Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo P : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Zobrazuji překlad hesla : P

pufferfish _ ryba fugu , ([bio.])
puffery _ volán ,
puffery _ dryáčnická reklama ,
puffery _ nadýchnutá ozdoba ,
puffin _ druh mořského ptáka , (n:)
puffiness _ oteklost , (n:)
puffing _ šlukování , (n:)
puffing _ vyfukování , (n:)
puffy _ oteklý , (adj:)
pug _ jíl , (n:)
pug _ mops , (n:)
pug _ hníst ,
pug nose _ tupý nos ,
Pugh _ Pugh , (n: [jmén.]) , (příjmení)
pugilism _ pěstní zápas ,
pugilism _ box , (n:)
pugilist _ boxer , (n:)
pugilistic _ boxerský , (adj:)
pugnacious _ útočný ,
pugnacious _ výbojný ,
pugnacious _ bojechtivý ,
pugnacious _ bojovný ,
pugnaciously _ bojovně , (adv:)
pugnacity _ útočnost , (n:)
pugnacity _ výbojnost , (n:)
puissant _ mocný , (adj:)
puke _ dávit ,
puke _ zvracet ,
puking _ zvracení , (n:)
pukka _ pravý , (adj:)
pukka _ nefalšovaný , (adj:)
pukka _ autentický , (adj:)
Pulaski _ Pulaski , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
pulchritude _ nádhera , (n:)
pule _ vrnět ,
pule _ kňourat ,
Pulitzer Prize _ Pulitzerova cena za novinářskou práci ,
pull _ vytáhnout ,
pull _ tahat ,
pull _ táhnout ,
pull _ vytahovat , (v:)
pull _ lok , (n:)
pull _ zatáhnout , (v:)
pull _ táhnutí , (n:)
pull a face _ dělat grimasy ,
pull a face _ dělat posunky ,
pull apart _ rozebrat , (v:)
pull at _ škubat za ,
pull away _ odtáhnout , (v:)
pull away _ odtrhnout , (v:)
pull away from _ vyjíždět ze (zastávky a pod.) , (v:) , (doprava)
pull back _ stáhnout , (v:)
pull down _ strhl ,
pull down _ strhnout ,
pull in _ vtáhnout , (v:)
pull into _ zajet do, zajet na , (v:) , (doprava)
pull off _ strhnout ,
pull off _ strhl ,
pull on _ natáhnout , (v:)
pull on _ potáhnout , (v:)
pull on to _ zatáhnout, zajet ke , (v:) , (doprava)
pull one s leg _ tahat někoho za nos, balamutit někoho , ([fráz.])
pull out _ odvelet ,
pull out _ stáhnout ,
pull out _ trhat ,
pull out _ vytáhnout ,
pull out _ vytrhat ,
pull out _ vytrhnout ,
pull over _ přetáhnout , (v:)
pull over _ zajet , (v:)
pull through _ dostat se z ,
pull through _ vyváznout , (v:)
pull together _ sebrat se , (v:)
pull together _ vzchopit se , (v:)
pull together _ vzmužit se , (v:)
pull together _ spojit síly , (v:)
pull together _ táhnout za jeden provaz , (v:)
pull up _ zastavit , (v:)
pull up _ vytáhnout , (v:)
pull up _ povytáhnout , (v:)
pull-back _ stáhnout zpět ,
pull-down _ nasměrovat letadlo dolů ,
pull-down _ zbourat např. dům ,
pull-in _ odpočívadlo ,
pull-out _ stáhnout , (v:)
pull-up _ motorest , (n:)
pull-up _ shyb , (n: [sport.])
pullback _ stáhnout zpět , (v:)
pulldown _ nasměrovat letadlo dolů , (v:)
pulldown _ zbourat např. dům , (v:)
pulled _ natažený , (adj:)
pulled _ tažený , (adj:)
pulled _ vytažený , (adj:)
pulled _ stáhl , (v:)
puller _ stahovák , (n:)
puller _ tahač , (n:)
puller _ tahoun , (n:)
pullet _ kuře , (n:)
pulley _ kladka , (n:)
pulling _ táhnoucí ,
pulling _ tahání , (n:)
pulling _ táhnutí , (n:)
pulling _ vlečení , (n:)
pulling _ vytáhnutí , (n:)
Pullman _ Pullman , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Pullman _ lůžkový vagón , (n: [žel.])
