Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo R : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Zobrazuji překlad hesla : R

reconcile _ smířit se , ([eko.])
reconcile oneself _ smířit se ,
reconciled _ smířen ,
reconciliation _ smíření , (n:)
reconciliation _ srovnání ,
reconciliation _ sladění ,
reconciliation _ odsouhlasení , (n:)
reconciliation _ smír , (n:)
reconciliation _ rekonciliace , (n:) , (kontrola dat)
reconciliation (reconcilement) _ smíření, sladění, urovnání , ([eko.])
reconciliation statement _ prohlášení o smíření (urovnání) , ([eko.])
reconciling _ smiřující , (adj:)
recondite _ esoterický , (adj:)
recondite _ nejasný , (adj:)
recondite _ skrytý , (adj:)
recondition _ opravit , (v:)
recondition _ vyladit , (v:)
reconfigurable _ překonfigurovatelný , (adj:)
reconfiguration _ rekonfigurace , (n:)
reconfigure _ překonfigurovat , (v:)
reconfigure _ přenastavit , (v:)
reconfigured _ překonfigurovaný , (adj:)
reconfiguring _ překonfigurování , (n:)
reconnaissance _ rekognozkace , (n:) , (terénu)
reconnaissance _ průzkum , (n:)
reconnaissance _ rekognoskace , (n:)
reconnect _ znovu zapojit ,
reconnected _ znovu připojený , (adj:)
reconnected _ přepojený , (adj:)
reconnection _ opětovné zapojení , (n:)
reconnoitre _ prozkoumat ,
reconquer _ opětovně dobýt ,
reconquest _ opětovně dobýt ,
reconsider _ znovu uvážit ,
reconsider _ znovu zvážit , (v:)
reconsider _ znovu zvážit myšlenku , (v:)
reconsideration _ přehodnocení , (n:)
reconsideration _ přezkoumání , (n:)
reconsideration _ rozmyšlení , (n:)
reconsidered _ znovu promyšlený ,
reconsidering _ znovu zvažující , (adj:)
reconstitute _ rekonstituovat , (v:)
reconstitute _ reorganizovat , (v:)
reconstituted _ přeorganizovaný ,
reconstitution _ rekonstituce , (n:)
reconstitution _ reorganizace , (n:)
reconstruct _ rekonstruovat , (v:)
reconstruct _ přestavět , (v:)
reconstructed _ rekonstruovaný , (adj:)
reconstruction _ rekonstrukce , (n:)
reconstruction _ přestavba , (n:)
recontribute _ opětovně přispět ,
reconvene _ opětovně se sejít ,
reconversion _ zpětná přeměna , (n:)
reconvert _ změnit zpět ,
record _ deska ,
record _ záznam ,
record _ evidence , (n:)
record _ nahrávka , (n:)
record _ protokolovat , (v:)
record _ registrovat , (v:)
record _ zápis , (n:)
record _ zapsat , (v:)
record _ zápis, záznam , ([eko.])
record _ rekord , (n:)
record _ nahrát , (v:)
record office _ archiv (instituce) , ([eko.])
record player _ gramofon ,
record-breaking _ rekordní , (adj:)
record-holder _ držitel rekordu ,
recordable _ schopný zápisu ,
recorded _ zaznamenaný , (adj:)
recorder _ zobcová flétna , (n: [hud.])
recorder _ magnetofon ,
recorder _ zapisovač , (n:)
recorder _ zapisovatel , (n:)
recorder _ záznamník , (n:)
recorders _ nahrávače ,
recorders _ zapisovače ,
recording _ zaznamenávání ,
recording _ zapisování ,
recording _ zapisovací ,
recording _ záznam , (n:)
recording _ nahrávka , (n:)
recording _ nahrávání , (n:)
recordings _ nahrávky , (n: pl.)
recount _ přepočíst , (v:)
recount _ přepočítaný , (adj:)
recount _ vylíčit , (v:)
recounting _ vyprávění , (n:)
recoup _ kompenzovat , (v:)
recouple _ opětovně spojit ,
recourse _ útočiště ,
recourse _ postih , (n:)
recourse _ východisko , (n:)
recover _ obnovit , (v:) , (třeba soubor na disku)
recover _ uzdravit se , (v:)
recover _ zotavit se ,
recover _ znovu nabýt, nahradit , ([eko.])
