Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo P : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Zobrazuji překlad hesla : P

psychophysics _ psychofyzika , (n:)
psychophysiology _ psychofyziologie , (n:)
psychosis _ psychóza , (n:)
psychosocial _ psychosociální , (adj:)
psychosocial stressor _ psychosociální nositel stresu , ([eko.])
psychosomatic _ psychosomatický , (adj:)
psychosphere _ psychosféra , ([eko.])
psychotherapeutic _ psychoterapeutický , (adj:)
psychotherapist _ psychoterapeut , (n:)
psychotherapy _ psychoterapie , (n:)
psychotic _ psychotický , (adj:)
psychotically _ psychoticky , (adv:)
psychotropic _ psychotropní , (adj:)
psychotropic substance _ psychotropní látka , ([eko.])
psychrometer _ psychrometr , (n:)
psychrophilic microorganism _ psychrofilní mikroorganismus , ([eko.])
PT _ Physical Training , ([zkr.])
PTA _ Parent-Teacher Association , ([zkr.])
ptarmigan _ bělokur , (n:)
PTB _ Powers That Be , ([zkr.])
pterodactyl _ ptakoještěr , (n:)
pterosaur _ ptakoještěr , (n:)
PTM _ Please Tell Me , ([zkr.])
PTO _ prosím otočte na další stranu , ([zkr.]) , (prosím, otočte na další stranu)
ptomaine _ druh jedu , (n:) , (jed ptomain)
ptomaine _ ptomain , (n:)
ptomaine poisoning _ otrava jedem ptomain , (n:)
Pu _ Pu , (n: [jmén.]) , (příjmení)
pu-erh _ čínský čaj vyznačující se zemitou chutí , (n:)
pub _ pivnice ,
pub _ hospůdka ,
pub _ hostinec , (n:)
pub _ výčep , (n:)
pubertal _ pubertální , (adj:)
puberty _ puberta , (n:)
pubescence _ dospívání , (n:)
pubescence _ ochlupení , (n:)
pubescence _ puberta , (n:)
pubescent _ dospívající , (adj:)
pubic _ stydký , (adj: [med.])
pubic hair _ ochlupení ohanbí , (n: [med.])
pubis _ stydká kost , (n:)
public _ veřejnost ,
public _ veřejný , (adj:)
public _ publikum , (n:)
public _ státní , (adj:)
public _ obecenstvo , (n:)
public (state) ownership _ veřejné (státní) vlastnictví , ([eko.])
public access _ veřejně přístupný , (adj:)
public access _ veřejný přístup , (n:)
public advantage _ veřejné blaho, veřejný prospěch ,
public auction _ veřejná dražba ,
public authorities _ veřejné úřady ,
public bad _ veřejná ztráta , ([eko.])
public choice analysis _ analýza veřejné volby , ([eko.])
public cleaning _ čištění města , ([eko.])
public constructions _ veřejné stavby ,
public convenience _ záchodek ,
public corporation _ veřejná korporace ,
public debate _ veřejná debata , (n:)
public debt _ státní dluh ,
public debt _ veřejný dluh ,
public discussion _ veřejná diskuze , (n:)
public domain _ veřejně dostupné , ([eko.]) , ((např. zdroje informací či software))
public expenditure _ veřejné výdaje , ([eko.])
public funds _ veřejné fondy , ([eko.])
public goods _ veřejné statky , ([eko.])
public health _ zdravotnictví , (n:)
public health _ veřejné zdraví , (n:)
public house _ hostinec ,
public limited company _ veřejná společnost , ([eko.])
public notice _ vyhláška , (n:)
public opinion _ veřejné mínění , (n:)
public ownership _ veřejné vlastnictví , ([eko.])
public property _ veřejný majetek , (n:)
public property _ veřejný zájem , (n:)
public prosecutor _ státní žalobce , (n: [práv.])
public relations _ styk s veřejností , (n:)
public relations man _ mluvčí , (n:)
public relations person _ mluvčí , (n:)
public sale _ veřejná dražba ,
public sale _ dražba , (n:)
public school _ veřejná škola , (n:)
public school _ brit. exkluzivní soukromé gymnázium , (n: [brit.])
