Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo P : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Zobrazuji překlad hesla : P

pasteurize _ pasterizovat , (v:)
pasteurized milk _ pasterizované mléko , (n:)
pasteurizer _ pasterizátor ,
pastiche _ napodobenina , (n:)
pastiche _ pastiš ,
pasties _ ozdoby ,
pastil _ tableta , (n:)
pastille _ tableta , (n:)
pastime _ zábava , (n:)
pastimes _ zábavy , (n: pl.)
pastiness _ těstovitost , (n:)
pasting _ slepování , (n:)
pasting _ přilepení , (n:)
pasting _ potření , (n:)
pasting _ lepení , (n:)
pastis _ pastis , (n:)
pastis _ druh likéru ,
pastness _ minulost , (n:)
pastor _ pastor , (n:)
pastoral _ pastýřský , (adj:)
pastorale _ pastorela ,
pastoralism _ pastevectví , (n:)
pastorate _ duchovenstvo , (n:)
pastorate _ pastorství , (n:)
pastorship _ pastorství , (n:)
pastrami _ druh uzeného masa , (n:)
pastrami _ pastrami ,
pastries _ těsta , (n:)
pastries _ moučníky , (n: pl.)
pastry _ lístkové těsto ,
pastry _ jemné pečivo ,
pastry _ pečivo , (n:)
pastry-cook _ moučníkář ,
pastry-cook _ cukrář ,
pastrycook _ moučníkář ,
pastrycook _ cukrář ,
pasturage _ pastvina , (n:)
pasturage _ pastevectví , (n:)
pasture _ pást , (v:)
pasture _ pastva , (n:)
pastured _ pásl , (v:)
pastureland _ pastvina , (n:)
pasty _ piroh , (n:)
pasty _ paštika , (n:)
pasty _ mazlavý , (adj:)
pasty _ kašovitý , (adj:)
pasty _ bledý , (adj:)
pat _ zaťukat , (v:)
pat _ zaťukání , (n:)
pat _ poplácat , (v:)
pat _ poplácání , (n:)
pat _ pohladit , (v:)
pat on the back _ poplácání po zádech ,
patabiont _ patabiont , ([eko.])
patacole _ patakol , ([eko.])
Patagonia _ Patagonie , (n:)
patch _ skvrna , (n:)
patch _ vyspravit , (v:)
patch _ záplatovat , (v:)
patch _ záplata , (n:)
patch _ záhon , (n:)
patchable _ záplatovatelný , (adj:)
patchboard _ patch panel , (n:)
patchcord _ propojovací šňůra , (n:) , (počítačové sítě)
patched _ záplatovaný , (adj:)
patches _ záplaty , (n: pl.)
patches _ záplatuje , (v:)
patches _ náplasti , (n:)
patchily _ skvrnitě , (adv:)
patchiness _ záplatovanost , (n:)
patchiness _ skvrnitost , (n:)
patching _ záplatování , (n:)
patchwork _ slátanina , (n:)
patchwork _ mozaika , (n:)
patchy _ záplatovaný , (adj:)
patchy _ skvrnitý , (adj:)
patchy _ nespolehlivý , (adj:)
pate _ temeno , (n:)
patella _ čéška , (n: [med.])
paten _ paténa , (n:)
paten _ miska na hostie ,
patent _ patent , (n:) , (např. na vynález)
patent _ výsada , (n:)
patent _ licence , (n:)
patent _ dát si patentovát , (v:)
patent _ nechat si patentovát , (v:)
patent _ dostat patent , (v:)
patent _ prostý , (adj:)
patent _ očividný , (adj:)
patent _ vyložený , (adj:)
patent _ zřejmý , (adj:)
patent _ zjevný , (adj:)
patent _ patrný , (adj:)
patent _ jasný , (adj:)
patent application _ rodičovská aplikace , (n:)
patent infringement _ porušení patentu , (n:)
patent law _ patentové právo , (n:)
patent medicine _ značkový lék ,
patentable _ patentovatelný ,
patented _ patentovaný , (adj:)
patentee _ člověk, kterému je vydán patent ,
patenter _ majitel patentu ,
patenter _ držitel patentu ,
patenting _ patentování , (n:)
patently _ zřejmě , (adv:)
patently _ jasně , (adv:)
patents _ patenty , (n: pl.)