recoverability _ návratnost , (n:)
recoverable _ dobytný , (adj:)
recoverable _ obnovitelný , (adj:)
recoverable _ nahraditelný , ([eko.])
recovered _ uzdravený , (adj:)
recovered _ zotavený , (adj:)
recovered _ regenerovaný , (adj:)
recovered _ rekuperovaný , (adj:)
recoveries _ zpětná nabytí ,
recovering _ uzdravování , (n:)
recovering _ uzdravující , (adj:)
recovering _ zotavování , (n:)
recovering _ zotavující , (adj:)
recovers _ uzdravuje se ,
recovers _ zotavuje se ,
recovery _ náhrada , (n:)
recovery _ znovunabytí ,
recovery _ rekonvalescence ,
recovery _ regenerace , (n:)
recovery _ uzdravení , (n:)
recovery _ zotavení , (n:)
recovery _ náhrada, obnova , ([eko.])
recovery _ oživení ,
recovery _ obnova , (n:)
recovery _ fáze vzestupu ,
recovery position _ bezpecnostni poloha , , (poloha tela osoby pri ztrare vedomi uzivana pri prvni pomoci)
recreate _ obnovit , (v:)
recreated _ obnovený , (adj:)
recreation _ rekreace , (n:)
recreation area _ rekreační oblast ,
recreation benefits of environmental resources _ rekreační přínosy environmentálních zdrojů , ([eko.])
recreation landscape _ rekreační krajina , ([eko.])
recreation room _ společenská místnost ,
recreation, Clawson-Knetsch valuation method. _ rekreace, Clawson-Knetchova metoda hodnocení , ([eko.])
recreational _ rekreační ,
recreational vehicle _ obytný automobil ,
recreational vehicle _ rekreačí vozidlo ,
recreative _ občerstvující , (adj:)
recreative _ osvěžující , (adj:)
recreative _ rekreační , (adj:)
recriminate _ rekriminovat , (v:)
recriminate _ vznést protiobvinění , (n:)
recrimination _ rekriminace , (n:)
recrimination _ vzájemné obvinění , (n:)
recriminative _ rekriminační , (adj:)
recriminatory _ rekriminační , (adj:)
recross _ opětovně přejít ,
recross _ opětovně zkřížit ,
recrudesce _ znovu se vyskytnout ,
recrudescence _ opětovné propuknutí , (n:)
recrudescent _ opakující se ,
recruit _ rekrutovat , (v:)
recruit _ rekrut ,
recruit _ verbovat , (v:)
recruit _ branec , (n:)
recruit _ naverbovat , (v:)
recruit _ nováček ,
recruited _ rekrutovaný , (adj:)
recruiter _ náborář ,
recruiting _ rekrutování , (n:)
recruitment _ nábor , (n:)
recruitment _ odvádění ,
recruitment _ rekrutování , (n:)
recruitment _ verbování , (n:)
recruits _ rekrutuje , (v:)
recrystallisation _ překrystalizování , (n:)
recrystallization _ rekrystalizace ,
recrystallize _ rekrystalyzovat , (v:)
recta _ konečníky ,
recta _ rekta , (n:)
rectal _ konečníkový , (adj:)
rectal _ rektální , (adj:)
rectangle _ obdélník , (n: [mat.])
rectangle _ pravoúhelník , (n:)
rectangles _ obdélníky , (n: pl.)
rectangular _ obdélníkový , (adj:)
rectangular _ pravoúhlý , (adj:)
rectifiable _ opravitelný , (adj:)
rectification _ náprava , (n:)
rectified _ opravený , (adj:)
rectified _ usměrněný , (adj:)
rectifier _ usměrňovač ,
rectify _ napravit , (v:)
rectify _ opravit , (v:)
rectify _ napravit, opravit, spravit , ([eko.])
rectilinear _ přímočarý , (adj: [mat.])
rectitude _ čestnost , (n:)
rectitude _ poctivost , (n:)
recto _ lícová stránka , (n:)
recto _ přední stránka , (n:)
rector _ rektor , (n:)
rectory _ fara , (n:)
rectum _ konečník , (n: [med.])
rectum _ rektum , (n:)
recumbent _ ležící , (adj:)
recuperate _ zotavit se , (v:)
recuperating _ zotavující se ,
recuperation _ rekuperace , (n:)
recuperation _ zotavení , (n:)
recuperative _ regenerující , (adj:)
recuperative _ rekuperační , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line