Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo P : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Zobrazuji překlad hesla : P

proposal _ nabídka , (n:)
proposals _ nabídky , (n: pl.)
proposals _ návrhy , (n: pl.)
propose _ navrhnout ,
propose _ navrhovat ,
propose _ nabídnout , (v:)
propose _ předložit , (v:)
propose _ zamýšlet , (v:)
proposed _ navrhovaný , (adj:)
proposed _ navržený , (adj:)
proposed _ navrhoval , (v:)
proposer _ navrhovatel , (n:)
proposes _ navrhuje , (v:)
proposing _ navržení , (n:)
proposition _ nemravný návrh ,
proposition _ nabídnutí ,
proposition _ nabídka ,
proposition _ věc ,
proposition _ poučka ,
proposition _ navrhnutí ,
proposition _ návrh ,
proposition _ tvrzení , (n:)
proposition _ výrok , (n:)
proposition _ záležitost , (n:)
propositional _ výrokový , (adj:)
propositions _ návrhy , (n: pl.)
propound _ navrhnout ,
propound _ podporovat názor ,
propound _ položit , , (otázku)
propound _ potvrdit ,
propound _ předložit k diskusi ,
propound _ předložit k ůvaze ,
propound _ tvrdit ,
propound _ zastávat se ,
propounded _ předložil , (v:)
propped _ podepřel ,
propping _ podpírání , (n:)
proprietary _ vlastník , (n:)
proprietary _ vlastnictví ,
proprietary _ majitel , (n:)
proprietary _ majitelé , (n: pl.)
proprietary _ chráněný ,
proprietary _ patentovaný ,
proprietary _ vlastnický ,
proprietary _ majitelský , (adj:)
proprietary _ majetnický , (adj:)
proprieties _ dobré mravy ,
proprietor _ vlastník , (n:)
proprietorial _ vlastnický , (adj:)
proprietorially _ vlastnicky , (adv:)
proprietorship _ vlastnictví ,
proprietorship _ vlastnictví (výlučné) , ([eko.])
proprietress _ držitelka , (n:)
proprietress _ majitelka , (n:)
propriety _ korektnost ,
propriety _ slušné chování ,
propriety _ zdvořilost ,
propriety _ slušnost ,
propriety _ způsobilost ,
propriety _ náležitost ,
propriety _ správnost ,
propriety _ vhodnost ,
propriety _ příhodnost ,
propriety _ případnost ,
proprioceptive _ proprioceptivní , (adj:)
proprioceptor _ proprioceptor , ([eko.])
props _ pilíře ,
props _ podpěry , (n: pl.)
props _ rekvizity , (n: pl.)
propulsion _ pohon , (n:)
propulsive _ pohonný , (adj:)
propulsive _ hnací , (adj:)
propulsive _ propulzní , (adj:)
propyl _ propyl ,
propylene _ propen , (n:)
propylene _ propylen , (n:)
prorate _ poměrně rozdělit ,
proration _ rozdělování podle klíče , (n:)
prorogation _ odročení , (n:)
prorogue _ odročit , (v:)
pros _ profesionálové ,
pros and cons _ důvody pro a proti ,
prosaic _ prozaický , (adj:)
prosaic _ všední , (adj:)
prosaically _ všedně ,
proscenium _ proscénium , (n:)
proscenium _ předscéna , (n:)
prosciutto _ druh šunky , (n:)
proscribe _ proskribovat ,
proscribe _ úředně zakázat ,
proscription _ proskripce , (n:)
proscription _ vypovědění , (n:)
proscription _ úřední zákaz , (n:)
proscriptive _ proskripční , (adj:)
prose _ próza , (n:)
prosecutable _ soudně stíhatelný ,
prosecute _ konat ,
prosecute _ dělat ,
prosecute _ pěstovat ,
prosecute _ pokračovat ,
prosecute _ soudně stíhat ,
