Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo P : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Zobrazuji překlad hesla : P

proving _ zkoušení , (n:)
proving _ zkouška , (n:)
proving _ zkušební , (adj:)
proving ground _ zkušební terén ,
provision _ ustanovení , (n:)
provision _ opatření , (n:)
provision _ poskytnutí , (n:)
provision _ zásobit , (v:)
provisional _ dočasný , (adj:)
provisional _ provizorní , (adj:)
provisionally _ dočasně , (adv:)
provisionally _ prozatímně , (adv:)
provisioning _ zprovoznění služby , (n:)
provisions _ předpisy , (n: pl.)
provisions _ zásoby , (n: pl.)
proviso _ podmínka , (n:)
proviso _ výhrada , (n:)
provisory _ provizorní ,
provisory _ prozatímní ,
provisos _ podmínky , (n: pl.)
provocateur _ provokatér , (n:)
provocation _ provokace , (n:)
provocative _ dráždivý ,
provocative _ provokativní , (adj:)
provocative affection _ provokační prostředí , ([eko.])
provocatively _ provokativně , (adv:)
provocativeness _ dráždivost ,
provocativeness _ provokativnost ,
provoke _ dráždit ,
provoke _ provokovat ,
provoke _ provokuje ,
provoke _ vyvolat ,
provoke _ vyvolávat ,
provoke _ hecovat , (v:)
provoked _ provokovaný , (adj:)
provoked _ vyprovokovaný , (adj:)
provokes _ provokuje , (v:)
provoking _ provokující , (adj:)
provokingly _ provokativně , (adv:)
provolone _ druh uzeného sýra ,
provost _ děkan , (n:)
provost _ ředitel koleje , (n:)
provost _ starosta , (n:) , (ve Skotsku)
prow _ příď lodi ,
prow _ příď ,
prowess _ statečnost ,
prowl _ být na lovu ,
prowl _ číhaná ,
prowl _ číhat na ,
prowl _ chodit křížem krážem ,
prowl _ krást se ,
prowl _ lov ,
prowl _ plížit se ,
prowl _ potulovat se ,
prowl _ slídit po ,
prowl _ toulat se ,
prowl car _ hlídkový vůz ,
prowler _ tulák , (n:)
proximal _ blízký , (adj:)
proximal _ proximální , (adj:)
proximally _ proximálně , (adv:)
proximate _ nejbližší ,
proximity _ blízkost ,
proximity _ sousedství , (n:)
proxy _ náhrada ,
proxy _ náhradník ,
proxy _ zmocněnec ,
proxy _ plná moc ,
proxy _ oprávnění zastupovat ,
proxy _ zplnomocnění ,
proxy _ zmocnění ,
proxy _ zastoupení ,
proxy _ zastupování ,
proxy _ prokurista ,
PRTR _ registr vypouštění a přenosu polutantů , ([eko.])
prude _ prudérní člověk ,
prude _ puritán , (n:)
prudence _ moudrost , (n:)
prudence _ prozíravost , (n:)
prudent _ opatrný , (adj:)
prudent _ prozíravý , (adj:)
prudential _ opatrnický , (adj:)
prudently _ obezřetně , (adv:)
prudently _ uvážlivě , (adv:)
prudery _ pruderie , (n:)
prudish _ prudérní , (adj:)
prudishness _ prudérnost , (n:)
prune _ blbec ,
prune _ omezenec ,
prune _ omezit ,
prune _ zmenšit ,
prune _ prořezat ,
pruned _ prořezaný , (adj:)
pruner _ nůžky ,
pruning _ prořezání , (n:)
pruning _ prořezávání , (n:)
pruning _ odvětvení , ([eko.])
prurience _ smilnost , (n:)
pruriency _ smilnost , (n:)
prurient _ smilný , (adj:)
prurient _ chlípný , (adj:)
prurient _ lascivní , (adj:)
pruritus _ svědění , (n:)
Prussia _ Prusko , (n: [zem.])
prussic acid _ kyanovodíková kyseli ,
pry _ slídit , (v:)
pry _ vrtat v , (v:)
pry _ posunout , (v: [amer.])
pry _ zdvihat , (v: [amer.])
pry _ pátrat ,
pry _ pacit , (v:)
prying _ všetečný , (adj:)
prying _ slídivý , (adj:)
PS _ postscript , ([zkr.])
