Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo P : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Zobrazuji překlad hesla : P

put on _ obléknout si , (v:)
put on _ obout , (v:)
put on _ obout si , (v:)
put on _ obouvat , (v:)
put on _ obouvat si , (v:)
put on airs _ vytahovat se , (v:)
put on clothes _ oblékat , (v:)
put on clothes _ obléknout , (v:)
put on clothes _ obléknout si , (v:)
put on heating _ zatápět ,
put on heating _ zatopit ,
put on one´s shoes _ obout se ,
put on one´s shoes _ obouvat se ,
put on shoes _ obout ,
put on shoes _ obout si ,
put on shoes _ obouvat ,
put on shoes _ obouvat si ,
put on the light _ rozsvítit ,
put on the water _ postavit vodu ,
put on water _ postavit vodu ,
put on weight _ ztloustnout ,
put one in mind of _ připomínat , (v:) , (někoho)
put out _ hasit ,
put out _ zhasit ,
put out fire _ hasit ,
put out fire _ zhasit ,
put out the light _ zhasnout zhasl ,
put right _ napravit , (v:)
put through _ propojit , (v:)
put through _ prosadit , (v:)
put through _ prostrčit , (v:)
put to death _ usmrtit , (v:)
put to rest _ dát stranou ,
put to shame _ zahanbit , (v:)
put to sleep _ uložit ke spánku ,
put to the test _ podrobit zkoušce ,
put together _ dát dohromady ,
put together _ připravit , (v:)
put together _ sestavit , (v:)
put together _ složit , (v:)
put together _ smontovat , (v:)
put together _ zformovat , (v:)
put together _ zhotovit , (v:)
put under _ uspat , (v:)
put up _ vyvěsit , (v:)
put up resistance _ vzepřít se ,
put up with _ nechat si líbit ,
put up with _ snést ,
put up with _ snášet , (v:)
put upon _ pronásledovaný osudem , (v:)
put-away _ apetyt , (n: [hovor.])
put-on _ bouda , (n: [slang.])
put-on _ podfuk , (n: [slang.])
put-up _ falešný , (adj:)
put-up _ nastražený , (adj:)
put-up _ smyšlený , (adj:)
putamen _ pecka , (n:)
putative _ údajný , (adj:)
putative _ domnělý , (adj:)
putative _ zdánlivý , (adj:)
putatively _ domněle , (adv:)
Putnam _ Putnam , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
putrefacient _ putrefaktivní , ([eko.])
putrefaction _ hniloba , (n:)
putrefaction _ rozklad , (n:)
putrefaction _ putrefakce , ([eko.])
putrefactive _ hnijící , (adj:)
putrefactive _ hnilobný , (adj:)
putrefy _ hnít , (v:)
putrescence _ hniloba , (n:)
putrescence _ zahnívání , (n:)
putrescent _ hnijící , (adj:)
putrescibility _ putrescibilita , ([eko.])
putrescible waste _ hnilobný odpad , ([eko.])
putrid _ shnilý , (adj:)
putridity _ shnilost , (n:)
puts _ klade ,
puts _ dává , (v:)
putsch _ puč , (n:)
putsch _ převrat , (n:)
putt _ druh úderu v golfu ,
puttee _ ovinovačka ,
putter _ typ golfové hole , (n:)
putti _ renesanční motiv dítěte ,
putting _ dávání , (n:)
putting _ umístnění , (n:)
putting _ uvedení , (n:)
putting _ vrhnutí , (n:)
putting green _ jamkoviště , (n:)
putty _ tmel ,
putty _ kyt , (n:)
putty-semi-putty _ tvárný-semi-tvárný , ([eko.])
puzzle _ záhada ,
puzzle _ poplést ,
puzzle _ zmást ,
puzzle _ hádanka , (n:)
puzzle out _ pochopit , (v:)
puzzle out _ porozumět , (v:)
puzzle out _ rozluštit , (v:)
puzzle out _ rozřešit , (v:)
puzzled _ zmatený , (adj:)
puzzlement _ rozpaky ,
puzzlement _ zmatek , (n:)
puzzler _ hlavolam , (n:)
puzzles _ skládačky , (n: pl.)
puzzling _ záhadný ,
puzzlingly _ záhadně , (adv:)
PVC _ PVC , (n: [chem.])
