Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo Q : 1 2 3 4

Zobrazuji překlad hesla : Q

quest _ hledání , (n:)
quest after _ pátrat po ,
quest for _ pátrání po ,
quested _ dlouho hledaný ,
quester _ člen výpravy ,
quester _ tazatel , (n:)
questers _ členové výpravy ,
questing _ hledání , (n:)
question _ klást otázky , (v:) , (~ somebody = klást otázky komu)
question _ pochybovat , (v:) , (pochybovat o)
question _ vyslýchat , (v:)
question _ otázka , (n:)
question _ námitka , (n:)
question _ dotaz , (n:)
question mark _ otazník , (n:)
questionable _ pochybný , (adj:)
questionable _ problematický , (adj:)
questionably _ sporně , (adv:)
questionaire _ dotazník , (n:)
questionary _ dotazník , (n:)
questioned _ dotazovaný , (adj:)
questioned person _ dotazovaný , (n:)
questioner _ tazatel , (n:)
questioners _ tazatelé , (n:)
questioning _ tázání , (n:)
questioningly _ tázavě , (adv:)
questionings _ dotazování , (n:)
questionnaire _ dotazník , (n:)
questionnaires _ dotazníky , (pl. n:)
questions _ otázky , (n: pl.)
quests _ výpravy , (n: pl.)
quetzal _ quetzal ,
queue _ fronta , (n:) , (~ up = čekat ve frontě)
queue _ řada , (n:)
queued _ zařazený do fronty ,
queueing _ zařazování do fronty ,
queues _ fronty , (n: pl.)
queuing _ řazení do fronty ,
queuing _ řazení do front ,
qui vive _ připravenost na akci ,
qui vive _ připravený , (adj:) , ((k akci))
quibble _ obcházení pravdy , (n:)
quibble _ zbytečná kritická poznámka , (n:)
quibble _ vytáčka , (n:)
quibble _ vytáčet se , (v:)
quibble _ vymlouvat se , (v:)
quibble _ obcházet pravdu , (v:)
quibble _ dělat zbytečné kritické poznámky , (v:)
quibble _ kličkovat , (v: [přen.])
quibble _ klička , (n: [přen.])
quibbler _ rýpal , (v:)
quibbling _ malicherný , (adj:)
quibbling _ hašteřivý , (adj:)
quiche _ nesladký koláč ,
Quiche _ člen Mayského kmene v Guatemale , (n:)
quick _ rychlý , (adj:)
quick _ rychlý, prudký , ([eko.])
quick and dirty _ rychle a špinavě , , (používá se např. pro označení narychlo udělané změny ve zdrojovém kódu programu)
quick bread _ druh chleba , (n:)
quick dish _ minutka , (n:)
quick stirring _ rychlé míchání , ([eko.])
quick-fire _ rychlopalný , (adj:)
quick-freeze _ rychle zmrazit ,
quick-froze _ rychle zmrazený ,
quick-frozen _ rychle zmrazený ,
quick-tempered _ prchlivý , (adj:)
quick-witted _ bystrý , (adj:)
quick-wittedly _ bystře , (adv:)
quicken _ oživnout , (v:)
quicken _ zrychlit , (v:)
quicken _ oživit , (v:)
quickened _ zrychlený , (adj:)
quickening _ zrychlující , (adj:)
quickening _ stadium těhotenství , (n:) , ((když se plod v těle matky)
quickening _ zrychlování , (n:)
quickening _ zrychlení , (n:)
quickens _ zrychluje , (v:)
quicker _ rychlejší , (adj:)
quicker _ rychleji ,
quicker than you can say Jack Robinson _ rychleji nežli stačíš říci Jack Robinson ,
quickest _ nejrychlejší , (adj:)
quickest _ nejrychleji ,
quickie _ rychlovka , (n:)
quicklime _ pálené vápno ,
quickly _ rychle , (adv:)
quickly _ honem ,
quickness _ rychlost , (n:)
quicksand _ tekoucí písek , (n:)
quicksand _ plovoucí písek , (n:)
quicksand _ pohyblivý písek , (n:)
quicksilver _ rtuť , (n:)
quickstep _ druh vojenského pochodu ,
quid _ libra , (n:)
quid _ 100 pencí , (adj:)
quid pro quo _ protihodnota , (n:)
quiddity _ malichernost , (n:)
quiesce _ uklidnit , (v:)
quiesce _ zklidnit , (v:)
quiescence _ nehybnost , (n:)
quiescent _ nehybný , (adj:)
quiescently _ nehybně , (adv:)
quiet _ klidný , (adj:)
quiet _ uklidnit , (v:)
quiet _ ticho , (n:)
quiet _ tichý , (adj:)
quiet _ klid , (n:)
quiet _ pokojný , (adj:)
quiet _ nehlučný , (adj:)
quiet _ klidný, tichý , ([eko.])
