Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo P : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Zobrazuji překlad hesla : P

protagonists _ protagonisté ,
protagonists _ přívrženci , (n: pl.)
protagonists _ zastánci , (n: pl.)
protean _ měnivý , (adj:)
protease _ určité druhy enzymů ,
protease _ proteináza , (n:)
PROTEC _ Programmable Ordnance Technology , ([zkr.] [voj.])
protecr _ výměr , (n:)
protect _ bránit ,
protect _ hájit ,
protect _ chránit ,
protect _ ochránit ,
protect _ ochraňovat ,
protected _ chráněný , (adj:)
protected _ chráněná , (adj:)
protected area _ chráněné území /odvodňování/ , ([eko.])
protected fish area _ chráněná rybí oblast , ([eko.])
protected landscape _ chráněná krajina , ([eko.])
protected landscape area _ chráněná krajinná oblast , ([eko.])
protected natural area _ chráněné území , ([eko.])
protected storage room _ záchytná vana , ([eko.])
protected tree _ památný strom , ([eko.])
protecting _ chránící , (adj:)
protecting _ ochraňující , (adj:)
protection _ ochrana , (n:)
protection curtain _ ochranná clona (vodní hospodářství) , ([eko.])
protection cut-off-wall _ ochranná clona (vodní hospodářství) , ([eko.])
protection of environment _ ochrana životního prostředí ,
protection of st against st _ chránění proti čemu ,
protection of st against st _ ochrana ,
protection of waters _ ochrana vod , ([eko.])
protectionism _ protekcionismus , (n:)
protectionism _ celní ochrana ,
protectionist _ ochranářský , (adj:)
protective _ bezpečnostní ,
protective _ chránící , (adj:)
protective _ ochranný , (adj:)
protective dam covering _ ochranná vrstva hráze , ([eko.])
protective dike _ ochranná hráz , ([eko.])
protective drain _ ochranný drén , ([eko.])
protective measure for plants _ ochranné opatření u rostlin , ([eko.])
protective measure of waters _ opatření pro ochranu vod , ([eko.])
protective period _ ochranná lhůta (závlahy) , ([eko.])
protective reaction of plants _ ochranná reakce rostlin , ([eko.])
protective reservoir volume _ ochranný prostor nádrže , ([eko.])
protective structure _ ochranná stavba (odvodňování) , ([eko.])
protective tariff _ ochranné clo ,
protective tariff _ ochranný tarif ,
protective zone _ ochranné pásmo (vody) , ([eko.])
protective zone _ ochranný pás (eroze) , ([eko.])
protective zone of water resources _ ochranné pásmo vodních zdrojů , ([eko.])
protectively _ starostlivě , (adv:)
protectiveness _ starostlivost , (n:)
protector _ ochránce , (n:)
protectorate _ protektorát , (n:)
protectorship _ protektorství ,
protects _ chrání ,
protege _ protekční osoba , (n:)
protegee _ protekční žena , (n:)
protein _ bílkovina , (n:)
protein _ protein , ([eko.])
proteinaceous _ bílkovinný , (adj:)
proteinase _ proteináza ,
proteins _ bílkoviny , (n: pl.)
proteins _ proteiny , (n: pl.)
proteolytic microorganism _ proteolytický mikroorganismus , ([eko.])
proteomics _ proteomika , (n:)
protest _ protestovat ,
protest _ odmluva ,
protestant _ protestantský , (adj:)
protestantism _ protestantství , (n:)
protestants _ protestanti , (n:)
protestation _ odmluva ,
protestation _ protest , (n:)
protested _ protestoval , (v:)
protester _ protestující ,
Protesters _ demonstranti ,
protesting _ protestování , (n:)
protesting _ protestující , (adj:)
protestor _ odpůrce , (n:)
protestor _ protestující , (adj:)
protestors _ odpůrci , (n: pl.)
protests _ protesty , (n: pl.)
prothonotary _ protonotář ,
protocol _ protokol , (n:)
protocols _ protokoly , (n: pl.)
proton _ proton , (n:)
protons _ protony , (n: pl.)
protoplasm _ protoplazma , (n:)
protoplasmic _ protoplazmatický , (adj:)
protoplast _ protoplast , (n:)
prototype _ prototyp , (n:)
prototypes _ prototypy , (n: pl.)