pater _ tatík , (n:)
paterfamilias _ hlava rodiny , (n:)
paternal _ otcovský , (adj:)
paternalism _ paternalismus , (n:)
paternalist _ paternalistický , (adj:)
paternalistic _ paternalistický , (adj:)
paternally _ otcovsky , (adv:)
paternity _ otcovství , (n:)
paternity test _ test otcovství , (n:)
paternoster _ paternoster , (n:)
paternoster _ modlitba , (n:)
paternoster _ Otčenáš ,
Paterson _ Paterson , (n: [zem.]) , (město v USA, anglický finančník)
path _ trasa , (n:)
path _ pěšina , (n:)
path _ cesta , (n:)
path _ trajektorie , (n:)
path _ stezka ,
path _ cestička ,
path dependence _ závislost na cestě , ([eko.])
pathetic _ žalostný , (adj:)
pathetic _ ubohý , (adj:)
pathetic _ smutný , (adj:)
pathetic _ úpěnlivý , (adj:)
pathetic _ patetický , (adj:)
pathetic _ dojemný , (adj:)
pathetically _ uboze , (adv:)
pathetically _ trapně , (adv:)
pathetically _ dojemně , (adv:)
pathfinder _ průkopník , (n:)
pathfinder _ pionýr , (n:)
pathfinder _ stopař , (n:)
pathless _ neschůdný , (adj:)
pathname _ cesta k souboru ,
pathogen _ patogen , (n:)
pathogenesis _ patogeneze ,
pathogenic _ choroboplodný , (adj:)
pathogenic _ patogenní , (adj:)
pathogenic microorganism _ patogenní mikroorganismus , ([eko.])
pathologic _ patologický , (adj:)
pathological _ patologický , (adj:)
pathologically _ patologicky , (adv:)
pathologically _ chorobně , (adv:)
pathologist _ patolog , (n:)
pathology _ patologie , (n:)
pathos _ patos , (n:)
pathos _ dojímavost , (n:)
paths _ stezky , (n: pl.)
paths _ pěšiny , (n: pl.)
pathway _ cesta ,
pathway _ stezka ,
pathway _ dráha ,
pathway _ pěšina ,
pathways _ pěšiny , (n: pl.)
patience _ vytrvalost , (n:)
patience _ strpení , (n:)
patience _ trpělivost ,
patient _ pacientka , (n:)
patient _ pacient , (n:)
patient _ trpělivý , (adj:)
patient _ nemocný , (n:)
patiently _ trpělivě , (adv:)
patients _ pacienti , (n:)
patina _ patina , (n:)
patina _ měděnka , (n:)
patination _ pokrytí měděnkou ,
patio _ nádvoří ,
patisserie _ cukrárna ,
Patna _ Patna , (n: [zem.]) , (město v Indii)
patois _ žargon , (n:)
patois _ dialekt , (n:)
patoxene _ patoxen , ([eko.])
patresfamilias _ hlavy rodiny , (n: pl.)
patriarch _ patriarcha , (n:)
patriarchal _ patriarchální , (adj:)
patriarchate _ patriarchát , (n:)
patriarchy _ patriarchát , (n:)
Patrice _ Patrice , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Patricia _ Patricia , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
patrician _ patricij ,
patrician _ šlechtic ,
patricide _ otcovražda , (n:)
patrick _ patrik , (n:)
Patrick _ Patrick , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA, ženské křestní jméno, mužské křestní jméno)
Patrick _ Deshawn , (Ashton) , (Carlos)
patrilineal _ patrilineární , (adj:)
patrimonial _ dědický , (adj:)
patrimony _ dědičný statek ,
patrimony _ dědičný majetek ,
patrimony _ rodinný majetek ,
patrimony _ církevní majetek ,
patrimony _ dědictví ,
patriot _ vlastenec , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line