Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo P : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Zobrazuji překlad hesla : P

procedure _ činnost ,
procedure _ postup , (n:)
procedures _ procedury , (n: pl.)
proceed _ dostavit se ,
proceed _ dostavovat se ,
proceed _ pokračovat ,
proceed _ postupovat ,
proceed _ vyvíjet se ,
proceeded _ pokračoval , (v:)
proceeded _ postupoval , (v:)
proceeding _ řízení ,
proceeding _ postup ,
proceeding _ kroky ,
proceeding _ opatření ,
proceeding _ jednání ,
proceeding _ činnost , (n:)
proceeding _ pokračování , (n:)
proceeding _ pokračující , (adj:)
proceeding _ postupování , (n:)
proceeding _ postupující , (adj:)
proceeding _ případný , (adj:)
proceeding _ výhledový , (adj:)
proceeding _ způsob , (n:)
proceedings _ jednání ,
proceeds _ výnos ,
proceeds _ zisk , (n:)
proceeds _ výtěžek , (n:)
process _ proces , ([eko.]) , (Operace, prováděná na jednom či více druhů surovin nebo zprostředkující řízení vedoucí k vytváření výrobku.)
process _ vývoj ,
process _ chod , (n:)
process _ zpracování , (n:)
process _ zpracovat , (v:)
process _ zpracovávat , (v:)
process _ proces (v systému) , ([eko.])
process _ běh , (n:)
process _ postup , (n:)
process _ průběh , (n:)
process energy _ energetická náročnost procesu , ([eko.])
process energy _ zpracování energie , ([eko.]) , (Vstup energie vyžadovaný k funkci jednotkového procesu nebo vybavení uvnitř procesu vyjma výroby a dodávané energie.)
process flow diagram _ výrobní diagram , ([eko.]) , (Schéma obsahující označená políčka, zastupující jednotkové procesy, spojená šipkami popisující vzájemné vztahy mezi jednotkovými procesy.)
process flow-chart _ výrobní schéma , ([eko.])
process water _ provozní voda , ([eko.])
process water _ užitková voda , ([eko.])
processable _ zpracovatelný , (adj:)
processed _ zpracovaný , (adj:)
processes _ procesy , (n: pl.)
processing _ zpracování , (n:)
processing _ zpracovávání , ([eko.]) , (viz manufaturing, processing, and formulation)
procession _ procesí ,
processional _ procesní , (adj:)
processor _ procesor , (n: [it.])
processors _ procesory , (n: pl.)
proclaim _ povolat ,
proclaim _ prohlásit ,
proclaim _ proklamovat ,
proclaim _ proslavit ,
proclaim _ velebit ,
proclaim _ veřejně oznámit ,
proclaim _ vyhlásit ,
proclaim _ vychvalovat ,
proclaim _ vynášet ,
proclaim _ provolat ,
proclaim _ dosvědčovat , (v:)
proclaimed _ prohlášený , (adj:)
proclaimed _ vyhlášený , (adj:)
proclaiming _ prohlašování , (n:)
proclaims _ prohlašuje , (v:)
proclaims _ vyhlašuje , (v:)
proclamation _ prohlášení , (n:)
proclamation _ proklamace , (n:)
proclimax _ proklimax , ([eko.])
proclivity _ dispozice ,
proclivity _ náchylnost ,
proclivity _ sklon ,
proconsul _ prokonzul , (n:)
proconsular _ prokonzulární , (adj:)
procrastinate _ odkládat , (v:)
procrastinate _ otálet , (v:)
procrastinating _ odkládání , (n:)
procrastination _ otálení , (n:)
procrastination _ váhání , (n:)
procrastinator _ váhavec , (n:)
procreate _ plodit ,
procreated _ plodil , (v:)
procreation _ plození ,
procreative _ rodící potomstvo ,
procreative _ plodný , (adj:)
procreatory _ ploditelský , (adj:)
Procrustean _ Prokustovo ,
Procter _ Procter , (n: [jmén.]) , (příjmení)
proctitis _ proktitida ,
proctor _ osoba pověřená dozorem ,
proctorial _ proktorský , (adj:)
proctorship _ úřad proktora ,
proctoscope _ rektoskop , (n:)
procumbent _ poléhavý , (adj:)
procurabe _ k dostání ,
procurable _ obstaratelný , (adj:)
procurable _ opatřitelný , (adj:)
procuration _ obstarání ,
procurator _ zástupce ,
procurator _ prokurátor ,
procure _ opatřit ,
procure _ obstarat ,
procure _ dohodit , , (prostitutku)
procure _ provozovat kuplířství ,
procure _ prosadit ,
procure _ dosáhnout , , (čeho)
procure _ pořídit ,
procure _ zaopatřit ,
procure _ sehnat ,
procure _ získat ,
procured _ obstaral , (v:)
procured _ obstaraný , (adj:)
procured _ získaný , (adj:)
procurement _ dodání , (n:)
procurement _ zaopatření , (n:)
procurement _ zásobování , (n:)
procurement _ zprostředkování , (n:)
procurer _ kuplíř , (n:)
procuress _ kuplířka , (n:)
procyclical policy _ procyklická politika , ([eko.])