public sector _ veřejný sektor , (n:)
public sector _ státní sektor , (n:)
public servant _ veřejný zaměstnanec ,
public servant _ státní úředník , (n:)
public servant _ státní zaměstnanec , (n:)
public service _ služba veřejnosti ,
public service _ veřejná služba , (n:)
public service _ veřejné služby , (n:)
public service _ nevýdělečná činnost , (n:)
public service _ veřejnoprávní , (adj:) , (např. média)
public spending _ veřejné výdaje ,
public toilet _ záchodek , (n:)
public transport _ veřejná doprava , (n:)
public trust doctrine. _ teorie veřejné zodpovědnosti , ([eko.])
public utility _ veřejné služby , (n:)
public-interest theory of regulation _ teorie regulace veřejného zájmu , ([eko.])
publican _ hostinský , (adj:)
publication _ zveřejnění , (n:)
publication _ uveřejnění , (n:)
publication _ publikace , (n:)
publications _ publikace , (pl.)
publicise _ propagovat , (v:)
publicised _ propagovaný , (adj:)
publicising _ propagování , (n:)
publicist _ publicista , (n:)
publicity _ reklama ,
publicize _ propagovat , (v:)
publicized _ propagovaný , (adj:)
publicly _ veřejně , (adv:)
publish _ vydat ,
publish _ vydávat ,
publish _ publikovat , (v:)
publish _ uveřejnit , (v:)
publish _ zveřejnit ,
publishable _ publikovatelný , (adj:)
publishable _ uveřejnitelný , (adj:)
published _ publikovaný , (adj:)
published _ vydaný , (adj:)
publisher _ nakladatel ,
publisher _ vydavatel ,
publishers _ vydavatel ,
publishes _ publikuje , (v:)
publishing _ publikování , (n:)
publishing _ uveřejnění , (n:)
publishing _ vydávání , (n:)
publishing house _ nakladatelství ,
pubs _ hospody ,
Puccini _ Puccini , (n: [jmén.]) , (příjmení)
puce _ hnědofialová ,
puck _ puk , (n:)
pucka _ autentický , (adj:)
pucka _ pravý , (adj:)
pucker _ vráska , (n:)
pucker _ zvrásnění , (n:)
pucker _ zvrásnit , (v:)
pucker _ záhyb , (n:)
puckering _ svraštění ,
puckish _ čtverácký ,
puckish _ zlomyslný ,
puckish _ darebný ,
puckish _ šibalský ,
puckish _ šprýmový ,
pud _ pudink , (n:)
pud _ nákyp , (n:)
pudding _ moučník ,
pudding _ nákyp ,
pudding _ pudink ,
puddings _ pudinky , (n: pl.)
puddle _ kaluž ,
puddle _ louže , (n:)
puddler _ pudlař ,
puddling _ pudlování , (n:)
pudenda _ pohlaví , (n: [med.])
pudenda _ venušin pahorek , (n: [med.])
pudenda _ ohanbí ,
pudendum _ externí genitílie ,
pudgy _ zavalitý , (adj:)
puerile _ dětinský ,
puerile _ infantilní ,
puerility _ dětinskost , (n:)
puerility _ infantilnost , (n:)
puerperal _ puerperální , (adj:)
Puerto _ Puerto , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Puerto Rico _ Portoriko , (n: [jmén.])
puff _ napudrovat ,
puff _ supět ,
puff _ lapat po dechu ,
puff _ fouknout ,
puff _ pudrovátko ,
puff _ chomáček ,
puff _ nafouknuté pečivo ,
puff _ odfukování ,
puff _ bafání ,
puff _ nadýchnutí ,
puff _ vycpávka ,
puff _ tah z cigarety nebo dýmky ,
puff _ obláček dýmu ,
puff _ vydechnutí ,
puff _ nadýchnutá látka ,
puff _ dýmat , (v:)
puff _ bafat , (v:)
puff _ vydechnout , (v:)
puff out _ nafouknout ,
puff out _ nadmout ,
puff pastry _ křehké těsto ,
puff pastry _ lístkové těsto ,
puff up _ otéci ,
puff up _ naběhnout ,
puff up _ vychvalovat ,
puff up _ nafouknout ,
puff up _ vynášet ,
puffball _ pýchavka , (n:)
puffed _ oteklý , (adj:)
puffed _ opuchlý , (adj:)
puffer _ kuřák , (n:)
puffer _ potahující osoba , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line