Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo P : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Zobrazuji překlad hesla : P

printer _ tiskař ,
printers _ tiskárny , (n: pl.)
printing _ polygrafie , (n:)
printing _ tiskový ,
printing _ potisk , (n:)
printing _ tiskařství , (n:)
printing _ tisknutí , (n:)
printing opacity _ neprůhlednost tisku , , (testování papíru)
printing press _ tiskařský lis ,
printing works _ tiskárna , (n:)
printing-office _ tiskárna , (n:)
printmaking _ potisk , (n:)
printout _ výpis , (n:)
printout _ tiskový výstup , (n:)
printouts _ protokoly , (n: pl.)
printouts _ tisky , (n: pl.)
printouts _ výstupy , (n: pl.)
prints _ tiskne ,
prints _ tisky , (n: pl.)
prion _ infekční bílkovina reprodukující se v živém systému , ([bio.])
prior _ důležitější ,
prior _ mající přednost ,
prior _ převor ,
prior _ probošt , (n: [náb.])
prior _ dřívější , (adj:)
prior _ předcházející , (adj:)
prior _ předchozí , (adj:)
prior _ přednostní , (adj:)
prior to _ dříve než ,
prior to _ před ,
prioress _ matka představená ,
prioress _ převorka , (n:)
priorities _ priority , (n: pl.)
prioritisation _ preferování , (n:)
prioritise _ preferovat , (v:)
prioritize _ preferovat ,
prioritize _ upřednostňovat , (v:)
priority _ priorita , (n:)
priory _ převorství , (n:)
Pripet _ Pripet , ([zem.] n:)
Pripyat _ Pripet , ([zem.] n:)
Priscilla _ Sněhurka , (n: [jmén.])
Priscilla _ ženské křestní jméno , (n: [female] [jmén.])
prise _ cenit , (v:)
prise _ (vy)pacit , (v:)
prism _ hranol , (n: [mat.])
prismatic _ prizmatický , (adj:)
prismatic _ spektrální , (adj:)
prison _ vězení ,
prison _ žalář ,
prison _ vězeňský , (adj:)
prison _ věznice ,
prisoner _ vězeň ,
prisoner _ zajatec ,
prisoner _ trestanec ,
prisoner of war _ válečný zajatec , (n: [voj.] 4 4)
prisoners _ vězni , (pl. n: [obec.] 4 4)
prisons _ věznice , (pl.)
prissy _ příliš úzkostlivý ,
pristine _ dokonalý ,
pristine _ nezkažený ,
Pritchard _ Pritchard , (n: [jmén.]) , (příjmení)
privacy _ soukromí ,
private _ privátní ,
private _ soukromý ,
private _ vojín ,
private _ přirození ,
private _ neveřejný , (adj:)
private _ důvěrný ,
private (limited) company _ soukromá společnost , ([eko.])
private benefits _ soukromé výnosy , ([eko.])
private costs _ soukromé náklady , ([eko.])
private enterprise _ soukromý podnik , ([eko.])
private enterprise _ soukromé podnikání ,
private eye _ soukromé očko ,
private eye _ soukromý detektiv ,
private income _ soukromý příjem , ([eko.])
private investigator _ soukromý detektiv ,
private parts _ přirození , (n:)
private property _ soukromý majetek , ([eko.])
private school _ soukromá škola , (n: [obec.] 4 4)
private sector _ soukromý sektor , ([eko.])
private view _ vernisáž ,
privateer _ bukanýr , (n:)
privateer _ pirát , (n:)
privately _ neveřejně , (adv:)
privately _ privátně , (adv:)
privately _ soukromě , (adv:)
privates _ genitálie , (n:)
privates _ přirození , (n:)
privation _ degradování , (v:)
privatisation _ privatizace , (n:)
privatise _ privatizovat ,
privatised _ privatizovaný , (adj:)
privatising _ privatizování , (n:)
privative _ privativní , (adj:)
privatization _ privatizace , (n:)
privatize _ privatizovat , (v:)
privatized _ privatizoval , (v:)
privet _ ptačí zob ,
privilege _ výsada ,
privilege _ privilegium ,
privilege _ přednostní (výhradní) právo , ([eko.])
