Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo R : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Zobrazuji překlad hesla : R

R _ R ,
R & B _ rhytm and blues , ([zkr.])
R & D _ výzkum a vývoj , ([zkr.]) , (research and development)
R & R _ rock and roll , ([zkr.])
R and D _ výzkum a vývoj , ([zkr.])
R and R _ rock and roll , ([zkr.])
R&D GTDS _ R&D Goddard Trajectory Determination System , ([zkr.] [voj.])
R&M _ Reliability and Maintainability , ([zkr.] [voj.])
R.I.P. _ odpočívej v pokoji , ([náb.]) , (Rest In Peace)
Ra _ jméno Hayerdalova voru , (n:)
RA _ hodnocení rizik , ([eko.])
Ra _ egyptský bůh slunce , (n:)
Ra _ radium , ([zkr.])
RAAP _ Rapid Application of Air Power , ([zkr.] [voj.])
rabat _ rabat , (n: [náb.]) , (součást kněžského oděvu nošená kolem krku)
Rabat _ hl.m. - Maroko , (n: [jmén.])
rabato _ kolárek , (n: [náb.]) , (součást kněžského oděvu nošená kolem krku)
rabbet _ drážka , (n:)
rabbet _ drážkovat , (v:)
rabbet joint _ spoj , (n: [tech.]) , (druh truhlářského spoje)
rabbet plane _ hoblík na zářezy , (n: [tech.]) , (druh truhlářského nástroje)
rabbi _ rabín , (n:) , (židovský duchovní)
rabbies _ vzteklina , , (správně psáno: rabies)
rabbinate _ úřad rabína , (n: [náb.])
rabbinate _ rabinát , (n:)
rabbinic _ rabínovo , (adj: [náb.])
rabbinic _ rabínský , (adj:)
rabbinical _ rabínský , (adv:)
rabbit _ králík , (n:)
rabbit _ padavka , (n: [slang])
rabbit _ krást , (v: [slang])
rabbit _ králičí ,
rabbit bandicoot _ bandikut králíkovitý , (n: [zoo.]) , (lat. Macrotis lagotis)
rabbit brush _ Chrysothamnus nauseosus , (n: [bot.]) , (křovina)
rabbit burrow _ kraličí nora , (n:)
rabbit bush _ Chrysothamnus nauseosus , (n: [bot.]) , (křovina)
rabbit died _ jsem těhotná , ([fráz.] [slang.] eufemismus) , (viz rabbit test)
rabbit ears _ králičí uši , (n: [bot.]) , (rostlina se zelenými podlouhlými stříbrně chlupatými listy (viz cyclamen))
rabbit ears _ televizní anténa se dvěmi obvykle teleskopickými tykadly do tvaru V , (n: [slang])
rabbit ears _ uvozovky , (n: [slang.])
rabbit ears _ televizní anténa se dvěma obvykle teleskopickými tykadly do tvaru V , (n: [slang])
rabbit fever _ zaječí nemoc , (n: [hovor.]) , (viz tularemia)
rabbit fever _ tularémie , (n: [med.]) , (onemocnění primárně postihující zvířata, které však může být přeneseno i na člověka)
rabbit food _ krmivo pro králíky , (n:)
rabbit hole _ králičí nora , (n:) , (nebo malý otvor)
rabbit hutch _ králíkárna , (n:)
rabbit on _ deklamovat , (v:) , (teatralně přednášet)
rabbit punch _ praštit jako králíka , (n:) , (sekavý úder zezadu zakrk)
rabbit test _ tehotenský test , (n: [slang.]) , (říká se, že králík, kterému byla vstříknuta moč těhotné ženy umře. Když žena není těhotná králík neumře :))
rabbit warren _ králičí nory , (n:)
rabbit-eared bandicoot _ bandikut králičí , (n:)
rabbit-eye blueberry _ borůvka , (n:) , (lat. vaccinium ashei)
rabbiteye _ borůvka , (n:) , (lat. vaccinium ashei)
rabbiteye blueberry _ vaccinium ashei , (n: [bot.] [zeměděl.]) , (druh borůvky pěstované v USA)
rabbitfish _ Chimaera monstrosa , (n:) , (velká evropská ryba)
rabbiting _ žvanění , (n:)
rabbiting _ dlouhé tlachání , (n:)
rabbits _ králíci , (n: pl.)
rabbitweed _ Gutierrezia sarothrae , (n:)
rabbitwood _ Pyrularia pubera , (n:) , (druh keře parazitujícího na kořenech)
rabble _ dav , (n:)
rabble _ lůza , (n:)
rabble _ holota , (n:)
rabble _ sebranka , (n:)
rabble _ zástup , (n:)
rabble _ chátra , (n:)
rabble-rouser _ podněcovatel , (n:)
rabble-rouser _ štváč , (n:)
rabble-rouser _ potížista , (n:)
rabble-rousing _ buřičství , (n:)
rabble-rousing _ provokování , (n:)
Rabelais _ Rabelais , ([jmén.]) , (Francouzsky spisovatel)
rabid _ vzteklý , (adj:)
rabid _ trpící vzteklinou , (adj:) , (např. vzteklé zvíře (pes a pod.))
rabid _ vášnivý , (adj:)
rabid _ zuřivý , (adj:)
rabid _ fanatický , (adj:)
rabid _ vzteklý pes , (n:)
rabidly _ zuřivě , (adv:)
rabidly _ fanaticky , (adv:)
rabidness _ zuřivost , (n:)
rabidness _ vzteklost , (n:) , (u zvířete (např. psa))
rabies _ vzteklina , (n:)
Rabin _ Rabin , (n: [jmén.]) , (příjmení)
raccoon _ mýval , (n: [biol.])
