Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo Q : 1 2 3 4

Zobrazuji překlad hesla : Q

q _ q ,
q.e.d. _ c.b.d. (což bylo dokázáno) , ([mat.])
Qatar _ Katar , (n: [jmén.]) , (asijský stát)
Qingdao _ město - Čína , (n: [jmén.])
QML _ Qualified Manufacturers List , ([zkr.] [voj.])
QPL _ Qualified Products List , ([zkr.] [voj.])
QRA _ kvantitativní analýza rizika , ([eko.])
QT _ QuieT (also q.t., Q&T, or as a phrase on the q.t.) , ([zkr.])
qua _ nutnost , (n:)
qua _ podmínka , (n:)
quack _ šarlatán , (n: [obec.] 6 6)
quack _ kvak , (interj:) , (zvuk žáby)
quack _ kvák , (interj:) , (zvuk žáby)
quack-quack _ kač kač ,
quack-quack _ kačenka , (n:)
quacked _ kvákl , (v:)
quacked _ kvákali ,
quackery _ šarlatánství , (n:)
quacks _ kváká , (v:)
quad _ čtyřče ,
quad _ čtverčík , (n:)
quad _ čtyřnásobný , (adj:)
quad _ čtverec , (n:)
quad _ čtyřhlavý sval , (n:)
quadrangle _ čtyřúhelník , (n: [mat.] 6 6)
quadrangle _ čtverhran , (n:)
quadrangular _ čtyřhranný , (adj:)
quadrangular _ čtverhranný , (adj:)
quadrangular _ obdélníkový , (adj:)
quadrant _ kvadrant , (n:)
Quadrantid _ jedno ze souhvězdí ,
quadrants _ kvadranty , (n: pl.)
quadraphonic _ kvadrofonický , (adj:) , (vzniklý složením 4 zvuků)
quadrat _ kvadrát , (n:)
quadrat method _ kvadrátová metoda , ([eko.])
quadrate _ čtvercový , (adj:)
quadratic _ kvadratický , (adj:)
quadratic equation _ kvadratická rovnice , (n: [mat.])
quadratical _ kvadratický , (adj:)
quadratically _ kvadraticky , (adv:)
quadratics _ druh matematické algebry ,
quadrature _ kvadratura , (n:)
quadratures _ kvadratury , (n: pl.)
quadrennia _ čtyřletí , (pl.)
quadrennial _ čtyřletní , (adj:)
quadrennium _ čtyřletí ,
quadriceps _ čtyřhlavý sval , (n: [med.])
quadrilateral _ čtyřúhelník , (n: [mat.])
quadrilateral _ čtyřboký , (adj:)
quadrilateral _ čtyřstěn , (n:)
quadrilateral _ čtyřstran , (n:)
quadrilateral _ čtyřstranný , (adj:)
quadrille _ tanec čtverylka , (n:)
quadrille _ čtverylka , (n:)
quadrillion _ kvadrilion , (n:)
quadripartite _ čtyřdílný , (adj:)
quadriplegia _ ochrnutí , (n:)
quadriplegic _ ochrnutý , (adj:)
quadrivium _ kvadrivium , (n:)
quadrophonic _ kvadrofonický , (adj:)
quadruped _ čtvernohý , (adj:)
quadruped _ čtvernožec , (n:)
quadruped _ čtyřnožec , (n:)
quadrupedal _ čtvernohý , (adj:)
quadruple _ čtyřnásobný , (adj: [obec.] 6 6)
quadruple _ čtyřnásobek , (n:)
quadrupled _ zečtyřnásobený , (adj:)
quadrupled _ čtyřnásobený , (adj:)
quadruples _ čtyřnásobky , (n: pl.)
quadruples _ čtyřčata , (n:)
quadruplet _ čtyřče ,
quadruplets _ čtyřčata ,
quadruplex _ čtyřnásobný , (adj:)
quadruplicate _ čtyřnásobný , (adj:)
quadruplication _ násobení čtyřmi ,
quadrupling _ násobící čtyřmi ,
quadruply _ čtyřnásobně , (adv:)
quadrupole _ čtyřpól , (n:)
quaff _ lokat , (v:)
quaff _ pít zhluboka , (v:)
quag _ blata ,
quag _ bažina , (n:)
quag _ slatina , (n:)
quagmire _ močál , (n: [obec.] 6 8)
quagmire _ bažina , (n: [obec.] 6 6)
quagmires _ močály , (n: pl.)
quagmires _ bažiny , (n: pl.)
quahaug _ druh jedlého mlže ,
quahog _ druh jedlého mlže ,
quai _ nábřeží ,
quail _ křepelka , (n:)
quails _ křepelky , (n: pl.)
quaint _ podivný , (adj: [obec.] 6 6)
quaint _ kuriózní , (adj: [obec.] 8 6)
quainter _ malebnější , (adj:)
quaintly _ starobyle , (adv:)
quaintness _ starobylost , (n:)
quake _ chvět se , (v: [obec.] 6 6)
quake _ třást se , (v: [obec.] 4 6)
quake _ zemětřesení , (n: 7 8)
quaked _ otřesený , (adj:)
quaker _ kvaker , (n:) , (přezdívka člena náboženské společnosti vzniklé v Anglii a rozšířené i v USA, sami kvakeři se tak nenazývají)
quakers _ osoba třesoucí se strachem ,
