Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo P : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Zobrazuji překlad hesla : P

partner _ partner ,
partners _ společníci ,
partners in crime _ spolupachatelé ,
partnership _ spoluúčast ,
partnership _ společenství , (n:)
partnership _ partnerství , (n:)
partnership _ spolupráce , (n:)
partook _ zúčastňoval , (v:)
partook _ popil , (v:)
partook _ pojedl , (v:)
partook _ podílel , (v:)
partridge _ koroptev ,
parts _ součástky , (n: pl.)
parts _ části , (n:)
partsong _ druh vícehlasé písně ,
parturition _ porod , (n:)
partway _ v půli cesty ,
partway _ částečně ,
party _ strana, účastník, spoluúčastník , ([eko.])
party _ mejdan , (n:)
party _ malá slavnost ,
party _ večírek , (n:)
party _ politická strana , ([polit.])
party line _ společná přípojka , (n:)
party line _ skupinová přípojka , (n:)
party spirit _ stranictví , (n:)
party-goer _ návštěvník večírků ,
partygoer _ návštěvník večírků ,
parvenu _ zbohatlík , (n:)
parvenu _ povýšenec , (n:)
pas _ přednost , (n:)
Pasadena _ Pasadena , (n: [zem.]) , (město v Texasu, město v Kalifornii)
pascal _ programovací jazyk Pascal ,
pascal _ pascal , (n:)
pascal _ jednotka tlaku ,
paschal _ velikonoční , (adj:)
pasha _ paša , (n:)
PASP Plus _ Photovoltaic Array Space Power Plus Diagnostics , ([zkr.] [voj.])
pasqueflower _ koniklec , (n:)
pass _ podání , (n:)
pass _ plynout ,
pass _ průkazka ,
pass _ udělat např. zkoušku , (v:)
pass _ projít ,
pass _ vstupenka , (n:)
pass _ podávat ,
pass _ podat ,
pass _ minout ,
pass _ míjet ,
pass _ nahrát , (v: [sport.])
pass _ nahrávka , (n: [sport.])
pass around _ obejít (kolem něčeho) , (v:)
pass around _ minout , (v:)
pass around _ míjet , (v:)
pass away _ zesnout , (v:)
pass away _ pominout , (v:)
pass away _ zemřít ,
pass by _ míjet , (v:)
pass by _ obejít ,
pass by _ jít kolem ,
pass down _ poslat , (v:)
pass down _ postoupit , (v:)
pass down _ předat , (v:)
pass for entry _ průkazka ,
pass off _ probíhat , (v:)
pass off _ udát se ,
pass on _ předat , (v:)
pass on _ postoupit , (v:)
pass out _ vyhovět např. podmínkám testu ,
pass out _ absolvovat ,
pass out _ projít testem ,
pass over _ pominout ,
pass through _ zažívat , (v:)
pass through _ zakusit , (v:)
pass through _ projíždět , (v:)
pass through _ projet , (v:)
pass through _ prodělávat , (v:)
pass through _ protažení se ,
pass through _ proskok ,
pass through _ projít skrz ,
pass through _ projít přes ,
pass up _ opomenout , (v:)
pass-fail _ buď anebo ,
passable _ sjízdný ,
passably _ ucházejícím způsobem ,
passage _ přejezd , (n:)
passage _ přechod , (n:)
passage _ pasáž ,
passage _ plavba ,
passage _ průchod ,
passage _ průjezd ,
passage _ chodba ,
passage for vehicles _ průjezd ,
passages _ průchody , (n: pl.)
passageway _ průjezd , (n:)
passageway _ průchod ,
Passaic _ okres v USA , (n: [jmén.])
passbook _ vkladní knížka ,
passbook _ bankovní knížka , (n:)
passe _ vyšlý z módy ,
passe-partout _ pasparta , (n:)
passed _ uplynulý , (adj:)
passed _ minulý , (adj:)
passed _ prošel ,
passed _ pošel ,
passenger _ cestující , (n:)
passenger _ osobní ,
passenger _ pasažér , (n:)
passenger pigeon _ holub stěhovavý ,
passenger train _ osobní vlak , (n:)
passengers _ pasažéři , (n:)
passengers _ cestující , (pl.) , (adj:)
passer _ míjející osoba , (n:)
passer-by _ mimojdoucí ,
passer-by _ kolemjdoucí ,
passerby _ kolemjdoucí ,
passerby _ mimojdoucí ,
passerine _ vrabec , (n:)
passers-by _ kolemjdoucí , (n: pl.)
passes _ plyne ,
passes _ prochází ,
passes _ přechází ,
passes _ projíždí ,
passes _ míjí ,
passim _ uvození citace ,
passing _ míjení ,
passing machine _ pasírka , (n:)
passion _ zaujetí , (n:)
passion _ zanícení , (n:)
passion _ náruživost , (n:)
passion _ nadšení , (n:)
passion _ chtíč ,
passion _ rozkoš ,
passion _ vášeň , (n:)
passionate _ prudký , (adj:)
passionate _ zanícený , (adj:)
passionate _ náruživý , (adj:)
passionate _ nadšený , (adj:)
passionate _ vášnivý , (adj:)
passionately _ vášnivě , (adv:)
passionateness _ vášnivost , (n:)
passionateness _ nadšení , (n:)
passionflower _ mučenka , (n: [bot.])
passionless _ nevášnivý , (adj:)
passionless _ frigidní , (adj:)
passions _ vášně , (n: pl.)
passivate _ pasivovat , (v:)
passivated _ pasivovaný ,
passive _ trpný , (adj:)
passive _ pasivní , (adj:)
passive protection _ pasivní ochrana , ([eko.])
passive resistance _ pasivní odpor ,
passive solar energy _ pasivní solární energie , ([eko.])
passive use value _ pasivní užitná hodnota , ([eko.])
passive voice _ trpný rod , ([lingv.])
passively _ pasivně , (adv:)
passivity _ pasivita ,
passkey _ univerzální klíč , (n:)
passover _ pascha , (n:)
passport _ pasový , (adj:)
passport _ pas ,
passport _ cestovní pas ,
passport control _ pasová kontrola , (n:)
passports _ pasy , (n: pl.)
password _ heslo , (n:)
password _ jak to mam vedet , (nevim) , (preloztemi slovo password)
passwords _ hesla , (n:)
past _ předcházející , (adj:)
past _ dřívější , (adj:)
past _ právě uplynulý ,
past _ minulá doba ,
past _ bývalý , (adj:)
past _ mimo ,
past _ po ,
past _ minulost , (n:)
past _ okolo ,
past _ minulý ,
past _ kolem ,
past _ uplynulý ,
past tense _ minulý čas ,
past time _ minulý čas ,
pasta _ těstoviny , (n: pl.)
paste _ lepit , (v:)
paste _ pojivo ,
paste _ lepidlo ,
paste _ pasta ,
pasteboard _ lepenka , (n:)
pasteboard _ kartónový papír ,
pasted _ přitmelený , (adj:)
pasted _ přilepený , (adj:)
pastel _ pastelový , (adj:)
pastel _ pastel , (n:)
paster _ slepovací stroj ,
pastern _ spěnka , (n:)
Pasternak _ Pasternak , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Pasternak _ Boris Leonidovič Pasternak (1890-1960) , (n: [jmén.]) , (ruský spisovatel)
pastes _ těstoviny , (n:)
Pasteur _ Louis Pasteur (1822-1895) , (n: [jmén.]) , (francouzský chemik a bakteriolog)
pasteurisation _ pasterizace , (n:)
pasteurization _ pasterizace , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line