PVC _ polyvinylchlorid ,
PVI _ Pilot/Vehicle Interface , ([zkr.] [voj.])
PW _ Pathetic Wanker , ([zkr.])
pygas _ pyrolyzní plyny , (n: [chem.])
pygmy _ trpaslík , (n: [obec.] 6 6)
pyjama _ pyžamový , (adj:)
pyjamas _ pyžamo ,
Pyle _ Pyle , (n: [jmén.]) , (příjmení)
pylon _ pylon , (n:)
pylon _ stožár , (n:)
pylons _ pylony , (n: pl.)
pylons _ stožáry , (n: pl.)
pylori _ pranýřovat , (v:)
pylori _ pranýř , (n:)
pyloric _ pylorický , (adj:)
pyloric _ vrátníkový , (adj:)
pyogenic _ produkující hnis ,
Pyongyang _ hl.m. - Severní Korea , (n: [jmén.])
pyracantha _ druh trnitého stromu ,
pyramid _ jehlan , (n: [mat.])
pyramid _ pyramida , (n: [hist.] 4 4)
pyramidal _ tvaru pyramidy ,
pyramidal _ jehlanovitý , (adj:)
pyramidal tent _ jehlanový stan , (n:)
pyramids _ pyramidy , (pl. n: [hist.] 4 4)
pyre _ hranice , (n:)
Pyrenees _ Pyreneje , ([zem.] n:)
pyrethrum _ kopretina , (n:)
pyretic _ horečnatý , (adj:)
pyretic _ horečkový , (adj:)
Pyrex (TM) _ varné sklo ,
pyridine _ pyridin , (n:)
pyridoxine _ pyridoxin , (n:)
pyrimidine _ pyrimidin , (n:)
pyrite _ pyrit , (n: [geol.])
pyrites _ pyrit , (n:)
pyro _ pyrogalol ,
pyroclimax _ pyroklimax , ([eko.])
pyroelectric _ pyroelektrický , (adj:)
pyroelectricity _ pyroelektřina ,
pyrogallic _ pyrogalolový , (adj:)
pyrogallol _ pyrogalol ,
pyrography _ pyrotypie , (n:)
pyrolyse _ pyrolyzovat , (v:)
pyrolysis _ pyrolýza , (n:)
pyrolytic _ pyrolytický , (adj:)
pyromania _ pyromanie , (n:)
pyromania _ žhářství , (n:)
pyromaniac _ pyroman , (n:)
pyromaniac _ žhář , (n:)
pyrometer _ pyrometr , (n:)
pyrometer _ žároměr , (n:)
pyrophoric _ samovznětlivý , (adj:)
pyrophosphate _ pyrofosforečnan , (n:)
pyrotechnic _ pyrotechnický , (adj:)
pyrotechnical _ pyrotechnický , (adj:)
pyrotechnics _ ohňostroj ,
pyrotechnics _ pyrotechnika , (n:)
pyrotechny _ pyrotechnika , (n:)
pyroxene _ pyroxen , (n:)
pyroxylin _ pyroxylin ,
Pyrrhic victory _ Pyrrhovo vítězství , (n: [hist.] 6 6) , (Pyrrhos v bitvě utrpěl tzv. ~ ,tzn. zvítězil ale musel sám uznat ?ještě jedno takové vítězství a jsem ztracen!?)
Pyrrhos _ Pyrrhos , ([jmén.] [hist.] 6 6) , (řecký panovník; pomáhal Řeckým osadám v Itálii proti Římu, narozen 319 BC v Épiru zemřel 272 BC při pouliční šarvátce v Argu)
PYS _ Pack Your Stuff , ([zkr.])
Pythagoras _ Pýthagorás , ([jmén.] [hist.] 6 6) , (~ ze Samu, řecký filosof a matematik, žil 580-500 BC)
Python _ programovací jazyk , ([it.])
python _ krajta , (n:)
python _ hroznýš ,
pythoness _ věštkyně ,
pyx _ kalich na hostie ,
pyx _ ciborium , (n:)
pyxie _ druh věčnězelené křoviny ,
Přehrávání _ Přehrávání ,
připustit _ admit ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line