Quakers _ kvakeři , (n:) , (sekta, Náboženská Společnost Přátel (založená George Foxem okolo 1660))
quakes _ zemětřesení , (n: pl.) , (7 8)
quakes _ otřesy , (n: pl.)
quaking _ třesoucí se ,
quaky _ chvějící se ,
qualification _ kvalifikace , (n: [obec.] 4 4)
qualification _ omezení , (n: [obec.] 8 8)
qualification _ schopnost , (n: [obec.] 8 8)
qualification _ kvalifikační , (n:)
qualification _ odborná kvalifikace ,
qualification _ předpoklad , (n:)
qualification _ způsobilost , (n:)
qualifications _ odborná kvalifikace , (n: pl. [obec.] 6 6)
qualifications _ kvalifikace , (n: pl. [obec.] 4 4)
qualified _ kvalifikovaný , (adj:)
qualified environmental claim _ kvalifikované environmentální tvrzení , ([eko.])
qualifier _ kandidát , (n:)
qualifier _ kvalifikace , (n:)
qualifier _ kvalifikátor , (n:)
qualifier _ postupující , (adj:)
qualifiers _ kandidáti , (n:)
qualifiers _ postupující , (pl.) , (adj:)
qualifies _ kvalifikuje se ,
qualify _ označit , (v:)
qualify _ stanovit , (v:)
qualify _ kvalifikovat se , (v: [obec.] 4 4)
qualify _ kvalifikovat , (v: [obec.] 6 6)
qualify _ vymezit , (v: [obec.] 8 8)
qualify _ ohodnotit , (v:)
qualify _ oprávnit , (v:)
qualify _ podmínit , (v:)
qualify _ posoudit , (v:)
qualifying _ kvalifikační , (adj:)
qualitative _ kvalitativní , (adj:)
qualitative composition _ kvalitativní složení (systému) , ([eko.])
qualitatively _ kvalitativně , (adv:)
qualities _ kvality , (pl.)
qualities _ vlastnosti ,
quality _ kvalitní , (adj:)
quality _ jakost , (n: 5 5)
quality _ vlastnost , (n: 6 7)
quality _ kvalita , (n: 4 4)
quality _ stupeň ,
quality _ dovednost , (n:)
quality _ schopnost , (n:)
quality _ způsobilost , (n:)
quality _ atribut , (n:)
quality assurance _ zajištění kvality ,
quality assurance _ zajištění jakosti , ([eko.])
quality class _ bonita , ([eko.])
quality control _ řízení kvality ,
quality testing _ zkoušení jakosti ,
qualm _ pochybnost , (n: 7 7)
qualm _ slabost , (n: 8 8) , ({cz nevolnost})
qualm _ nevolnost , (n: 6 6) , (nevolnost od žaludku)
qualmish _ nesvůj ,
qualms _ pochybnosti , (n:)
qualms _ rozpaky , (n: pl.)
quandaries _ pochybnosti , (n:)
quandaries _ zmatky , (n: pl.)
quandary _ pochybnost , (n:)
quandary _ bezradnost , (n:)
quandary _ zmatek , (n:)
quango _ kvazinevládní organizace , (n:) , ((vládou financovaná, ale jednáním na vládě nezávislá))
quangos _ nevládní organizace , (pl.)
quanta _ kvanta , (pl. [fyz.])
quantal _ kvantový , (adj:)
quantifiable _ kvantifikovatelný , (adj:)
quantifiable _ vyčíslitelný , (adj:)
quantifiable _ měřitelný , (adj:)
quantification _ kvantifikace , (n:)
quantification _ vyčíslení , (n:)
quantifications _ vyčíslení , (pl.) , (n:)
quantified _ kvantifikovaný , (adj:)
quantified _ vyčíslený , (adj:)
quantifier _ kvantifikátor , (n:)
quantifiers _ kvantifikátory , (pl. n:)
quantifies _ vyčísluje , (v:)
quantify _ kvantifikovat , (v:)
quantify _ vyčíslit , (v:)
quantifying _ kvantifikující , (adj:)
quantifying _ počítající , (adj:)
quantifying _ vyčíslení , (n:)
quantile _ kvantil , (n:)
quantisation _ kvantování , (n:)
quantise _ kvantovat , (v:)
quantised _ kvantovaný , (adj:)
quantitative _ kvantitativní , (adj:)
quantitative analysis _ kvantitativní analýza , (n:)
quantitative composition _ kvantitativní složení (systému) , ([eko.])
quantitative relation _ kvantitativní relace , (n:)
quantitatively _ kvantitativně , (adv:)
quantities _ množství , (pl.)
quantity _ množství , (n:)
quantity _ počet ,
quantity _ kvantita ,
quantity _ velikost, množství, kvantita , ([eko.])


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line