prototypical _ prototypní , (adj:)
prototypical _ ukázkový , (adj:)
prototyping _ prototypování , (n:)
protozoa _ prvok , (n:)
protozoa _ prvoci ,
protozoan _ prvok , (n:)
protozoology _ protozoologie , (n:)
protozoon _ prvok , (n:)
protozoonosis _ protozoonóza , ([eko.])
protract _ protahovat ,
protracted _ prodloužený , (adj:)
protracted _ protáhlý , (adj:)
protraction _ průtahy ,
protraction _ natažení , (n:)
protraction _ prodlužování , (n:)
protractor _ úhloměr , (n:)
protrude _ vyčnívat ,
protrude _ čnít ,
protrude _ vystupovat ,
protrude _ vypláznout , (v:) , (jazyk)
protrude _ vystrčit , (v:) , (kniž.)
protrude _ vysunout , (v:) , (kniž.)
protruded _ vyčníval , (v:)
protruding _ odstávající , (adj:)
protruding _ vyčnívající , (adj:)
protrusion _ výčnělek , (n:)
protrusion _ výstupek , (n:)
protrusive _ vyčnívající , (adj:)
protuberance _ protuberance , (n:)
protuberance _ výrůstek , (n:)
protuberant _ vyčnívající , (adj:)
protuberant _ vypouklý , (adj:)
proud _ pyšný , (adj:) , (~ of something = pyšný na něco)
proud _ povznesený , (adj:)
proud _ hrdý , (adj:)
prouder _ pyšnější , (adj:)
proudest _ nejvíce hrdý ,
proudest _ nejhrdější , (adj:)
proudly _ hrdě , (adv:)
provable _ prokazatelný , (adj:)
provable _ dokazatelný , (adj:)
provably _ prokazatelně , (adv:)
prove _ dokázat , (v: [mat.])
prove _ dokazovat ,
prove _ prokázat ,
prove _ prove/proved/proved , (v: [neprav.])
prove _ prove/proved/proven , (v: [neprav.])
prove _ projevit se ,
prove oneself _ předvést se ,
proved _ prove/proved/proved , (v: [neprav.])
proved _ prove/proved/proven , (v: [neprav.])
proved _ dokázaný , (adj:)
proven _ prove/proved/proven , (v: [neprav.])
proven _ osvědčený , (adj:)
proven _ prokázaný , (adj:)
provenance _ původ , (n:)
Provencal _ Provencal , (n: [jmén.]) , (příjmení)
Provence _ Provence , (n: [jmén.]) , (příjmení)
provender _ proviant , (n:)
provender _ jídlo , (n:)
provender _ zásoba potravin , (n:)
provender _ píce , (n:)
provenience _ provenience , (n:)
provenience _ původ , (n:)
proverb _ přísloví ,
proverbial _ pověstný , (adj:)
proverbial _ příslovečný , (adj:)
proverbially _ příslovečně , (adv:)
proverbs _ přísloví , (pl.)
proves _ dokazuje , (v:)
providable _ schopný být poskytnut ,
provide _ poskytnout ,
provide _ poskytovat , (v:)
provide _ zásobovat , (v:)
provide _ obstarat , (v:)
provide _ opatřit , (v:)
provide _ připravit , (v:)
provide _ umožnit , (v:)
provide _ zajistit , (v:)
provide _ dodat , (v:)
provide _ dodávat , (v:)
provide _ skýtat , (v:)
provide _ stanovit , (v:)
provide _ vybavit , (v:)
provide _ zásobit , (v:)
provided _ poskytnutý , (adj:)
provided _ poskytovaný , (adj:)
provided _ pod podmínkou ,
provided _ poskytl ,
provided _ za předpokladu ,
Providence _ hl.m. - Rhode Island v USA , (n: [jmén.])
providence _ prozřetelnost , (n:)
provident _ prozřetelný , (adj:)
providential _ příhodný , (adj:)
providentially _ šťastnou náhodou ,
provider _ poskytovatel , (n:)
provider _ dodavatel ,
provides _ poskytuje , (v:)
providing _ poskytující , (adj:)
province _ provincie , (n:)
provinces _ provincie , (pl.)
provincial _ provinciální , (adj:)
provincial _ venkovský , (adj:)
provincial government _ provinční (místní) vláda , ([eko.])
provincialism _ provincialismus , (n:)
provincialism _ provincializmus , (n:)
proving _ dokazující , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line