quiet _ v klidu ,
quiet _ utišit , (v:)
quiet _ ztichnout , (v:)
quiet down _ uklidnit se ,
quiet down _ utišit se ,
quiet down _ uklidnit , (v:)
quiet down _ utišit , (v:)
quiet down _ ztišit , (v:)
quieted _ ztišený , (adj:)
quieten _ utišit , (v:)
quieter _ tišší , (adj:)
quietest _ nejtišší , (adj:)
quieting _ protihluková izolace ,
quietly _ tiše , (adv:)
quietly _ potichu ,
quietness _ ticho , (n:)
quietness _ tichost , (n:)
quiets _ ztišuje , (v:)
quietude _ klid , (n:)
quietus _ eufemismus pro smrt ,
quietus _ kvitance , (n:)
quietus _ vyrovnání , (n:)
quietus _ zúčtování , (n:)
quietus _ konec , (n:)
quiff _ patka z vlasů ,
quill _ brk , (n:)
quilt _ prošívaná pokrývka , (n:)
quilt _ deka , (n:)
quilt _ prošít , (v:)
quilt _ prošívat , (v:)
quilt _ sešít , (v:)
quilt _ prošívaná přikrývka ,
quilted _ prošívaný , (adj:)
quilter _ prošívatel , (n:)
quilting _ prošívání , (n:)
quilts _ prošívá , (v:)
quim _ vagina , (n: (substantivum)) , (slang.)
quinary _ pětičlenný , (adj:)
quince _ druh asijského ovocného stromu ,
quince _ kdoule , (n:)
quincentenary _ výročí 500. let ,
quinine _ chinin , (n:)
Quinn _ Quinn , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
quinone _ chinon ,
quinquennial _ pětiletí ,
quinsy _ angína , (n:)
quint _ paterče ,
quint _ jedno z paterčat ,
quint _ kvinta , (n:)
quintal _ metrák , (n:)
quinteessence _ tresť , (n:)
quinteessence _ jádro , (n:)
quinteessence _ výtažek , (n:)
quinteessence _ typický příklad , (n:)
quinteessence _ podstata , (n:)
quinteessence _ kvintesence , (n:)
quinteessence _ prototyp , (n:)
quinteessence _ klasický případ , (n:)
quintessence _ ztělesnění , (n:)
quintessence _ kvintesence , (n:)
quintessential _ ztělesněný , (adj:)
quintessentially _ ztělesněně , (adv:)
quintet _ kvintet , (n:)
quintette _ kvintet , (n:)
quintic _ rovnice pátého stupně ,
quintillion _ kvintilion , (n:)
quintillion _ trilion , (n:)
quintuple _ pětinásobný , (adj:)
quintuplet _ paterče ,
quintuplet _ jedno z paterčat ,
quip _ vtip , (n: 8 8)
quipster _ vtipálek , (n:)
quire _ svazek 25 listů ,
quires _ tiskové archy ,
quirk _ výstřednost , (n:)
quirk _ manýra , (n:)
quirkiness _ divný zvyk , (n:)
quirkiness _ výstřednost , (n:)
quirks _ výstřednosti , (n:)
quirky _ výstředný , (adj:)
quirky _ bizarní , (adj:)
quirky _ nepředvídatelný , (adj:)
quirky _ podivný , (adj:)
quirt _ jezdecký bič ,
quisling _ zrádce , (n:)
quit _ opustit , (v:)
quit _ vystěhovat se , (v:)
quit _ odejít ze zaměstnání , (v:)
quit _ přestat , (v:)
quit _ quit/quit/quit , (v: [neprav.])
quit _ ukončit ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line