Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo P : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Zobrazuji překlad hesla : P

par excellence _ vyloženě , (adv:)
par value _ paritní hodnota ,
par value _ měnová parita ,
para _ parašutista , (n:)
para _ para , (n:)
parable _ přirovnání , (n:)
parable _ alegorie , (n:)
parables _ přirovnání , (n: pl.)
parables _ podobenství , (n: pl.)
parables _ příměry , (n: pl.)
parabola _ parabola , (n: [mat.])
parabolic _ parabolické , (adj: [mat.])
parabolic _ parabolický , (adj:)
parabolic mirror _ parabolické zrcadlo , (n:)
parabolic reflector _ parabolický reflektor , (n:)
paraboloid _ paraboloid , (n:)
paraboloidal _ paraboloidní , (adj: [mat.])
paracetamol _ lék tišící bolest ,
paracetamol _ lék proti horečce ,
paracetamol _ paracetamol , (n:)
parachute _ padák , (n:)
parachuting _ parašutistika , (n:)
parachuting _ parašutismus , (n:)
parachutist _ výsadkář , (n:)
parachutist _ parašutista , (n:)
parade _ průvod , (n:)
parade _ přehlídka , (n:)
paradigm _ vzor , (n:)
paradigm _ paradigma , (n:)
paradigmatic _ vzorový , (adj:)
paradigmatic _ pradigmatický , (adj:)
paradigms _ vzory , (n: pl.)
paradigms _ příklady , (n: pl.)
paradigms _ paradigmata , (n:)
parading _ pochodování , (n:)
paradisaic _ rajský , (adj:)
paradisaical _ rajský , (adj:)
paradise _ ráj , (n:)
paradisiac _ rajský , (adj:)
paradisiacal _ rajský , (adj:)
paradisial _ rajský , (adj:)
paradox _ paradox , (n:)
paradoxes _ paradoxy , (n: pl.)
paradoxical _ paradoxní , (adj:)
paradoxically _ paradoxně , (adv:)
paraffin _ parafin , ([eko.])
paraffin _ petrolej , (n:)
paraffin oil _ parafinový olej , (n:)
paraffin wax _ parafin , ([eko.])
paragliding _ paragliding , (n:)
paragliding _ létání na padákovém kluzáku , (n:)
paragon _ příklad , (n:)
paragon _ ideál , (n:)
paragon _ vzor , (n:)
paragons _ vzory , (n: pl.)
paragraph _ paragraf , (n:)
paragraph _ odstavec , (n:)
paragraphing _ členění na odstavce , (n:)
paragraphs _ odstavce , (n: pl.)
Paraguay _ cesmína paraguayská , (n: [bot.])
Paraguay _ Paraguay , (n: [zem.]) , (řeka v Jižní Americe)
Paraguay _ Paraguayská republika , (n: [zem.])
Paraguayan _ paraguayský , (adj:)
Paraguayan _ Paraguayec , (n:)
Paraguayans _ obyvatelé Paraguaye , (n: pl.)
parakeet _ druh papouška , (n:)
paraldehyde _ paraldehyd ,
paralinguistic _ paralingvistika , (n:)
parallax _ parallax , (n:)
parallax _ současné posunování scén , , (název pro programátorskou techiku, vzbudzující dojem prustorovosti rychlejším posunováním bližších scén a pomalejším posunováním vzdálenějších scén)
parallax _ paralaxa , (n:)
parallel _ obdoba ,
parallel _ paralela ,
parallel _ simultánní ,
parallel _ rovnoběžka , (n:)
parallel _ analogický , (adj:)
parallel _ paralelní , (adj:)
parallel _ souběžný , (adj: [mat.])
parallel _ rovnoběžný , (adj: [mat.])
parallel bars _ bradla , (n: [sport.]) , (gymnastické nářadí)
parallel circuit _ paralelní obvod , (n:)
parallel port _ paralelní port , (n:)
parallel processing _ paralelní zpracování , (n:)
parallelepiped _ rovnoběžnostěn , (n: [mat.])
parallelepiped _ hranol , (n: [mat.])
parallelism _ souběžnost , (n:)
parallelism _ rovnoběžnost , (n:)
parallelism _ podobnost , (n:)
parallelize _ paralelně umístit , (v:)
parallelized _ paralelně umístěné , (adj:)
parallelogram _ rovnoběžník , (n: [mat.])
parallels _ paralely , (n: pl.)
parallels _ rovnoběžky , (n: pl.)
parallels _ obdoby , (n: pl.)
paralyse _ paralyzovat , (v:)
paralyse _ ochromit , (v:)
paralysed _ ochromený , (adj:)
paralysed _ paralyzovaný , (adj:)
paralysis _ ochrnutí , (n:)
paralysis _ obrna , (n:)
paralysis _ paralýza , (n:)
paralysis by analysis _ paralýza analýzou , ([eko.])
