Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo P : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Zobrazuji překlad hesla : P

parody _ parodie , (n:)
parole _ podmíněné propuštění ,
parole _ podmínka , (n:)
parolee _ podmínečně propuštěn ,
parotid _ příušní ,
parotitis _ zánět příušní žlázy ,
paroxysm _ záchvat , (v:)
paroxysm _ nával , (n:)
parquet _ parkety , (n:)
parquetry _ parketová podlaha , (n:)
Parr _ Parr , (n: [jmén.]) , (příjmení)
parricidal _ otcovražedný , (adj:)
parricide _ otcovražda , (n:)
Parrish _ Parrish , (n: [jmén.]) , (příjmení)
parrot _ papoušek , (n:)
parrot _ papouškovat , (v:)
parrots _ papoušci , (n: pl.)
parry _ odvrátit , (v:)
Parry _ William Edward Parry (1790-1855) , (n: [jmén.]) , (anglický polárník)
parse _ udělat rozbor ,
parse _ rozebrat , (v:) , (analyzovat)
parse _ syntakticky rozebrat ,
parsec _ parsek , (n: [astr.]) , (délková jednotka)
parsecs _ parseky , (n: pl.)
parsed _ rozebraný , (adj:)
Parsee _ Párs , (n: [náb.]) , (indický stoupenec Zarathuštry, vypuzen z Persie v 7. a 8. století)
parser _ syntaktický analyzátor ,
parses _ rozebírá , (v:)
Parsi _ Párs , (n: [náb.]) , (indický stoupenec Zarathuštry, vypuzen z Persie v 7. a 8. století)
parsimonious _ šetrný , (adj:)
parsimonious _ skoupý , (adj:)
parsimonious _ lakomý , (adj:)
parsimony _ skrblictví , (n:)
parsing _ syntaktická analýza , (n:)
parsing _ rozebírání , (n:)
parsley _ petržel ,
parsnip _ pastiňák , (n:)
parsnips _ pastiňáky , (n: pl.)
parson _ duchovní , (adj:)
parson _ pastor , (n:)
parsonage _ fara , (n:)
Parsons _ Parsons , (n: [jmén.]) , (příjmení)
part _ strana , (n:)
part _ složka , (n:)
part _ role , (n:)
part _ kus , (n:)
part _ epizoda , (n:)
part _ dělit , (v:)
part _ podíl ,
part _ part ,
part _ dílčí ,
part _ kousek , (n:)
part _ partie , (n:)
part _ rozlišovat , (v:)
part _ součástka , (n:)
part _ oddělit , (v:)
part _ součást ,
part _ rozcházet se ,
part _ rozejít se ,
part _ díl ,
part _ část ,
part _ částečně ,
part _ úkol , (n:)
part company _ rozejít se ,
part payment _ částečná platba , ([eko.])
part proprietor _ spolumajitel ,
part with _ přenechat , (v:)
part with _ rozloučit se s ,
part-exchange _ částečný protiúčet ,
part-owner _ spolumajitel ,
part-owner _ spoluvlastník ,
part-proprietor _ spolumajitel ,
part-song _ druh vícehlasé písně ,
part-time _ na částečný úvazek , (adj:)
part-timer _ pracovník se zkrácenou dobou , (n:)
part-timer _ brigádník , , (ve smyslu pracovník)
part-way _ v půli cesty ,
partake _ jíst , (v:)
partake in _ podílet se na ,
partaken _ najedl se ,
partaker _ spoluúčastník , (n:)
parted _ rozštěpený , (adj:)
parted _ rozdělený , (adj:)
parted _ oddělený , (adj:)
parterre _ přízemí ,
parthenocarpy _ parthenokarpie , ([eko.])
parthenogenesis _ samobřeznost , (n:)
parthenogenesis _ partenogeneze ,
parthenogenesis _ pertenogeneze ,
Parthenon _ Parthenon, chrám bohyně Athény na Akropoli v Athénách , (n: [náb.])
partial _ neúplný , (adj:)
partial _ částečný ,
partial derivative _ parciální derivace , (n: [mat.])
