Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo P : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Zobrazuji překlad hesla : P

production and delivery energy _ výroba a uvolňování energie , ([eko.]) , (Vstup energie do výroby, který získává, vytváří, zpracovává, zušlechťuje a dodává energii při výrobě.)
production costs _ výrobní náklady ,
production ecology _ produkční ekologie , ([eko.])
production function _ produkční funkce , ([eko.])
production possibilities curve _ křivka výrobních možností , ([eko.])
production possibility frontier _ hranice produkčních možností ,
production rate _ produkční výkon (limnologie) , ([eko.])
production target _ výrobní cíl , ([eko.])
production-possibility frontier _ hranice produkčních možností , ([eko.])
productions _ produkce , (pl.)
productive _ výrobní ,
productive _ produktivní ,
productive capital _ výrobní kapitál , ([eko.])
productive efficiency _ efektivnost výroby , ([eko.])
productive efficiency _ výrobní efektivnost , ([eko.])
productively _ produktivně , (adv:)
productiveness _ výnosnost , (n:)
productivity _ produktivita , (n:)
productivity criteria _ kritéria produktivity , ([eko.])
productivity growth _ růst produktivity , ([eko.])
products _ produkty , (n: pl.)
proem _ počátek , (n:)
proem _ předmluva , (n:)
prof _ zkratka slova profesionální , (adj:)
profanation _ zneuctění , (n:)
profane _ bezbožný , (adj:)
profane _ profánní , (adj:)
profane _ rouhavý , (adj:)
profanely _ rouhavě , (adv:)
profaneness _ rouhavost , (n:)
profaneness _ světskost , (n:)
profanity _ rouhavost , (n:)
profanity _ rouhání , (n:)
profanity _ znesvěcení , (n:)
profanity _ zneuctění , (n:)
profanity _ neuctivost , (n:)
profess _ dělat , (v:) , (jako povolání)
profess _ hlásit se , (v:) , (~ i k víře)
profess _ prohlašovat , (v:)
profess _ provozovat , (v:)
profess _ předstírat , (v:)
profess _ říkat , (v:)
profess _ tvrdit , (v:)
profess _ věnovat se , (v:)
profess _ vyznávat , (v:)
profess _ přijmout věčné sliby , ((náb.)v:)
professed _ samozvaný , (adj:)
professedly _ údajně , (adv:)
professes _ zaměstnání , (n: pl.)
professes _ profese , (n: pl.)
profession _ povolání , (n:)
profession _ profese , (n:)
profession _ tvrzení , (n:)
profession _ vyznání , (n:)
professional _ kvalifikovaných ,
professional _ odborník ,
professional _ odborný ,
professional _ profesionální ,
professional _ duševní pracovník , (n:)
professional _ profesionál , (n:)
professionalisation _ profesionalizace , (n:)
professionalism _ profesionalismus , (n:)
professionalism _ profesionálnost , (n:)
professionalization _ profesionalizace , (n:)
professionalize _ zprofesionalizovat , (v:)
professionalized _ zprofesionalizovaný , (adj:)
professionally _ profesionálně , (adv:)
professionals _ profesionálové ,
professions _ povolání , (pl.)
professions _ profese , (n:)
professor _ profesor ,
professor _ profesorka ,
professorial _ naučný , (adj:)
professorial _ provesorský , (adj:)
professors _ profesoři , (n:)
professorship _ profesura , (n:)
proffer _ nabídnout , (v:)
proffered _ nabídnutý , (adj:)
proficiency _ dovednost , (n:)
proficiency _ zdatnost , (n:)
proficient _ zdatný , (adj:)
proficiently _ dovedně , (adv:)
profile _ medailón ,
profile _ profil ,
profile _ tvar ,
profile _ obrysový výkres ,
profile _ obrys ,
profiled _ profilový , (adj:)
profiles _ profily , (n: pl.)
profiling _ profilování , (n:)
profit _ výnos ,
profit _ profitovat ,
profit _ zisk ,
profit _ výtěžek , (n:)
profit _ výdělek , (n:)
profit _ užitek , (n:)
profit _ zisk, výtěžek , ([eko.])
