Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo Q : 1 2 3 4

Zobrazuji překlad hesla : Q

quantity demanded _ požadované množství , ([eko.])
quantity supplied _ nabízené množství , ([eko.])
quantization _ kvantování , (n:)
quantize _ kvantovat , (v:)
quantized _ kvantovaný , (adj:)
quantizes _ kvantuje , (v:)
quantizing _ kvantující , (adj:)
quantum _ kvantum , (n:) , (množství)
quantum chromodynamics _ kvantová chromodynamika , (n:)
quantum jump _ velká změna , (n:)
quantum leap _ kvantový přechod ,
quantum mechanics _ kvantová mechanika , (n: [fyz.])
quantum physics _ kvantová fyzika , (n:)
quantum theory _ kvantová teorie ,
quarantine _ karanténa , (n:)
quarantined _ daný do karantény , (adj:)
quarantined _ pod karanténou ,
quarantines _ karantény , (pl. n:)
quarantining _ v karanténě ,
quark _ kvark , (n: [fyz.]) , (subčástice)
Quarker _ kvarker , (n: [obec.] 8 8)
quarks _ kvarky , (pl. n: [fyz.]) , (subčástice)
quarrel _ hádka , (n:)
quarrel _ přít se , (v:)
quarrel _ hádat se , (v:)
quarrel _ pohádat se , (v:)
quarrel _ svár ,
quarrel _ spor ,
quarrel _ rozpor ,
quarrel _ rozepře ,
quarreled _ vytýkaný , (adj:)
quarreled _ znesvářený , (adj:)
quarreler _ hádající , (adj:)
quarreler _ rozhádanec , (n:)
quarreling _ hádání se ,
quarrelled _ znesvářený , (adj:)
quarrelling _ hádající se ,
quarrels _ hádky , (pl. n:)
quarrels _ spory , (n:)
quarrelsome _ hašteřivý , (adj:)
quarrelsome _ hádavý , (adj:)
quarrelsomeness _ hádavost , (n:)
quarried _ dobývali ,
quarried _ těžený , (adj:)
quarries _ hádky , (n: pl.)
quarries _ lomy , (n: pl.)
quarry _ lom , (n: [obec.] 4 4)
quarry _ kořist , (n: [obec.] 6 6)
quarry _ lovná zvěř , (pl. n: [obec.] 8 6)
quarry _ oběť , (n:) , ((výsměchu nebo vydírání))
quarry _ těžit , (v:)
quarrying _ dobývání , (n:)
quarrying _ dolování , (n:)
quarrying _ těžba , (n:)
quarrymen _ dělníci v lomu ,
quarrymen _ lamači kamene ,
quart _ čtvrtina galonu , (n: [zast.] 8 8) , ({1.13 l})
quart _ kvart ,
quart _ kvarta , (n:)
quarter _ ubytovat , (v:)
quarter _ rozčtvrtit , (v:)
quarter _ čtvrt , (n:)
quarter _ kvartál , (n:)
quarter _ čtvrtina ,
quarter _ čtvrtdolar , (n:)
quarter _ bydlet , (v:)
quarter _ rozdělit , (v:)
quarter _ čtvrťák , (n:)
quarter ham _ čtvrtlibrák (hamburger, bez sýra) , (n:)
quarter horse _ druh závodního koně ,
quarter note _ čtvrťová nota , (n: [hud.])
quarter of an hour _ čtvrthodina ,
quarter pounder with cheese _ čtvrtlibrák se sýrem (druh hamburgeru) , (n:)
quarter-final _ čtvrtfinále , (n:)
quarter-hour _ čtvrthodina , (n:)
quarterback _ rozehrávač , (n:)
quarterdeck _ část horní paluby lodi ,
quartered _ ubytovaný , (adj:)
quartered _ rozdělený na čtvrtiny ,
quarterfinal _ čtvrtfinále , (n: [sport.])
quarterfinal _ čtvrtfinálový , (adj:)
quartering _ čtvrcení , (n:)
quartering _ čtvrtící , (adj:)
quartering _ kvartace , (n:)
quartering _ kvartování , (n:)
quarterly _ čtvrtletník , (n:)
quarterly _ čtvrtletní , (adj:)
quarterly statement _ čtvrtletní výkaz , ([eko.])
quartermaster _ hodnost námořníka , (n:)
quartermaster _ ubytovatel , (n:)
quarters _ čtvrtiny , (n: pl.)
quarters _ byt , (n:)
quarters _ obydlí , (n:)
quarters _ ubikace , (n:) , (voj.)