pullout _ stáhnout , (v:)
pullover _ svetr , (n: 6 6)
pullover _ pulovr , (n: 4 4)
pulls _ tahá , (v:)
pullulate _ rašit , (v:)
pulmonary _ choulostivý na plíce ,
pulmonary _ stižený plicní chorobou ,
pulmonary _ dýchající plícemi ,
pulmonary _ mající plíce ,
pulmonary _ plicní , (adj:)
pulp _ kost ,
pulp _ kal ,
pulp _ rmut ,
pulp _ dřevovina ,
pulp _ buničina , (n:)
pulp _ celulóza , (n:)
pulp _ dužina , (n:)
pulp _ dužnina , (n:)
pulp _ vláknina , (n:)
pulp _ kaše , (n:)
pulp _ dřeň , (n:)
pulp _ drť , (n:)
pulpiness _ dužinatost , (n:)
pulpit _ kazatelna , (n:)
pulpwood _ vláknité dřevo ,
pulpy _ kašovitý , (adj:)
pulpy _ měkký , (adj:)
pulsar _ pulsar , (n:)
pulsar _ pulzar , (n:)
pulsate _ pulzovat , (v:)
pulsate _ pulsovat , (v:)
pulsate _ tepat , (v:)
pulsated _ pulzoval , (v:)
pulsating _ pulzující , (adj:)
pulsation _ chvění , (n:)
pulsation _ puls , (n:)
pulsation _ pulsace , (n:)
pulsation _ pulzace , (n:)
pulsation _ pulzování , (n:)
pulsation _ tepání , (n:)
pulsation _ tlukot , (n:)
pulsation _ vibrace , (n:)
pulsation _ tep , (n:)
pulse _ puls , (n:)
pulse counter _ počítač pulsů , (n:)
pulse generator _ pulsní generátor , (n:)
pulse height analyzer _ šířková pulsní analýza , (n:)
pulse modulation _ pulsní modulace , (n:)
pulsed _ pulsoval , (v:)
pulses _ pulsy , (n: pl.)
pulses _ pulzuje , (v:)
pulverisation _ pulverizace , (n:)
pulverise _ pulverizovat , (v:)
pulverise _ rozdrtit , (v:)
pulverised _ pulverizoval , (v:)
pulverised _ rozdrtil , (v:)
pulverised _ rozdrcený , (adj:)
pulverization _ pulverizace , (n:)
pulverize _ pulverizovat , (v:)
pulverize _ rozdrtit , (v:)
pulverized _ práškovitý , (adj:)
pulverized _ práškový , (adj:)
pulverized _ pulverizoval , (v:)
pulverized _ rozdrcený , (adj:)
pulverized _ rozdrtil , (v:)
pulverized _ rozemletý , (adj:)
pulverized _ rozprášený , (adj:)
pulverizing _ rozmělňování , (n:)
puma _ puma , (n:)
pumice _ pemza , (n:)
pumice stone _ pemza , (n:)
pummel _ tlouci pěstmi , (v:)
pummel _ bušit pěstmi , (v:)
pump _ čerpadlo , (n:)
pump _ pumpa , (n:)
pump _ čerpat , (v:)
pump _ pumpička ,
pump _ pumpování ,
pump _ vývěva ,
pump _ hustilka , (n:)
pump _ pumpovat , (v:)
pump for bike _ hustilka , (n:)
pump up _ pumpovat , (v:)
pump up _ napumpovat , (v:)
pump up _ nahustit , (v:)
pumped _ napumpovaný , (adj:)
pumper _ čerpač , (n:)
pumper _ čerpací vrt , ([eko.])
pumpernickel _ perník , (n:)
pumping _ pumpování , (n:)
pumping _ pumpující , (adj:)
pumping boring _ čerpací sonda , ([eko.])
pumping drain _ čerpací drén , ([eko.])
pumping drainage _ odvodnění čerpáním , ([eko.])


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line