Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo P : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Zobrazuji překlad hesla : P

progressive _ progresivní , (adj:)
progressive tax _ progresivní zdanění ,
progressive tax _ progresivní daň , ([eko.])
progressive tax _ progresivní ,
progressive taxation _ progresivní zdanění , ([eko.])
progressively _ postupně , (adv:)
progressively _ progresivně , (adv:)
progressiveness _ pokrokovost , (n:)
progressiveness _ postupnost , (n:)
progressiveness _ progresivnost , (n:)
progressivism _ pokrokovost , (n:)
prohibit _ zakázat ,
prohibit _ zakazovat ,
prohibited _ zakázáno ,
prohibited _ zakázaný ,
prohibiting _ zamezování , (n:)
prohibiting _ zamezující , (adj:)
prohibition _ zákaz ,
prohibition _ prohibice , (n:)
prohibitionist _ prohibicionista , (n:)
prohibitions _ zákazy , (n: pl.)
prohibitive _ prohibitivní , (adj:)
prohibitive _ přemrštěný , (adj:)
prohibitive _ zakazující , (adj:)
prohibitive _ znemožňující , (adj:)
prohibitive tax _ prohibitivní daň , ([eko.])
prohibitively _ prohibičně , (adv:)
prohibitory _ prohibiční , (adj:)
prohibitory _ prohibitivní , (adj:)
prohibits _ zakazuje , (v:)
project _ projekt ,
project _ navrhovat , (v:)
project _ projektovat , (v:)
project _ promítnout , (v:)
project _ návrh , (n:)
project _ plán , (n:)
project _ promítat , (v:)
projected _ projektovaný , (adj:)
projected _ promítnutý , (adj:)
projectile _ projektil , (n:)
projectile _ střela , (v:)
projecting _ navrhování , (n:)
projecting _ plánování , (n:)
projecting _ projektování , (n:)
projection _ promítnutí , (n:)
projectionist _ promítač , (n:)
projections _ projekce , (pl.)
projective _ projektivní ,
projectively _ projektivně , (adv:)
projector _ projektor , (n:)
projectors _ projektory , (n: pl.)
projects _ projekty , (n: pl.)
prolactin _ druh hormonu ,
prolactin _ prolaktin , (n:)
prolapse _ prolaps , (n:)
prolapse _ výhřez , (n:)
prolate _ protáhlý , (adj:)
prole _ proletář , (n:)
proletarian _ proletář , (n:)
proletarian _ proletářský , (adj:)
proletarianization _ proletarizace , (n:)
proletariat _ proletariát , (n:)
proletariate _ proletariát , (n:)
proliferate _ rozšiřovat ,
proliferate _ šířit ,
proliferate _ rozrůstat se ,
proliferate _ rozmnožit se ,
proliferate _ množit se ,
proliferate _ množit ,
proliferated _ množil , (v:)
proliferated _ rozšiřoval , (v:)
proliferated _ šířil , (v:)
proliferating _ rozrůstající , (adj:)
proliferation _ bujení , (n:)
proliferation _ šíření , (n:)
proliferative _ bující , (adj:)
proliferative _ proliferační , (adj:)
prolific _ hojný , (adj:)
prolific _ plodný , (adj:)
prolific _ produktivní , (adj:)
prolificacy _ plodnost , (n:)
prolifically _ plodně , (adv:)
prolifically _ úrodně , (adv:)
prolix _ zdlouhavý , (adj:)
prolixity _ rozvláčnost , (n:)
prolly = probably _ asi , (adv: [zkr.])