prod _ píchnutí , (n:)
prod _ popíchnout , (v:)
prodded _ popíchl , (v:)
prodded _ popíchnutý , (adj:)
prodding _ popichování , (n:)
prodemocracy _ prodemokratický , (adj:)
prodigal _ marnotratník , (n:)
prodigal _ rozmařilý , (adj:)
prodigality _ marnotratnost , (n:)
prodigally _ marnotratně , (adv:)
prodigies _ zázraky ,
prodigious _ nesmírný , (adj:)
prodigious _ úžasný , (adj:)
prodigiously _ nesmírně , (adv:)
prodigy _ fenomén , (n:)
prodigy _ génius , (n:)
prodigy _ zázrak , (n:)
prodromal _ prodromální ,
prodromic _ prodromální ,
produce _ vytvořit ,
produce _ vyrábět ,
produce _ vyrobit ,
produce _ produkovat ,
produce _ vytvářet , (v:)
produce _ zemědělské produkty ,
produce _ předvést , (v:)
produced _ produkoval , (v:)
produced _ vytvářený , (adj:)
produced pollution _ produkované znečištění (vodní hospodářství) , ([eko.])
producer _ producent ,
producer _ výrobce ,
producer _ režisér ,
producer _ producent (voda) , ([eko.])
producer price index _ index výrobních cen , ([eko.])
Producer Price Index _ Index cen výrobců ,
producer surplus _ spotřebitelský přebytek , ([eko.])
producers _ producenti , (n:)
produces _ vytváří ,
produces _ produkuje , (v:)
producible _ vyrobitelný , (adj:)
producible _ vytvořitelný , (adj:)
producing _ produkování , (n:)
producing _ produkující , (adj:)
producing _ vyrábějící , (adj:)
producing _ vyrábění , (n:)
producing _ vytvářející , (adj:)
product _ výrobek , ([eko.])
product _ produkt ,
product _ plod , (n:)
product _ součin , (n:)
product _ výsledek , (n:)
product _ výrobek, produkt , ([eko.]) , (něco vyrobeného, co má stávající hodnotu nebo potenciální užití.)
product _ výrobek (produkt) , ([eko.]) , (Něco vyrobeného, co má stávající hodnotu nebo potenciální užití.)
product category _ kategorie výrobků , ([eko.]) , (Výrobek nebo skupina výrobků, které z hlediska uživatele poskytují podobné služby nebo mají obdobné užití.)
product category _ výrobková kategorie , ([eko.])
product certification programs _ programy certifikace výrobků , ([eko.])
product charges _ poplatky za výrobky , ([eko.])
product criteria _ požadavky na výrobek (kritéria výrobku) , ([eko.])
product environmental criteria _ environmentální kritéria výrobku , ([eko.])
product function _ funkce výrobku , ([eko.]) , (Je dána a charakterizuje užití výrobku.)
product function characteristic _ funkční charakteristika výrobku , ([eko.])
product life cycle _ výrobní systém , ([eko.]) , (Kombinuje materiálové složky a engeticky propojené operace, které plní jednu nebo více funkcí)
product life cycle _ životní cyklus výrobku ,
product market _ produktový trh , ([eko.])
product obsolescence _ zastaralost výrobků , ([eko.])
product or service system _ výrobek nebo služby , ([eko.]) , (Kolekce materiálně a energeticky propojených operací které vykonávají jednu nebo více definovaných funkcí.)
product stewardship _ dozor nad výrobkem , ([eko.])
product system _ výrobkový systém , ([eko.])
product system boundary _ hranice výrobního systému , ([eko.]) , (je rozhraní mezi produktem nebo službou a okolním prostředím. Poznámka: za okolní prostředí mohou být považovány jiné systémy nepatřící ke studovanému systému.)
production _ produkce ,
production _ výroba ,
production _ produkční ,
production _ výrobní ,
production _ dílo , (v:)
production _ plod , (n:)
production _ tvorba , (n:)
production _ výtvor , (n:)
production _ inscenace , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line