profit _ mít prospěch ,
profit _ profitovat z ,
profit _ profit , (n:)
profit _ prospěch , (n:)
profit _ prospívat , (v:)
profit _ získat , (v:)
profit _ těžit , (v:)
profit and loss _ zisk a ztráta , ([zkr.] [fin.])
profit and loss account _ výkaz zisků a ztrát ,
profit margin _ marže , (n:)
profit sharing _ podíl na zisku ,
profit sharing _ účast na zisku ,
profit-based conservation _ ochrana založená na zisku , ([eko.])
profit-sharing _ dělení zisku (podílení se na zisku) , ([eko.])
profitability _ rentabilita , (n:)
profitability _ ziskovost , (n:)
profitable _ lukrativní ,
profitable _ užitečný , (adj:)
profitable _ prospěšný , (adj:)
profitable _ ziskový , ([eko.])
profitable _ blahodárný , (adj:)
profitable _ rentabilní , (adj:)
profitable _ výnosný , (adj:)
profitably _ výnosně , (adv:)
profiteer _ šmelinář , (n:)
profiterole _ druh pečiva , (n:)
profitless _ nevýnosný , (adj:)
profits _ užitky , (n: pl.)
profits _ zisky , (n: pl.)
profligacy _ marnotratnost , (n:)
profligate _ rozmařilý , (adj:)
profligate _ nestydatý , (adj:)
profligately _ marnotratně , (adv:)
profligately _ rozmařile , (adv:)
proforma _ jako formalita , (n:)
profound _ hluboký ,
profound _ pronikavý , (adj:)
profounder _ důmyslnější , (adj:)
profounder _ intenzivnější , (adj:)
profounder _ nesmírnější , (adj:)
profoundest _ nejpronikavější , (adj:)
profoundest _ nejsilnější , (adj:)
profoundest _ nejhlubší , (adj:)
profoundly _ hluboce , (adv:)
profoundly _ nesmírně , (adv:)
profundal _ profundál , ([eko.])
profundity _ hloubka ,
profundity _ důkladnost ,
profuse _ mohutný , (adj:)
profuse _ plýtvající , (adj:)
profuse _ vydatný , (adj:)
profusely _ hojně , (adv:)
profusely _ vydatně , (adv:)
profuseness _ vydatnost , (n:)
profusion _ hojnost , (n:)
progenitor _ předek , (n:)
progenitor _ předchůdce , (n:)
progeniture _ plození , (n:)
progeniture _ potomstvo , (n:)
progeny _ potomci , (n: pl.)
progeny _ potomstvo , (n:)
progesterone _ progesteron , (n:)
prognathous _ prognatický , (adj:)
prognathous _ s vysunutou čelistí ,
prognoses _ předpovědi ,
prognosis _ prognóza , (n:)
prognostic _ prognostický , (adj:)
prognosticate _ předpovídat , (v:)
prognostication _ předpověď ,
program _ program , (n:)
program _ programový ,
program _ programovat ,
programmable _ programovatelný , (adj:)
programmatic _ programový , (adj:)
programme _ pořad , (n:)
programme _ vysílání , (n:)
programme _ program , (n:)
programmed _ naprogramovaný , (adj:)
programmed _ programovaný , (adj:)
programmer _ programátor , (n:)
programmers _ programátoři , (n:)
programmes _ pořady , (n: pl.)
programmes _ programy , (n: pl.)
programming _ programování , (n:)
programs _ programy , (n: pl.)
progress _ pokrok ,
progress _ vývoj ,
progress _ rozvoj ,
progress _ pokrok, zlepšení , ([eko.])
progress bar _ indikátor průběhu , (n: [it.])
progress in technology _ technický pokrok ,
progressed _ pokročilý , (adj:)
progressed _ postupoval , (v:)
progresses _ postupuje , (v:)
progressing _ postupující , (adj:)
progressing _ rozvíjející , (adj:)
progression _ vývoj ,
progression _ postup , (n:)
progression _ progrese , (n:)
progressive _ pokrokový , (adj:)
progressive _ zlepšující se ,
progressive _ vzrůstající ,
progressive _ postupový , (adj:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line