privileged _ privilegovaný , (adj:)
privileges _ privilegia , (n:)
privily _ soukromě , (adv:)
privity _ zasvěcenost , (n:)
privy _ zasvěcený ,
privy _ skrytý ,
privy _ tajný ,
privy _ soukromý ,
privy _ latrína ,
privy _ účastník ,
prize _ výhra , (n: [obec.] 8 6)
prize _ cena , (n: [obec.] 4 4) , (v soutěži)
prize _ odměna , (n: [obec.] 6 4)
prize _ vážit si , (v: [obec.] 6 6) , (~ something = vážit si něčeho)
prized _ oceněný ,
prizefighter _ profesionální boxer ,
prizer _ odhadce , (n:)
prizes _ ceny , (pl. n: [obec.] 6 6)
prizewinner _ vítěz ,
prizewinner _ výherce , (n:)
prizewinning _ odměněný cenou ,
PRK _ Photorefractive Keratectomy , ([zkr.] [voj.])
pro _ expert , ([hovor.])
pro _ klad ,
pro _ kladná stránka ,
pro _ pro ,
pro _ profík , ([hovor.])
pro _ ve prospěch ,
pro _ zastánce ,
pro _ prostitutka , (n:)
pro _ profesionální ,
pro bono _ ve prospěch věci ,
pro rata _ poměrným dílem ,
pro tem _ dočasně ,
pro tempore _ dočasně ,
pro-am _ otevřený turnaj ,
pro-choice _ hnutí zastávající potrat ,
pro-democracy _ pro-demokratický , (adj:)
pro-life _ proti interrupci ,
proactive _ aktivnější , (adj:)
probabilist _ probabilista , (n:)
probabilistic _ pravděpodobnostní , (adj:)
probabilistically _ pravděpodobnostně , (adv:)
probabilities _ pravděpodobnosti , (n:)
probability _ pravděpodobnost , (n: [mat.])
probability _ šance , (n:)
probable _ pravděpodobný ,
probable _ předpokládaný , (adj:)
probable _ pravděpodobně ,
probably _ asi ,
probably _ pravděpodobně ,
probate _ soudní potvrzení , (n:)
probate _ soudní prozkoumání , ([eko.])
probation _ zkouškové období opravné ,
probation _ podmíněné propuštění , , (právo)
probation _ podmíněné prominutí , , (právo)
probation _ zkouška ,
probation _ zkušební lhůta ,
probation officer _ sociální kurátor ,
probationary _ zkušební , (adj:)
probationer _ praktikant , (n:)
probative _ důkazní , (adj:)
probative _ zkušební , (adj:)
probe _ sonda , (n:)
probe _ prošetřovat , (v:)
probe _ průzkum , (n:)
probe _ sondovat , (v:)
probe _ sondování , (n:)
probe _ sondáž ,
probe _ zjišťovat , (v:)
probed _ sondoval , (v:)
probes _ vyšetřuje sondou ,
probes _ zkoumá ,
probes _ sondy , (n:)
probing _ průzkum , (n:)
probing _ sondování , (n:)
probing _ testování , (n:)
probing _ zkoumání , (n:)
probing _ zkoušení , (n:)
probity _ poctivost ,
probity _ integrita ,
problem _ problém , (n:)
problem bank _ problémová banka ,
problematic _ problematický , (adj:)
problematical _ problematický , (adj:)
problematically _ problematicky , (adv:)
problematically _ sporně , (adv:)
problems _ problematika , (n:)
problems _ problémy , (n: pl.)
proboscidian _ chobotnatý , (adj:)
proboscis _ hovorově velký nos ,
proboscis _ chobot , (n:)
procaine _ novokain , (n:)
procedural _ procedurální ,
procedure _ procedura ,
procedure _ proces ,
procedure _ obvyklý postup ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line