prosecute _ soudně uplatňovat ,
prosecute _ soudně vymáhat ,
prosecute _ vést dále ,
prosecute _ vést žalobu ,
prosecute _ zastupovat žalobce ,
prosecute _ zažalovat ,
prosecute _ žalovat ,
prosecuted _ soudně stíhaný ,
prosecuted _ zažalovaný , (adj:)
prosecuted _ žaloval , (v:)
prosecuted _ žalovaný , (adj:)
prosecuting _ stíhání , (n:)
prosecution _ obžaloba , (n:)
prosecution _ pokračování , (n:)
prosecution _ prokuratura , (n:)
prosecution _ provozování , (n:)
prosecution _ soudní stíhání , (n:)
prosecution _ trestní řízení , (n:)
prosecution _ žaloba , (n:)
prosecutor _ prokurátor , (n:)
prosecutor _ žalobce , (n:)
prosecutorial _ týkající se žalobce ,
proselyte _ nový stoupenec víry , (n:)
proselyte _ konvertita , (n:)
proselyte _ novověrec , (n:)
proselytise _ obracet na víru ,
proselytism _ novověrectví , (n:)
proselytize _ přetahovat ,
proselytize _ konvertovat ,
proselytize _ lanařit ,
proselytize _ zvěstovat ,
proselytize _ obrátit na víru ,
proselytize _ získat pro novou víru ,
proselytize _ mluvit veřejně ,
proselytize _ hlásat ,
proselytized _ obracel na víru ,
proselytized _ obrácený na víru ,
prosencephalon _ přední mozek ,
prosimian _ poloopice , (n:)
prosodic _ prozodický , (adj:)
prosody _ prozódie , (n:)
prosopopoeia _ zosobnění , (n:)
prospect _ šance ,
prospect _ možnost , (n:)
prospect _ vyhlídka , (n:)
prospect _ finanční vyhlídka ,
prospect _ rozhled , (n:)
prospect theory _ teorie vyhlídek , ([eko.])
prospecting _ pátrání ,
prospecting _ průzkum ,
prospective _ perspektivní , (adj:)
prospective _ budoucí , ([eko.])
prospective _ eventuální , (adj:)
prospective _ možný , (adj:)
prospective _ případný , (adj:)
prospectively _ případně , (adv:)
prospector _ prospektor , (n:)
prospector _ zlatokop , (n:)
prospects _ perspektivy , (n: pl.)
prospects _ vyhlídky , (n: pl.)
prospects _ výhled , ([eko.])
prospects _ perspektiva ,
prospectus _ prospekt , (n:)
prospectuses _ prospekty , (n: pl.)
prosper _ prosperovat , (v: [obec.] 4 6)
prosper _ vzkvétat , (v: [obec.] 6 6)
prosperity _ prosperita , (n:)
prosperity _ blahobyt , (n:)
prosperous _ prosperující , (adj:)
prosperous _ úspěšný , (adj:)
prosperously _ prospěšně , (adv:)
prosperously _ úspěšně , (adv:)
prostaglandin _ prostaglandin , (n:)
prostate _ předstojná žláza ,
prostate _ prostata ,
prostate gland _ prostata , (n:)
prostatic _ prostatický , (adj:)
prosthesis _ protéza , (n:)
prosthetic _ protézní , (adj:)
prostitute _ prostituovat ,
prostitute _ prostitutka ,
prostitute _ prostitut ,
prostitute _ prostituka ,
prostitute _ nevěstka ,
prostitutes _ prostitutky , (n: pl.)
prostitution _ prostituce ,
prostrate _ přemoci , (n: pl.)
prostrate _ svalit , (v:)
prostrated _ vyčerpal ,
prostrated _ přemohl ,
prostrated _ svalený , (adj:)
prostrated _ svalil , (v:)
prostration _ úpadek , (n:)
prostration _ vyčerpání , (n:)
prosy _ nudný , (adj:)
prosy _ rozvláčný , (adj:)
prosy _ zdlouhavý , (adj:)
protactinium _ protaktinium , (n:)
protagonist _ protagonista ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line