Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo Q : 1 2 3 4

Zobrazuji překlad hesla : Q

quit _ odejít ,
quit this place _ odejdi odsuď ,
quitclaim _ vzdát se nároku např. u smlouvy ,
quitclaim _ vzdát se nároku ,
quite _ úplně , (adv:)
quite _ zcela správně , (adv:) , (~ so)
quite _ ano , (6 8)
quite _ dost , (adv:)
quite _ docela , (adv:)
quite _ ovšem , (adv:)
quite frankly _ zcela upřímně ,
quite the reverse _ naopak , (adv:)
Quito _ Quito , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Quito _ hl.m. - Ekvádor , (n: [jmén.])
quits _ vyrovnáni , , (we are ~ now)
quittance _ kvitance , (n:)
quitter _ předčasně se vzdávající osoba , (n:)
quitter _ zbabělec , (n: [slang.])
quitters _ předčasně se vzdávající osoby ,
quitting _ zastavení , (n:)
quiver _ zachvět se , (v:)
quiver _ chvět se , (v:)
quiver _ chvění , (n:)
quiver _ chvět , (v:)
quiver _ rozkmitat , (v:)
quiver _ třepetat , (v:)
quiver _ třesení , (n:)
quiver _ zachvění , (n:)
quiver _ toulec , (n:)
quivering _ chvějící se , (adj:)
quivering _ chvění , (n:)
quivers _ chvěje se , (v:)
quivery _ třesoucí se ,
quixotic _ nerealistický , (adj:)
quixotic _ donkichotský , (adj:)
quixotically _ nerealisticky , (adv:)
quiz _ klást otázky , (v:)
quiz _ kvíz , (n:)
quiz _ vyptávat se ,
quiz program _ kvizový pořad ,
quiz show _ kvizový pořad ,
quizzed _ zkoušený kvízem ,
quizzer _ tazatel v kvízu ,
quizzes _ dotazuje se v kvízu ,
quizzical _ komický , (adj:)
quizzical _ posměšný , (adj:)
quizzical _ ironický , (adj:)
quizzically _ tázavě , (adv:)
quizzically _ žertovně , (adv:)
quizzing _ dotazující se ,
quod _ lapák , (n:)
quod _ basa , (n:)
quoin _ rohový kámen ,
quoit _ hra házení kroužků na kolík ,
quoits _ kroužky ze hry ,
quokka _ klokanovi podobné zvíře velikosti krysy ,
quondam _ bývalý , (adj:)
quonset _ z vlnitého plechu ,
quorate _ usnášeníschopný , (adj:)
quorum _ dostatečně velké shromáždění členů ,
quota _ kvóta , (n:)
quota _ příděl , (n:)
quota _ kontingent , (n:)
quota _ kvóta, příděl , ([eko.])
quotability _ citovatelnost , (n:)
quotable _ citovatelný , (adj:)
quotable _ stojící za zmínku ,
quotas _ příděly , (n: pl.)
quotas _ kvóty , (n: pl.)
quotas and fisheries _ kvóty a rybářství , ([eko.])
quotation _ citát , (n:)
quotation _ nabídka , (n:)
quotation _ udání cen , (n:)
quotation _ kótování ,
quotation _ kótace ,
quotation _ citace ,
quotation _ cenová nabídka , ([eko.])
quotation mark _ uvozovka , (n:)
quotation marks _ uvozovky , (n: pl.)
quotations _ citáty , (n: pl.)
quotations _ citace , (n:)
quote _ nabídnout , (v:) , (v obchodním styku)
quote _ citovat , (v:)
quote _ uvést , (v:)
quote _ udat , (v:) , (udat cenu)
quote _ uvozovka , (n:)
quote _ citát , (n:)
quoted _ citovaný , (adj:)
quotes _ uvozovky , (n: pl.)
quotes _ citáty , (v:)
quotidian _ obvyklý , (adj:)
quotient _ kvocient , (n:)
quotients _ kvocienty , (n: pl.)
quoting _ citující , (adj:)
quoting _ citování , (n:)
QWIP _ Quantum Well Infrared Photodetector , ([zkr.] [voj.])


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line