Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo P : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Zobrazuji překlad hesla : P

pumping station _ vodárna , (n:)
pumping station _ čerpací stanice , ([eko.])
pumping test _ čerpací zkouška , ([eko.])
pumpkin _ dýně ,
pumpkin _ tykev , (n:)
pumpkins _ dýně , (n: pl.)
pumps _ pumpy , (n: pl.)
pun _ napěchovat , , (zem)
pun _ hříčka , (n:)
pun _ vtip , (n:)
pun _ udusat , (v:) , (zem)
pun _ slovní hříčka , (n:)
pun _ slovní hříčka ,
punch _ punč , , (n:)
punch _ pony , , (n:)
punch _ rána ,
punch _ průbojník ,
punch _ důlkovat , (v:)
punch _ děrovač ,
punch _ úder ,
punch _ udeřit ,
punch _ uhodit ,
punch _ propíchnout , (v:)
punch _ razit , (v:)
punch _ úder pěstí , (n:)
punch card _ děrný štítek , (n:)
punch in _ vrazit , (v:)
punch line _ pointa , (n:)
punch-drunk _ zmořený , (adj:)
punch-drunk _ grogy , (adj:)
punch-drunk _ ožralý punčem , (adj:)
punchable _ schopný být udeřen ,
punchbowl _ mísa na nápoje , (n:)
punchcard _ děrný štítek , (n:)
punched _ děrovaný , (adj:)
punched _ udeřený , (adj:)
punched card _ děrný štítek , (n:)
puncheon _ průbojník , (n:)
puncheon _ sloupek , (n:)
puncher _ děrovač , (n:)
puncher _ průbojník , (n:)
puncher _ ranař , (n:)
puncher _ mlátička , (n:)
puncher _ boxer s tvrdými údery , (n:)
punches _ bouchá , (v:)
punches _ děruje , (v:)
punching _ boxování , (n:)
punching _ děrování , (n:)
punching _ probíjení , (n:)
punchline _ pointa , (n:)
punchy _ poutavý , (adj:)
punctation _ tečkovanost , (n:)
punctilious _ pedantický , (adj:)
punctilious _ puntičkářský , (adj:)
punctiliously _ puntičkářsky , (adv:)
punctual _ dochvilný , (adj:)
punctual _ přesný , (adj:)
punctuality _ dochvilnost , (n:)
punctuality _ přesnost , (n:)
punctually _ dochvilně , (adv:)
punctually _ přesně , (adv:)
punctually _ včas , (adv:)
punctuate _ kouskovat , (v:)
punctuate _ udělat interpunkci , (v:)
punctuate _ opatřit , (v:) , (rozdělovacími znaménky)
punctuate _ psát interpunkční znaménko , (v:)
punctuate _ přerušovat , (v:)
punctuate _ zdůraznit , (v:)
punctuate _ vyzdvihnout , (v:)
punctuate _ podtrhnout , (v:)
punctuate _ vyzvednout , (v:)
punctuate _ vypíchnout , (v:)
punctuated _ přerušovaný , (adj:)
punctuation _ interpunkce , (n:)
punctuation mark _ interpunkční znaménko , (n:)
punctuational _ interpunkční , (adj:)
puncture _ propíchnutí , (n:)
puncture _ díra , (n:)
puncture _ probití , (n:)
punctured _ propíchnutý , (adj:)
punctures _ propichuje , (v:)
puncturing _ průraz , (n:)
pundit _ učenec , (n:)
punditry _ učenost , (n:)
pundits _ učenci , (n: pl.)
pung _ druh koňských sání ,
pungency _ kousavost , (n:)
pungency _ ostrost , (n:)
pungency _ pronikavost , (n:)
pungency _ pikantnost , (n:)
pungency _ pichlavost , (n:)
pungent _ bodavý , (adj:)
pungent _ čpící , (adj:)
pungent _ kousavý , (adj:)
pungent _ ostrý , (adj:)
pungent _ palčivý , (adj:)
pungent _ pichlavý , (adj:)
pungent _ pronikavý , (adj:)
pungent _ štiplavý , (adj:)
pungently _ pronikavě např. chutnat ,
punish _ potrestat , (v:) , (punish sb for sth, koho za co)
punishable _ trestný , (adj:)
punished _ potrestaný , (adj:)
punishes _ trestá , (v:)
punishing _ trestající , (adj:)
punishment _ potrestání , (n:)
punishment _ trest , (n:)
punishment-detection trade-off _ vztah trest-detekce , ([eko.])