raccoon dog _ psík mývalovitý , (n: [zoo.]) , (Canis procyonoides)
raccoon fox _ mexický všežravý savec , (n: [zoo.]) , (Bassariscus astutus)
raccoons _ mývalové , (n: pl. [biol.])
race _ rasa , (n:)
race _ jet dostih , (v:)
race _ závodit , (v:)
race _ závod , (n:)
race _ dostih , (n:)
race _ plémě ,
race car _ závodní auto , (n:)
race condition _ race condition , (n: [it.]) , (anomální chování způsobené nečekanými závislostmi v načasování událostí)
race condition _ souběh , (n: [it.]) , (anomální chování způsobené nečekanými závislostmi v načasování událostí)
race driver _ závodní jezdec , (n:)
race horse _ závodní kůň , (n:)
race meeting _ dostihy , (n:)
race murder _ rasová vražda , ([práv.])
race problem _ rasový problém , (n:)
race riot _ rasové nepokoje , (n:)
race runner _ druh ještěrky , (n: [zoo.]) , (Cnemidophorus sexlineatus)
race walking _ rychlochození , ([sport.])
race-course _ dostihová dráha ,
raceabout _ druh závoní jachty , (n:)
racecard _ dostihový program , (n:)
racecourse _ závodní dráha , (n:)
racecourse _ dostihová dráha , (n:)
racecourse _ závodiště ,
raced _ závodil , (v:)
racegoer _ návštěvník dostihů , (n:)
racegoers _ návštěvníci dostihů , (n: pl)
racehorse _ dostihový kůň , (n:)
raceme _ hrozen , (n: [bot.])
racemic _ hroznový , (adj:)
racemic acid _ kyselina hroznová , (n: [chem.]) , (C4H6O6 / COOH(CHOH)2COOH)
racemose _ hroznovitý , (adj:)
racer _ závodník , (n:)
racers _ závodníci , (n: pl.)
racerunner _ druh rychlé ještěrky , (n: [zoo.]) , (lat. Cnemidophorus)
races _ dostihy , (n: pl.)
races _ rasy , (n: pl.)
races _ závodí ,
races _ závody , (n: pl.)
racetrack _ závodní dráha , (n:)
raceway _ kabelovod , (n:)
Rachel _ Rachel , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
rachis _ páteř ,
rachischisis _ rachischíza ,
rachitic _ rachitický , (adj:)
rachitis _ křivice , (n: [med.])
racial _ rasový , (adj:)
racial discrimination _ rasová diskriminace , (n:)
racial extermination _ vyhlazení rasy , (n:)
racial immunity _ kmenova imunita , (n:) , (prirozená imunita sdilená členy zvláštního druhu)
racial segregation _ rasová segregace , ([polit.])
racialism _ rasismus , (n:)
racialist _ rasista , (n:)
racially _ rasově , (adv:)
racier _ pikantnější , (adj:) , (viz racy)
racily _ osobitě , (adj:)
racily _ s vervou , (adv:)
Racine _ Racine , (n: [jmén.]) , (příjmení)
raciness _ živost , (n:)
raciness _ osobitost , (n:)
racing _ závody , (n:)
racing _ běh o závod , (n:)
racing _ dostihy , (n:)
racing _ závodní ,
racing _ závodění , (n:)
racing boat _ závodní jachta , (n:)
racing car _ závodní auto , (n:)
racing circuit _ závodní okruh , (n:)
racing form _ tabulka dostihových výsledků , (n:)
racing gig _ lehká závodní loď , (n:) , (lehká úzká závodní loď pro dva a více veslařů)
racing shell _ lehká úzká závodní loď , (n:)
racing skate _ závodní brusle , (n:) , (rychlobruslařské brusle s dlouhými noži)
racing skiff _ druh závodní loďe , (n:)
racing start _ start závodu , (n:)
racing yacht _ závodní yachta , (n:)
racism _ rasismus , (n:)
racist _ rasista , (n:)
racists _ rasisté ,
rack _ stojan , (n:)
rack _ police , (n:)
rack _ kavalec , (n: [slang])
rack _ skřipec , (n:)
rack _ způsobovat utrpení , (v:)
rack _ trpět , (v:)
rack _ věšák , (n:)
rack _ stojánek ,
rack _ regál ,
rack _ polička ,
rack _ česle ,
rack _ držák , (n:)
rack and pinion _ pastorek a ozubený plát , (n:) , (zařízení převádějící otáčivý pohyb na pohyb podélný)
rack my brain _ lámat si hlavu , ([idiom])
rack of lamb _ roštěné jehněčí žebro , (n:)
rack railway _ ozubená dráha , (n:) , (železnice vybavená ozubenou středovou kolejnicí pro příkré stoupání)
rack rent _ nadměrně vysoké nájemné , (n:)
rack up _ získat , (v:)
rack up _ dát dohromady , (v:)
racked _ umístěný v regálu , (adj:)
racked _ trápený , (adj:)
racker _ kat , (n:)
racker _ mučitel , (n:)
racker _ kdo stáčí (víno nebo jiné nápoje) , (n:)
racker _ přístroj na stáčení (vína apod.) , (n:)
racker _ překrucovač práva , (n:)
racket _ pálka , (n:)
racket _ raketa , (n:) , (sportovní)
racket _ hluk , (n:)
racket _ rámus , (n:)
racket _ hřmotit , (v:)
racket club _ klub pro hráče raketového sportu , (n: [sport.]) , (Badminton, Squash, Stolní tenis, Tenis)
racketeer _ vyděrač , (n: [amer.])
racketeering _ vydírání , (n: [amer.])
racketeers _ vyděrači , (n: pl. [amer.])


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line