Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo P : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Zobrazuji překlad hesla : P

purchasing department _ nákupní oddělení , (n:)
purchasing power _ kupní síla , (n: [ekon.])
purchasing power of a currency _ kupní sila měny ,
purchasing power parity _ parita kupní síly ,
purchasing power parity theory _ teorie parity kupní síly , ([eko.])
purdah _ oděv Muslimek ,
purdah _ parda , (n:)
Purdue _ Purdue , (n: [jmén.]) , (příjmení)
pure _ čistý ,
pure _ ryzí ,
pure _ výhradně ,
pure _ prostý , (adj:)
pure _ čirý , (adj:)
pure _ čistokrevný , (adj:)
pure _ naprostý , (adj:)
pure _ nefalšovaný , (adj:)
pure _ neporušený , (adj:)
pure _ neposkvrněný , (adj:)
pure _ nesmíšený , (adj:)
pure _ nevinný , (adj:)
pure _ nezkažený , (adj:)
pure _ neznečištěný , (adj:)
pure _ průzračný , (adj:)
pure economic rent _ čistá ekonomická renta , ([eko.])
pure microorganism culture _ čistá kultura mikroorganismu , ([eko.])
pure phytopathogen race _ jednoduchá rasa fytopatogena , ([eko.])
pure tone _ čistý tón , (n:)
pureblooded _ čistokrevný , (adj:)
purebred _ plnokrevník , (n:)
puree _ kaše , (n:)
puree _ pyré , (n:)
puree _ protlak , (n:)
puree _ rozmačkat na kaši , (v:)
purely _ čistě , (adv:)
pureness _ čistota , (n:)
purer _ čistší , (adj:)
purest _ nejčistší , (adj:)
purest _ nejryzejší , (adj:)
purgation _ očista , (n:)
purgation _ čištění , (n:)
purgative _ projímavý , (adj:)
purgative _ projímadlo , (n:)
purgatorial _ očistcový , (adj:)
purgatorial _ očistný , (adj:)
purgatory _ očistec , (n:)
purge _ čistka , (n:)
purge _ očista , (n:)
purge _ očistit , (v:)
purge _ očištění , (n:)
purge _ pročistit , (v:)
purge _ projímat , (v:)
purge _ vymýtit , (v:)
purge _ zbavit , (v:)
purge _ projímadlo , (n:)
purge _ vyloučit , (v:)
purged _ očištěný , (adj:)
purged _ zbavený , (adj:)
purges _ očišťuje , (v:)
purges _ zbavuje , (v:)
purging _ čištění , (n:)
purging _ pročišťování , (n:)
purification _ čistění , (n:)
purification _ rafinace , (n:)
purification degree of waste water treatment plant _ účinnost čistírny odpadní vody , ([eko.])
purification effect _ čisticí efekt , ([eko.])
purification intensity _ intenzita čištění (vody) , ([eko.])
purification result for recipient _ účinek čištění na recipient (vodní hospodářství) , ([eko.])
purified _ čištěný , (adj:)
purified _ vyčištěný , (adj:)
purified sewage _ vyčištěná odpadní voda , ([eko.])
purified waste water _ vyčištěná odpadní voda , ([eko.])
purifier _ čistič , (n:)
purifier _ čistidlo , (n:)
purifier _ čistička , (n:)
purify _ očistit , (v:)
purify _ čistit , (v:)
purify _ rafinovat , (v:)
purify _ vyčistit , (v:)
purifying _ čištění , (n:)
purine _ purin , (n:)
purism _ purismus , (n:)
purist _ purista , (n:)
purists _ puristé , (n: pl.)
puritan _ puritán , (n:)
puritan _ puritánský , (adj:)
puritanic _ puritánský , (adj:)
puritanical _ puritánský , (adj:)
puritanism _ puritánství , (n:)
purity _ ryzost ,
purity _ neposkvrněnost ,
purity _ čistokrevnost ,
purity _ čistota (ryzost) , ([eko.])