punishments _ tresty , (n: pl.)
punitive _ trestný , (adj:)
punitive _ kárný , (adj:)
punitive _ tíživý , (adj:)
punitively _ trestně , (adv:)
punk _ punk , (n:) , (druh hudby)
punk _ výtržník , (n:)
punk-coiffed _ s pankovým účesem , (adj:)
punnet _ košík na ovoce ,
punning _ dusání , (n:)
punning _ pěchování , (n:)
puns _ pěchuje , (v:)
puns _ slovní hříčky , (n: pl.)
punster _ šprýmař , (n:)
punt _ volej , , (fotbal)
punt _ kop přímo ze vzduchu , , (fotbal)
punt _ odstrkávat ,
punt _ loďka , (n:)
punt _ pramice , (n:)
punter _ sázkař , (n:)
punters _ sázkaři , (n: pl.)
punting _ odpichování , (n:)
punts _ pramice , (n:)
punts _ sázky , (n: pl.)
puny _ drobný , (adj:)
puny _ maličký , (adj:)
puny _ mrňavý , (adj:)
puny _ neduživý , (adj:)
pup _ štěně , (n:)
pupa _ kukla , (n:)
pupae _ kukla , (n: pl.)
pupal _ kuklení , (n:)
pupil _ žačka , (n:)
pupil _ žák , (n:)
pupil _ žákyně , (n:)
pupil _ zornice , , (v oku)
pupillage _ nezletilost , (n:)
pupils _ žáci , (n: pl.)
puppet _ maňásek , (n:)
puppet _ loutkový , (adj:)
puppet _ loutka , (n:)
puppet _ zmanipulovaný člověk , (n:)
puppet _ marioneta , (n:)
puppet _ panenka , (n:)
puppet theatre _ loutkové divadlo ,
puppeteer _ loutkář , (n:)
puppetry _ loutkařství , (n:)
puppies _ štěňata , (n: pl.)
pupping _ kakání , (´´n´´:)
puppy _ štěně , (n:)
puppy _ panák , (n:)
puppy _ hejsek , (n:)
puppy love _ dětská láska , (n:)
puppy-dog eyes _ nevinné oči , (n: pl.)
puppy-dog eyes _ oči neviňátka , (n: pl.)
puppyhood _ věk štěněte , (n:)
puppyish _ štěněčí , (adj:)
pups _ štěňata , (n: pl.)
purblind _ slabozraký , (adj:)
Purcell _ Purcell , (n: [jmén.]) , (příjmení)
purchasable _ prodejný , (adj:)
purchase _ pořízení , (n:)
purchase _ zakoupit , (v:)
purchase _ nákup , (n:)
purchase _ kupovat , (v:)
purchase _ koupit , (v:)
purchase _ nakoupit ,
purchase _ kup ,
purchase _ kupní ,
purchase n _ koupě ,
purchase price _ kupní cena , ([eko.])
purchase tax _ nákupní daň , ([eko.])
purchased _ pořízený , (adj:)
purchased _ koupil ,
purchased _ koupený ,
purchased _ zakoupený , (adj:)
purchaser _ odběratel , (n:)
purchaser _ zákazník , (n:)
purchaser _ kupující , (adj:)
purchaser _ nákupčí , (n:)
purchaser _ kupec , (n:)
purchasers _ zákazníci , (n: pl.)
purchasers _ kupující , (n: pl.)
purchasers _ nákupčí , (n: pl.)
purchases _ nákupy , (n: pl.)
purchases _ pořizuje , (v:)
purchasing _ nákup , (n:)
purchasing _ nakupování , (n:)
purchasing _ pořizování , (n:)
purchasing _ nákupy , ([eko.])
purchasing _ kupní ,
purchasing agent _ nákupčí , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line