovu definovat , (v:)
redefine _ předefinovat , (v:)
redefined _ předefinovaný , (adj:)
redefines _ předefinovává , (v:)
redefining _ předefinování , (n:)
redefinition _ předefinování , (n:)
redeliver _ znovu doručit ,
redelivery _ opětovné doručení , (n:)
redemption _ spása , (n:)
redemption _ spasení ,
redemption _ vyplacení ,
redemption _ amortizace ,
redemption _ splacení , (n:)
redemption _ vykoupení , (n:)
redemption _ vykoupení, náhrada, náprava , ([eko.])
redemption yield _ výnos z umoření ,
redemptive _ vykupitelský , (adj:)
redeploy _ přesunout , (v:)
redeployment _ přeřazení , (n:)
redeployment _ přesun , (n:)
redeposit _ znovu vložit ,
redeposition _ změna úložiště ,
redesign _ předělat , (v:)
redesign _ přepracování , (n:)
redesign _ přestavět , (v:)
redesign _ změna , (n:)
redesign _ znovunavržení , (n:)
redesigned _ předělaný , (adj:)
redesigned _ přestavěný , (adj:)
redevelop _ opětovně vyvinout ,
redevelop _ přestavět , (v:)
redevelopment _ přestavba , (n:)
redevelopment _ sanace , (n:)
Redford _ Redford , (n: [jmén.]) , (příjmení)
redhead _ rusovláska , (n:)
redhead _ zrzek , (n:)
redheaded _ zrzavý , (adj:)
redheaded _ rusovlasý , (adj:)
redial _ znovu vytočit , (v:)
redial _ znovu vytočit spojení , (n:)
redirect _ přesměrovat ,
redirected _ přesměrován ,
redirecting _ měnící směr ,
redirecting _ přesměrování , (n:)
redirection _ přesměrování , (n:)
redirects _ přesměrovává , (v:)
rediscover _ znovuobjevit , (v:)
rediscovered _ znovuobjevený , (adj:)
rediscovery _ znovuobjevení , (n:)
redisplay _ opětovně zobrazit ,
redistillation _ redestilace , (n:)
redistributable _ opětovně distribuovatelný ,
redistribute _ přerozdělit , (v:)
redistribute _ přerozdělovat , (v:)
redistributed _ přerozdělený , (adj:)
redistributed wealth _ přerozdělené bohatství ,
redistributing _ přerozdělování , (n:)
redistribution _ přerozdělení , (n:)
redistribution _ redistribuce , (n:)
redistribution of income _ přerozdělování důchodu ,
redistribution of income _ přerozdělení ,
redistributive _ přerozdělující , (adj:)
redivide _ nově rozdělit ,
Redmond _ Redmond , (n: [jmén.]) , (příjmení)
redneck _ vidlák , (n:) , (hanlivě)
redness _ červenost , (n:)
redness _ rudost , (n:)
redo _ předělat , (v:)
redoing _ předělání , (n:)
redolence _ vůně ,
redolent _ vonící , (adj:)
redone _ předělaný , (adj:)
redone _ přepracovaný , (adj:)
redouble _ zdvojnásobit , (v:)
redoubled _ zdvojnásobil , (v:)
redoubling _ opětovné zdvojení , (n:)
redoubt _ pevnost , (n:)
redoubt _ pevnůstka , (n:)
redoubtable _ obávaný , (adj:)
redoubtable _ strašný , (adj:)
redound _ přispět k něčemu ,
redox _ oxidačně redukční , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line