Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo P : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Zobrazuji překlad hesla : P

parasitic _ parazitní , (adj:)
parasitic _ parazitický , (adj:)
parasitic _ cizopasný , (adj:)
parasitic activity _ aktivita parazita , ([eko.])
parasitic microorganism _ parazitický mikroorganismus , ([eko.])
parasitical _ parazitický , (adj:)
parasitical _ cizopasný , (adj:)
parasitism _ parazitismus , ([eko.])
parasitism _ příživnictví , (n:)
parasitism _ parazitizmus , (n:)
parasitoid _ parazitoid , ([eko.])
parasitologist _ parazitolog , (n:)
parasitology _ parazitologie , (n:)
parasol _ jednoplošné letadlo , (n:)
parasol _ slunečník , (n:)
parathion _ druh insekticidu , (n: [chem.])
parathyroid _ přištítný ,
parathyroid gland _ příštítná žláza ,
parathyroid hormone _ hormon příštítné žlázy , (n:)
paratroop _ výsadkářský , (adj:)
paratrooper _ výsadkář , (n: [voj.])
paratroops _ výsadkové oddíly ,
paratyphoid _ paratyfus , (n: [med.]) , (střevní infekční onemocnění)
parboil _ předvařit , (v:)
parcel _ balíček , (n:)
parcel _ balík , (n:)
parcel out _ parcelovat , (v:)
parcel post _ balíková pošta , (n:)
parcelling _ rozdělit , (v:)
parcels _ pozemky , (n: pl.)
parcels _ parcely , (n: pl.)
parcels _ balíky , (n: pl.)
parch _ opražit , (v:)
parch _ pražit , (v:)
parch _ vyprahnout , (v:)
parch _ vysušit , (v:)
parched _ vyprahlý , (adj:)
parched _ vysušený , (adj:)
parchment _ pergamen , (n:)
pardon _ prominout , (v:)
pardon _ pardon , (n:)
pardon _ omluvit , (v:)
pardon _ odpustit , (v:)
pardon _ milost , (n:)
pardon me _ promiňte mi , ([idiom]) , (užíváno na začátku věty jako oslovení)
pardon me _ prominte mi , ([idiom]) , (užíváno na začátku věty jako oslovení)
pardon me _ omluvte mě , ([idiom]) , (užíváno na začátku věty jako oslovení)
pardon? _ prosím ,
pardonable _ omluvitelný , (adj:)
pardonable _ prominutelný , (adj:)
pardoner _ prodavač odpustků , (n:)
pardoner _ odpustkář , (n:)
pare _ zmenšit , (v:)
pare _ ostříhat , (v:)
pare _ stříhat , (v:)
pare _ okrájet , (v:)
pare _ krájet , (v:)
pare _ oloupat , (v:)
pare _ loupat , (v:)
pare off _ odkrojit , (v:)
paregoric _ uklidňující lék ,
parenchyma _ parenchym , (n:)
parent _ předek , (n:)
parent _ původce , (n:)
parent _ matka , (n:)
parent _ otec , (n:)
parent _ rodič , (n:)
parent _ mateřský , (adj:)
parent _ zdroj ,
parent company _ rodičovská společnost , ([eko.])
parent-in-law _ tchyně , (n:)
parent-in-law _ tchán , (n:)
parentage _ rod , (n:)
parentage _ původ , (n:)
parental _ rodičovský , (adj:)
parenteral _ mimostřevní , (adj:)
parenterally _ ústně , (adv:) , (lékařsky)
parentheses _ kulaté závorky , (n: pl. [mat.])
parentheses _ kulaté závorky , (n: pl. [mat.] [amer.])
parenthesis _ závorka , (n:)
parenthesis _ vsuvka , (n:)
parenthesis _ kulatá závorka , (n: [mat.])
parenthesise _ závorkovat , (v:)
parenthesised _ závorkovaný , (adj:)
parenthesised _ závorkoval , (v:)
parenthesize _ udělat vsuvku , (v:)
parenthetic _ vsunutý , (adj:)
parenthetic _ týkající se závorek ,
parenthetical _ vsunutý , (adj:)
parenthetical _ parentetický , (adj:)
parenthood _ rodičovství , (n:)
parentless _ jsoucí bez rodičů ,
parentless _ bez rodičů ,
parents _ rodiče , (n: pl.)
parents-in-law _ tchán a tchyně ,
parer _ škrabka , (n:)
parer _ struhadlo ,
paresis _ paréza , (n:)
Pareto _ Vilfredo Pareto (1848-1923) , (n: [jmén.]) , (italský sociolog a ekonom)
Pareto improvement _ Paretovo vylepšení , ([eko.])
