Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo R : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Zobrazuji překlad hesla : R

receptiveness _ vnímavost , (n:)
receptivity _ vnímavost , (n:)
receptor _ receptor , (n:)
recess _ prohlubeň ,
recess _ výklenek , (n:)
recess _ zákoutí ,
recess _ ústup , (n:)
recession _ recese , (n: [fin.])
recession _ hospodářský pokles , (n: [fin.])
recessional _ recesní , (adj:)
recessionary _ recesní , (adj:)
recessionary gap _ mezera z recese , ([eko.])
recessive _ recesivní , (adj:)
recharge _ znovu nabít , (v: [tech.])
recharge _ dobít , (v:)
recharge _ dobití ,
rechargeable _ dobíjecí akumulátor , (adj:)
rechargeable _ dobíjecí , (adj:)
recharged _ znovu nabil ,
recharged _ dobil , (v:)
recharger _ nabíječka , (n:)
recharging _ dobíjení , (n:)
recheck _ překontrolovat , (v:)
recherche _ rešerše , (n:)
rechristen _ znovu pokřtít ,
recidivism _ recidiva , (n:)
recidivism _ recidivita , (n:)
recidivist _ recidivista , (n:)
Recife _ město - Brazílie , (n: [jmén.])
recipe _ recept ,
recipe book _ kuchařka ,
recipes _ recepty , (n: pl.)
recipient _ příjemce ,
recipient _ adresát ,
recipient _ recipient , ([eko.])
recipients _ adresáti , (n:)
recipients _ příjemci , (n: pl.)
reciprocal _ vzájemný , (adj:)
reciprocal _ oboustranný , (adj:)
reciprocal _ reciproční , (adj:)
reciprocal _ vzájemný, odvetný , ([eko.])
reciprocal trade _ vzájemný (reciproční) obchod , ([eko.])
reciprocality _ vzájemnost , (n:)
reciprocally _ vzájemně , (adv:)
reciprocate _ opětovat , (v:)
reciprocate _ oplatit , ([eko.])
reciprocate _ pohybovat tam a zpět , (v. intr.)
reciprocated _ opětoval , (v:)
reciprocating _ opětující , (adj:)
reciprocation _ opětování , (n:)
reciprocation _ oplácení , (n:)
reciprocation _ reciprocita , (n:)
reciprocity _ vzájemnost , (n:)
recirculate _ recirkulovat , (v:)
recirculated _ recirkuloval , (v:)
recirculation _ recirkulace , (n:)
recirculation _ oběh , (n:)
recision _ anulování , (n:)
recital _ recitál , (n:)
recitals _ recitály ,
recitation _ recitace , (n:)
recitative _ recitativ , (n:)
recite _ přednášet , (v:)
recite _ recitovat , (v:)
recited _ přednášel , (v:)
recited _ recitoval , (v:)
reciter _ recitátor , (n:)
reciting _ recitování , (n:)
reckless _ ledabylý , (adj:)
reckless _ nebezpečný , (adj:)
reckless _ bezstarostný , (adj:)
reckless _ bezohledný , (adj:)
reckless _ nedbalý , (adj:)
recklessly _ ledabyle , (adv:)
recklessness _ nedbalost , (n:)
recklessness _ nezodpovědnost , (n:)
reckon _ myslit ,
reckon _ odhadovat ,
reckon _ spočítat , (v:)
reckon _ počítat , ([eko.])
reckoned _ počítaný , (adj:)
reckoned _ spočítaný , (adj:)
reckoner _ počtář , (n:)
reckoning _ počítání , (n:)
reckoning _ zúčtování , (n:)
reckons _ počítá , (v:)
reclaim _ reklamace , (n:)
reclaim _ kultivovat , (v:)
reclaim _ napravit , (v:)
reclaim _ obdělat , (v:)
reclaim _ polepšit , (v:)
reclaim _ regenerovat , (v:)
reclaim _ reklamovat , (v:)
reclaimable _ reklamovatelný , (adj:)
reclaimed _ regenerovaný , (adj:)
reclaimed _ vyzvednutý , (adj:)
reclaimed _ získaný , (adj:)
reclaimer _ osoba požadující navrácení , (n:)
reclaiming _ znovuzískání , (n:)
reclamation _ reklamování , (n:)
reclamation _ vymáhání , (n:)
reclamation _ hydromeliorace , ([eko.])