quarterstaff _ dlouhá tyč jako zbraň ,
quarterstaff _ druh zbraně ,
quarterstaff _ dlouhá tyč ,
quarterstaff _ obušek , (n:)
quartet _ kvartet , (n:)
quartets _ kvarteta , (n:)
quartette _ kvarteto , (n:)
quartic _ čtvrtého stupně ,
quartile _ hodnota čtvrtiny ,
quarto _ rozkládací kniha n: , ((při otevření jsou vidět 4 stránky)) , (IvČa)
quarto _ čtvrtina gallonu ,
quarto _ kvart ,
quarts _ čtvrtiny gallonu ,
quarts _ kvarty , (n: pl.)
quartz _ krystal , (n: [tech.])
quartz _ křemen , (n:)
quartzite _ křemenec , (n:)
quasar _ kvazar , (n:[astr.])
quasar _ kvasar , (n:)
quasars _ kvasary , (n: pl.)
quash _ anulovat , (v: [práv.])
quash _ zastavit , (v: [práv.])
quashed _ potlačený , (adj:)
quashes _ potlačuje , (v:)
quashing _ potlačující , (adj:)
quasi _ skoro ,
quasi _ kvazi ,
quasi-option value _ kvazi-opční hodnota , ([eko.])
quasi-option value of preservation _ kvazi-opční hodnota ochrany , ([eko.])
quasilinear _ kvazilineární ,
Quasimodo _ Kvasimodo , (n:)
Quasimodo _ zvoník u Matky Boží , (n:)
quatercentenary _ čtyřsté výročí ,
quaternary _ čtyřdílný , (adj:)
quaternary _ čtvrtohory ,
quaternary _ čtvrtohorní , (adj:)
quaternary _ kvartér , (n:)
quaternary _ kvartérní , (adj:)
quaternion _ čtveřice , (n:)
quatrain _ čtyřverší , (adj:)
quaver _ chvění hlasu ,
quavered _ třásl se ,
quavering _ chvění hlasu ,
quavery _ s chvějícím se hlasem ,
quay _ přístavní hráz , (n: 5 5)
quay _ přístaviště , (n: 6 6)
quayside _ nábřežní , (adj:)
queasily _ s pocitem nevolnosti ,
queasiness _ nevolnost , (n:)
queasy _ s pocitem nevolnosti ,
Quebec _ Quebec , ([jmén.]) , (město v Kanadě)
Quebec _ Quebek , (n:)
Quebecker _ občan Quebecu , (n:) , (provincie v Kanadě)
queen _ královna , (n:)
queen _ dáma , (n:) , (kámen v šachu)
queen mother _ královna matka , (n:)
queen-size _ rozměr postele ,
queen-size _ menší , (adj:) , ((většinou postel))
queen-sized _ rozměr postele ,
queenly _ královský , (adj:)
queens _ královny , (n: pl.)
queer _ nesvůj , (adj:) , (feel ~ = nebýt ve své kůži)
queer _ homosexuální , (adj: [slang.]) , (ztrácí hanlivý přídech)
queer _ podivný , (adj:)
queer _ divný , (adj:)
queer _ homosexuál , (n: [slang.]) , (ztrácí hanlivý přídech)
queer _ zmrvit , (v:)
queerer _ podivnější , (adj:)
queerest _ nejpodivnější , (adj:)
queerly _ podivně , (adv:)
queerness _ podivnost , (n:)
queers _ homosexuálové ,
quell _ zmírnit , (v: [bás.])
quell _ přemoct , (v: [bás.])
quell _ zkrotit , (v: [bás.])
quell _ potlačit , (v: [bás.])
quelled _ potlačený , (adj:)
quelled _ potlačil , (v:)
quelling _ potlačování , (n:)
quelling _ potlačení , (n:)
quench _ ztlumit , (v:)
quench _ potlačit , (v:)
quench _ uhasit , (v:) , (oheň i žízeň)
quenchable _ uhasitelný , (adj:)
quenched _ uhašený , (adj:)
quencher _ hasič , (n:)
quenches _ hasí ,
quenching _ hašení , (n:)
quenchless _ neuhasitelný , (adj:)
queried _ tázaný , (adj:)
queried _ dotazovaný , (adj:)
querier _ tazatel , (n:)
queries _ žádosti , (n: pl. [it.])
queries _ dotazy , (n: pl.)
quern _ ruční mlýnek ,
querulous _ ufňukaný , (adj: 5 5)
querulous _ reptavý , (adj: 7 6)
querulous _ plačtivý , (adj: 4 4)
querulously _ hádavě , (adv:)
querulousness _ hádavost , (n:)
query _ otázka , (n: 8 8)
query _ dotaz , (n: [it.]) , (např. v SQL databázi)
query _ otazník , (n:)
querying _ pokládající dotazy , (adj:)
querying _ dotazující se ,
quest _ poklad , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line