partial differential equation _ parciální diferenciální rovnice , ([mat.])
partial value _ částečná hodnota , ([eko.])
partial water-course training _ dílčí úprava toku , ([eko.])
partiality _ zaujatost , (n:)
partially _ částečně ,
participant _ podílející se ,
participant _ spoluúčastník ,
participant _ účastnící se ,
participant _ účastník , (n:)
participants _ účastníci , (n: pl.)
participate _ zúčastnit se ,
participate _ zúčastnit , (v:)
participate _ spoluúčastnit , (v:)
participate _ participovat , (v:)
participate _ účastnit se , (v:)
participated _ zúčastnil , (v:)
participated _ podílel , (v:)
participating _ podílející se ,
participation _ účastnictví ,
participation _ zapojení se na něčem ,
participation _ zapojení ,
participation _ účastenství ,
participation _ účast ,
participation _ součinnost ,
participation _ podíl ,
participation _ činné přispění ,
participation and judicial review _ Účast a soudní přehled , ([eko.])
participation fee _ účastnický poplatek , ([eko.])
participative _ účastenský , (adj:)
participative _ participativní , (adj:)
participator _ účastník , (n:)
participatory _ spojený s účastí všech ,
participial _ příslovečný , (adj:)
participle _ přechodník , (n:)
participle _ participium ,
participle _ příčestí ,
particle _ částečka , (n:)
particle _ částice ,
particles _ částice , (n: [pl.])
particular _ podrobnost , (n:)
particular _ individuální , (adj:)
particular _ partikulární, jednotlivý ,
particular _ podrobný , (adj:)
particular _ určitý , (adj:)
particular _ detail , (n:)
particular _ přesný , (adj:)
particular _ mimořádný , (adj:)
particular _ konkrétní , (adj:)
particular _ jednotlivý , (adj:)
particular _ zvláštní ,
particular _ jednotlivý, zvláštní ,
particular operation _ dílčí operace (v systému) , ([eko.])
particular process _ dílčí proces (v systému) , ([eko.])
particularise _ specifikovat , (v:)
particularise _ konkretizovat , (v:)
particularised _ podrobný , (adj:)
particularised _ detailní , (adj:)
particularism _ partikularizmus , (n:)
particularism _ partikularismus , (n:)
particularism _ oddanost zvláštním zájmům ,
particularity _ zvláštnost , (n:)
particularity _ preciznost , (n:)
particularize _ specifikovat , (v:)
particularize _ konkretizovat , (v:)
particularly _ zvláště , (adv:)
particularly _ obzvláště ,
particularly _ zejména , (adv:)
particularly _ obzvlášť , (adv:)
particularly _ zvlášť ,
particulars _ podrobnosti , (n:)
particulars _ detaily , (n: pl.)
particulate _ jsoucí z částic ,
particulate radiation _ korpuskulární záření , (n:)
parties _ strany ,
parties _ večírky , (n: pl.)
parties _ skupiny , (n: pl.)
parties _ politické strany ,
parting _ pěšinka , (n:)
parting _ oddělování , (n:)
parting _ dělení , (n:)
partisan _ stoupenec , (n:)
partisan _ přívrženec , (n:)
partisan _ partyzán , (n:)
partisan _ fanatický , (adj:)
partisans _ partyzáni ,
partisanship _ slepá oddanost , (n:)
partisanship _ záškodnictví , (n:)
partisanship _ partyzánství , (n:)
partite _ dělený , (adj:)
partition _ rozdělení , (n:)
partition _ přepážka ,
partition _ sekce , (n:)
partition _ segment , (n:)
partition _ příčka , (n:)
partition _ oddíl , (n:)
partition off _ rozdělit , (v:)
partitioned _ segmentovaný , (adj:)
partitioned _ rozdělený , (adj:)
partitioning _ rozkládání , (n:)
partitions _ úseky , (n: pl.)
partitions _ oddíly , (n: pl.)
partitive _ partitivní , (adj:)
partizan _ partyzán , (n:)
partly _ jednak , (n:)
partly _ částečně , (adv:)
partner _ družka , (n:)
partner _ společník ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line