reclamation _ rekultivace , (n:)
reclamation _ zúrodňování , (n:)
reclassification _ nové zařazení ,
reclassify _ opětovně klasifikovat ,
reclassify _ přeřadit do jiné kategorie ,
recline _ sklopit např. sedadlo ,
recline _ naklonit , (v:)
recline _ položit se , (v:)
recline _ položit , (v:)
recliner _ nastavitelné křeslo ,
recluse _ poustevník , (n:)
recluse _ samotář , (n:)
reclusive _ samotářský , (adj:)
recode _ překódovat , (v:)
recoded _ překódoval , (v:)
recognisable _ rozeznatelný , (adj:)
recognisable _ zjistitelný , (adj:)
recognisably _ rozpoznatelně , (adv:)
recognise _ poznat ,
recognise _ poznávat ,
recognise _ rozpoznat , (v:)
recognise _ uznat ,
recognise _ uznávat ,
recognised _ rozpoznaný , (adj:)
recogniser _ člověk schopný něco rozeznat ,
recognises _ rozpoznává , (v:)
recognises _ zjišťuje , (v:)
recognising _ rozpoznávající , (adj:)
recognition _ úsudek ,
recognition _ posouzení ,
recognition _ rozlišování ,
recognition _ rozpoznání ,
recognition _ poznání , (n:)
recognition _ zjišťování , (n:)
recognition _ uznání ,
recognition lag _ poznávací mezera , ([eko.])
recognizable _ rozpoznatelný , (adj:)
recognizably _ zřetelně , (adv:)
recognizance _ kauce , (n:)
recognizance _ slib , (n:)
recognize _ rozpoznat , (v:)
recognize _ uznat , (v:)
recognized _ rozpoznaný , (adj:)
recognized _ rozpoznal , (v:)
recognizer _ rozpoznávač , (n:)
recognizer _ rozpoznávající osoba , (n:)
recognizes _ rozpoznává , (v:)
recognizing _ rozpoznání , (n:)
recoil _ převinutí např. cívky ,
recoil _ odraz , (n:)
recoil _ couvnout , (v:)
recoil _ ucuknout , (v:)
recoil _ trhnout , (v:)
recoil _ zarazit se , (v:)
recoilless _ bezzákluzný , (adj:)
recollect _ uvědomit si ,
recollection _ vzpomínka ,
recollections _ vzpomínky , (n: pl.)
recolonization _ nová kolonizace ,
recombination _ rekombinace , (n:)
recombine _ opětovně zkombinovat ,
recombine _ překombinovat , (v:)
recombined _ opětovně zkombinoval ,
recombined _ překombinoval , (v:)
recommence _ obnovit , (v:)
recommenced _ znovu začít ,
recommencement _ opětovné zahájení , (n:)
recommend _ doporučit ,
recommend _ doporučovat ,
recommendable _ doporučitelný , (adj:)
recommendation _ doporučení ,
recommendation _ přímluva ,
recommendations _ doporučení , (n:)
recommended _ doporučený ,
recommending _ doporučující , (adj:)
recommends _ doporučuje , (v:)
recommit _ vrátit návrh zákona , (n:)
recompense _ odměna , (n:)
recompense _ odškodnění , (n:)
recompense _ odměnit , (v:)
recompensed _ nahrazený , (adj:)
recompensed _ vynahrazený , (adj:)
recompilation _ rekompilace , (n:)
recompile _ překompilovat , (v:)
recompile _ rekompilovat , (v:)
recompiled _ rekompilovaný , (adj:)
recompiling _ rekompilování , (n:)
recomputable _ nevypočitatelný , (adj:)
recompute _ přepočítat , (v:)
recomputed _ přepočítal , (v:)
recomputed _ přepočítaný , (adj:)
recon _ průzkumný , (adj:)
recon plane _ průzkumné letadlo ,
reconcilable _ slučitelný , (adj:)
reconcilable _ srovnatelný , (adj:)
reconcile _ smířit , (v:)
reconcile _ srovnat , (v:)
reconcile _ urovnat , (v:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line