Pareto improvement test _ Parentův test zlepšení , ([eko.])
Pareto optimality _ Paretova optimalita , ([eko.])
parfait _ druh zmrzliny , (n:)
parget _ omítat , (v:)
parget _ nahazovat , (v:)
parget _ omítka , (n:)
pargeting _ štukatura , (n:)
parhelion _ parhelium ,
pari-mutuel _ systém sázek ,
pariah _ pária , (n:) , (příslušník nízké kasty v Indii)
pariah _ vyvrhel , (n:)
parietal _ lebeční , (adj:)
paring _ slupka , (n:)
paring _ frézování , (n:)
Paris _ Pařížský , (adj:)
Paris _ Paris , (n: [jmén.]) , (příjmení, ženské křestní jméno)
Paris _ Paříž , (n: [zem.]) , (hl.m. - Francie)
Paris Club _ Pařížský klub , ([eko.])
Paris Convention _ Paris Convention , ([eko.])
parish _ okrsek , (n:) , (např. volební)
parish _ farnost , (n:)
parish _ farní , (adj:)
parish church _ farní kostel ,
parish priest _ farář , (n:)
parishes _ farnosti , (n:)
parishioner _ farník , (n:)
Parisian _ pařížský , (adj:)
Parisian _ Parisian , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Parisian _ Pařížan , (n:)
Parisienne _ Pařížanka , (n:)
parity _ rovnocennost ,
parity _ rovnost, shoda , ([eko.])
parity _ parita , (n:)
park _ sad , (n:)
park _ přírodní rezervace ,
park _ přírodní park ,
park _ parkový , (adj:)
park _ uložit , (v: [hovor.]) , ((dočasně))
park _ zaparkovat , (v:)
park _ parkovat , (v:)
park _ obora , (n:)
park _ parkoviště , (n:)
park _ park , (n:)
park and ride _ P+R parkoviště ,
park gait _ plynulý živý klus , (n:)
park waste _ odpad ze sídelní zeleně , ([eko.])
parka _ druh sportovní bundy , (n:) , (s plyšovou vložkou)
parka _ eskymácký kabátec s kapucí , (n:) , (vyrobený z kožešiny)
Parke _ Parke , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
parked _ zaparkovaný , (adj:)
Parkersburg _ Parkersburg, město v USA , (n: [zem.])
Parkhouse _ Parkhouse , (n: [jmén.]) , (příjmení)
parking _ parkovací , (adj:)
parking _ parkoviště , (n:)
parking _ parkování , (n:)
parking brake _ ruční brzda , (n:)
parking garage _ garáž ,
parking lot _ parkoviště ,
parking meter _ parkovací hodiny ,
parking ticket _ parkovací lístek , (n:)
parking zone _ parkovací zóna , (n:)
Parkinson _ Parkinson , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Parkinson s disease _ Parkinsonova nemoc ,
parkland _ rezervace , (n:)
Parkman _ Parkman , (n: [jmén.]) , (příjmení)
parks _ parky , (n: pl.)
parks _ parkuje , (v:)
parkway _ alej , (n:)
parlance _ způsob řeči , (n:)
parlance _ hantýrka , (n:)
parlay _ znovu vsadit výhru , (v:)
parlay _ použít přednosti k získání výhody , (v:)
parlay _ nová sázka , (n:)
parlay _ zhodnotit , (v:)
parlay _ navýšit , (v:)
parlay _ hromadit , (v:)
parley _ vyjednávat , (v:)
parley _ vyjednávání , (n:)
parliament _ sněm , (n:)
parliament _ parlament , (n:)
parliamentarian _ poslanec parlamentu , (n:)
parliamentarian _ parlamentář , (n:)
parliamentary _ parlamentní , (adj:)
parliamentary democracy _ parlamentní demokracie , (n:)
parlor _ salon , (n:)
parlour _ přijímací pokoj , (n:)
parlour _ hovorna , (n:)
parlour _ salón , (n:)
parlourmaid _ služebná , (n:)
parlous _ hazadrní , (adj:)
parlous _ riskantní , (adj:)
Parmesan _ parmezán , (n:) , (druh tvrdého sýra)
Parmesan cheese _ Parmazán , , (sýr)
Parnassus _ Parnas, pohoří v Řecku , (n: [zem.])
parochial _ farní , (adj:)
parochialism _ omezenost , (n:)
parochiality _ provinciálnost , (n:)
parodies _ paroduje , (v:)
parodies _ parodie , (n:)
parody _ výsměch , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line