prolog _ prolog , (n:)
prologise _ promluvit úvodem ,
prologize _ promluvit úvodem ,
prologue _ předehra , (n:)
prologue _ prolog , (n:)
prologue _ proslov , (n:)
prologuise _ promluvit úvodem ,
prologuize _ promluvit úvodem ,
prolong _ prolongovat ,
prolong _ prodloužit ,
prolongate _ prolongovat ,
prolongate _ prodloužit ,
prolongation _ protáhnutí ,
prolongation _ prolongace ,
prolongation _ prodloužení ,
prolonge _ ruční tažné lano ,
prolonged _ prodloužený , (adj:)
prolonged _ prodlužovaný , (adj:)
prolonged _ dlouhotrvající , (adj:)
prom _ školní ples ,
prom _ promenáda , (n:)
promenade _ promenáda , (n:)
promenaded _ promenoval , (v:)
promenader _ návštěvník promenády ,
Promethean _ prométheovský , (adj:) , (týkající se Prométhea)
Prometheus _ Prométheus , (n: [jmén.] [myt.]) , (jeden z Titánů, ukradl oheň z Olympu a dal ho lidem)
prominence _ popředí ,
prominence _ papaláš , ([slang.])
prominence _ prominent , ([slang.])
prominence _ protuberance , ([fyz.])
prominence _ velké zvíře , ([slang.])
prominence _ výběžek ,
prominence _ výčnělek ,
prominence _ vynikající postavení ,
prominence _ výstupek ,
prominence _ výtečnost ,
prominence _ význačnost ,
prominent _ nápadný , (adj:)
prominent _ prominentní , (adj:)
prominent _ přední , (adj:)
prominent _ vynikající , (adj:)
prominently _ markantně , (adv:)
prominently _ nápadně , (adv:)
prominently _ prominentně , (adv:)
promiscuity _ promiskuita , (n:)
promiscuous _ promiskuitní , (adj:)
promiscuously _ promiskuitně , (adv:)
promise _ slíbit , (v:)
promise _ slib , (n:)
promise _ slibovat , (v:)
promise _ přislíbit , (v:)
promise _ příslib , (n:)
promise the moon _ slibovat hory doly ,
promised _ slíbený , (adj:)
promised _ slíbil ,
Promised Land _ země zaslíbená, Kanaán , (n: [náb.]) , (též přeneseně)
promises _ sliby , (n: pl.)
promising _ slibný , (adj:)
promisingly _ slibně , (adv:)
promissory _ slibující , (adj:)
promissory note _ dlužní úpis ,
promissory note _ vlastní směnka , (n:)
promo _ propagační , (adj:)
promontory _ výběžek , (n:)
promontory _ vybezek , (n)
promontory _ mys , (n:)
promontory _ pohoří , (n:)
promontory _ předhoří , (n:)
promotable _ propagovatelný , (adj:)
promote _ povýšit , (v:)
promote _ propagovat , (v:)
promote _ prosazovat , (v:)
promote _ podporovat , (v:)
promote _ povzbuzovat, podporovat , ([eko.])
promoted _ podporoval , (v:)
promoted _ povýšený , (adj:)
promoted _ propagovaný , (adj:)
promoted _ prosazovaný , (adj:)
promoter _ pořadatel , (n:)
promoter _ promotor ,
promoter _ podporovatel ,
promoters _ pořadatelé ,
promotes _ propaguje , (v:)
promoting _ povýšení , (n:)
promoting _ propagace , (n:)
promoting _ propagující , (adj:)
promotion _ postup , (n:) , (na vyšší umístění)
promotion _ povýšení , (n:) , (v kariéře)
promotion _ propagace ,
promotion _ reklama ,
promotion _ prosazování ,
promotion _ podporování ,
promotional _ propagační , (adj:)
promotional _ reklamní , (adj:)
promotions _ propagace , (pl.)
promotions _ povýšení , (pl.) , (n:)
promotive _ podpůrný , (adj:)
prompt _ okamžitý , (adj:)
prompt _ promptní ,
prompt _ prompt ,
prompt _ pohotový , (adj:)
prompt _ pobídnout ,
prompt _ pobídka , (n:)
prompt _ připomínka , (n:)
prompt _ okamžitý, pohotový , ([eko.])
prompted _ pobídnut ,
prompted _ pobízel , (v:)
prompted _ pobízený , (adj:)
prompter _ nápověda , (n:)
prompting _ pobízení , (n:)
promptitude _ pohotovost k akci ,
promptitude _ pohotovost , (n:)
promptitude _ promptnost , (n:)
promptly _ okamžitě , (adv:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line