PS _ Private Secretary , ([zkr.])
PS _ Police Sergeant , ([zkr.])
PS _ Public school , ([zkr.])
PSA _ pravděpodobnostní analýza bezpečnosti , ([eko.])
psalm _ žalm , (n:)
psalmist _ žalmista , (n:)
psalmody _ psalmodie , (n:)
psalms _ žalmy , (n: pl.)
psalter _ žaltář , (n:)
psammon _ psamon , ([eko.])
psammophyte _ psamofyt , ([eko.])
pseud _ vejtaha ,
pseudo _ falešný , (adj:)
pseudo _ lživý , (adj:)
pseudo _ nepravdivý , (adj:)
pseudo _ předstíraný , (adj:)
pseudo _ vymyšlený , (adj:)
pseudo- _ pseudo ,
pseudocarp _ pseudokarp , (n:)
pseudocyesis _ falešné těhotenství ,
Pseudomonas aeruginosa _ Pseudomonas aeruginosa , ([eko.])
pseudonym _ pseudonym , (n:)
pseudonymous _ pseudonymní ,
pseudopod _ pseudopod , (n:)
pseudopodia _ pseudopodie , (n:)
pseudorandom _ pseudonáhodný , (adj: [it.])
pseudoscience _ pavěda , (n:)
pshaw _ pcha! ,
psi _ psí , (n:) , (řecké písmeno)
PSIDS _ Prototype Secondary Information Dissemination System , ([zkr.] [voj.])
psittacosis _ psitakóza , (n:)
psora _ prašivina , (n:)
psora _ svrab , (n:)
psoriasis _ lupenka , (n:)
psoriasis _ psoriáza , (n:)
psst _ pšš! ,
PST _ Pacific Standard Time , ([zkr.])
psy _ psy , , (zkracenina nazvu hudebniho stylu PSYCHEDELIC TRANCE, znamy tez jako PSYTRANCE)
psych _ zkratka psychologie ,
psyche _ duše , (n:)
psyche _ psýchy , (n:)
psychedelia _ psychedelický styl ,
psychedelic _ psychedelický , (adj:)
psychiatric _ psychiatrický , (adj:)
psychiatric _ psychický , (adj:)
psychiatrical _ psychiatrický , (adj:)
psychiatrist _ psychiatr , (n:)
psychiatrists _ psychiatři , (n:)
psychiatry _ psychiatrie , (n:)
psychic _ duševní , (adj:)
psychic _ psychický , (adj:)
psychical _ psychický , (adj:)
psychically _ psychologicky , (adv:)
psycho _ psychopat , (n:)
psychoactive _ psychoaktivní , (adj:)
psychoanalyse _ psychoanalýza , (n:)
psychoanalyse _ psychoanalyzovat , (v:)
psychoanalysis _ psychoanalýza , (n:)
psychoanalyst _ psychoanalytik , (n:)
psychoanalytic _ psychoanalytický , (adj:)
psychoanalyze _ psychoanalyzovat , (v:)
psychobiology _ psychobiologie , (n:)
psychogenic _ psychogenní , (adj:)
psychokinesis _ psychokinéza , (n:)
psychokinesis _ telekineze , (n:)
psychokinetic _ psychokinetický , (adj:)
psycholinguistic _ psycholingvistický , (adj:)
psychological _ psychologický , (adj:)
psychological _ duševní , (adj:)
psychological moment _ vhodný okamžik ,
psychological moment _ příhodná chvíle ,
psychological moment _ psychologický moment , , (osobnost, činitel)
psychologically _ psychologicky , (adv:)
psychologies _ psychologové ,
psychologist _ psycholog ,
psychologist _ psycholožka ,
psychologists _ psychologové ,
psychology _ psychologie ,
psychometric _ psychologický , (adj:)
psychometry _ psychometrie , (n:)
psychomotor _ psychomotorický , (adj:)
psychopath _ psychopat , (n:)
psychopathic _ psychopatický , (adj:)
psychopathology _ psychopatologie , (n:)
psychopathy _ psychopatie , (n:)
psychophysicist _ psychofyzik , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line