purity _ ušlechtilost , (n:)
purity _ čistota , (n:)
purity _ čirost , (n:)
purity _ pravost , (n:)
purity _ cudnost , (n:)
purl _ pletací technika , (n:)
purl _ překotit , (v:)
purl _ smyčkování , (n:)
purlieu _ sousedství , (n:)
purloin _ odcizit , (v:)
purloin _ ukrást , (v:)
purloin _ zcizit , (v:)
purple _ purpur , (n:)
purple _ nachový , (adj:)
purple _ nach , (n:)
purple _ fialový , (adj:)
Purple Heart _ Purpurové srdce , (n: [voj.]) , (americké vyznamenání za zranění v boji)
purplish _ nafialovělý , (adj:)
purport _ obsah ,
purport _ tresť ,
purport _ účel ,
purport _ mít za cíl , (v:)
purport _ chtít to , (v:)
purport _ chtít budit dojem , (v:)
purport _ dělat si nárok , (v:)
purport _ mít smysl , (v:)
purport _ znamenat , (v:)
purport _ význam , (n:)
purport _ záměr , (n:)
purport _ zjevný smysl , (n:)
purport _ značit , (v:)
purport _ mít význam , (v:)
purported _ údajný ,
purported _ domnělý , (adj:)
purportedly _ údajně , (adv:)
purporting _ prohlašování , (n:)
purporting _ zamýšlení , (n:)
purports _ prohlašuje , (v:)
purports _ zamýšlí , (v:)
purpose _ smysl ,
purpose _ záměr , (n:)
purpose _ cíl , (n:)
purpose _ účel , (n:)
purpose-built _ účelně postavený , (adj:)
purpose-built _ účelový , (adj:)
purposed _ záměrný , (adj:)
purposed _ cílevědomý , (adj:)
purposeful _ odhodlaný , (adj:)
purposeful _ účelný , (adj:)
purposefully _ záměrně , (adv:)
purposefulness _ cílevědomost , (n:)
purposefulness _ rozhodnost , (n:)
purposeless _ neúčelný , (adj:)
purposelessly _ bezúčelně , (adv:)
purposely _ schválně , (adv:)
purposes _ účely , (n: pl.)
purposive _ racionální , (adj:)
purposive _ účelný , (adj:)
purr _ zapříst ,
purr _ příst , (v: [obec.] 6 6) , (příst jako kočka)
purr _ předení , (n:)
purr _ vrnění , (n:)
purr _ vrnět , (v:)
purred _ předl ,
purrs _ přede ,
purse _ peněženka ,
purse _ pokladna ,
purse _ tobolka ,
purse _ náprsní taška ,
purse _ kabelka ,
purser _ pronásledovatel , (n:)
pursuance _ sledování , (n:)
pursuant _ na základě něčeho ,
pursue _ sledovat ,
pursue _ usilovat , (v:)
pursue _ pěstovat , (v:) , (provozovat)
pursue _ hnát se , (v:) , (za něčím)
pursue _ zabývat se , (v:)
pursue _ pronásledovat , (v:)
pursue _ snažit se o ,
pursue _ usilovat o ,
pursue _ provádět , (v:)
pursue _ stíhat , (v:)
pursued _ pronásledovaný , (adj:)
pursued _ sledoval , (v:)
pursued _ stíhaný , (adj:)
pursuer _ pronásledovatel , (n:)
pursuing _ pronásledování , (n:)
pursuing _ sledování , (n:)
pursuing _ usilování , (n:)
pursuit _ cíl ,
pursuit _ činnost , (n:) , (soustavná)
pursuit _ hledání ,
pursuit _ lovení ,
pursuit _ povolání ,
pursuit _ pronásledování ,
pursuit _ sledování , , (of čeho)
pursuit _ snaha o získání ,
pursuit _ stíhání ,
pursuit _ věnování se ,
pursuit _ zaměstnání ,
pursuit _ stíhat ,
pursuit _ honba ,
pursuits _ pronásleduje , (v:)
pursuits _ stíhá , (v:)
pursy _ krátkodechý , (adj:)
pursy _ dýchavičný , (adj:)
pursy _ zadýchávající se ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line