paralytic _ paralytický , (adj:)
paralytically _ paralyticky , (adv:)
paralyze _ paralyzovat , (v: [amer.])
paralyze _ potlačit , (v: [amer.])
paralyze _ zneškodnit , (v: [amer.])
paralyze _ zeslabit , (v: [amer.])
paralyze _ ochromit , (v: [amer.])
paralyze _ ochrnout , (v: [amer.])
paralyze _ strnout , (v: [amer.])
paralyzed _ zneškodnil , (v:)
paralyzed _ zeslabil , (v:)
paralyzed _ strnul , (v:)
paralyzed _ potlačil , (v:)
paralyzed _ paralyzoval , (v:)
paralyzed _ omráčený , (adj:)
paralyzed _ ochromil , (v:)
paralyzed _ ochrnutý , (adj:)
paralyzed _ ochrnul , (v:)
paralyzer _ paralyzér , (n:)
paralyzing _ paralyzující , (adj:)
paralyzing _ paralyzující ,
paramagnetic _ paramagnetický , (adj:)
paramagnetism _ paramagnetizmus , (n:)
Paramaribo _ Paramaribo , (n: [zem.]) , (hlavní město Surinamu)
paramecium _ trepka , (n:)
paramedic _ výsadkář se zdravotnickým výcvikem , (n:)
paramedic _ zdravotník , (n:)
paramedical _ nemocniční , (adj:)
parameter _ parametr , (n:)
parameterize _ vyjádřit v parametrech ,
parameters _ parametry , (n: pl.)
parametric _ parametrický , (adj:)
parametrically _ parametricky , (adv:)
parametrisation _ parametrizace , (n:)
parametrise _ vyjádřit v parametrech , (v:)
parametrization _ parametrizace , (n:)
parametrize _ vyjádřit v parametrech ,
paramilitaries _ polovojenští příslušníci , (n: pl.)
paramilitary _ polovojenský , (adj:)
paramilitary force _ polovojenská síla , (n:)
paramilitary organisation _ polovojenská organizace , (n:)
paramilitary organization _ polovojenská organizace , (n:)
paramilitary unit _ polovojenská jednotka , (n:)
paramorph _ paramorfní , ([eko.])
paramount _ prvořadý , (adj:)
paramount _ nejdůležitější , (adj:)
paramount _ naprosto nadřazený , (adj:)
paramount _ rozhodující , (adj:)
paramount _ vrchní , (adj:)
paramount _ vrcholný , (adj:)
paramount _ výsostný , (adj:)
paramount _ hlavní , (adj:)
paramount _ svrchovaný , (adj:)
paramount _ nejvyšší , (adj:)
paramount _ první , (adj:)
paramountcy _ prvořadost , (n:)
paramountcy _ nadvláda , (n:)
paramour _ milenec , (n:)
paramour _ milenka , (n:)
Parana _ Paraná , (n: [zem.]) , (město v Argentině, spolkový stát v Brazílii, řeka v Jižní Americe)
paranoia _ paranoia , (n:)
paranoiac _ paranoický , (adj:)
paranoic type schizophrenia _ paranoidní schizofrenie , (n:)
paranoid _ paranoička , (n:)
paranoid _ paranoidní , (adj:)
paranoid _ paranoický , (adj:)
paranoid _ paranoik , (n:)
paranoid schizophrenia _ paranoidní schizofrenie , (n:)
paranormal _ paranormálno , (n:) , (s určitým členem (the paranormal))
paranormal _ nevysvětlitelný , (n:)
paranormal _ paranormální , (adj:)
parapet _ parapet , (n:)
parapet _ nízká zídka , (n:)
paraphernalia _ výbava , (n:)
paraphernalia _ výstroj , (n:)
paraphrase _ převyprávět , (v:)
paraphrase _ parafrázovat , (v:)
paraphrased _ parafrázovaný , (adj:)
paraphrased _ převyprávěný , (adj:)
paraphrasing _ převyprávění , (n:)
paraphrasis _ parafráze , (n:)
paraphrastic _ parafrastický , (adj:)
paraphysis _ parafyza ,
paraplegia _ paraplegie , (n:)
paraplegic _ paraplegický , (adj:)
paraplegic _ paraplegik , (n:) , (člověk s ochrnutím dolních končetin)
paraprofessional _ poloprofesionální , (adj:)
paraprofessional _ poloprofesionál , (n:)
parapsychological _ parapsychologický , (adj:)
parapsychologist _ parapsycholog , (n:)
parapsychology _ parapsychologie , (n:)
paraquat _ druh herbicidu , (n:)
paraquat _ herbicid , (n:)
parasite _ parazit , (n: [biol.])
parasite attack _ napadení parazity , ([eko.])
parasite toxicity _ toxicita parazita , ([eko.])
parasites _ paraziti , (n:)
parasitic _ příživnický , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line