Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo P : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Zobrazuji překlad hesla : P

pressurise _ přinutit ,
pressurised _ přetlaková , (v:)
pressurize _ dělat nátlak , (v:)
pressurize _ udržovat tlak , (v:) , (v kabině letadla apod.)
pressurized _ přetlakový , (v:) , (prostor, kabina)
pressurized _ tlakový , (adj:)
prestidigitation _ eskamotérství , (n:)
prestidigitation _ schopnost předvádět triky , (n:)
prestidigitation _ eskamotérsví , (n:)
prestidigitator _ iluzionista , (n:)
prestidigitatorial _ iluzionistický , (adj:)
prestige _ prestiž ,
prestige damage _ prestižní škoda , ([eko.])
prestigious _ prestižní ,
prestigious _ renomovaný ,
presto _ presto ,
Preston _ Preston , (n: [jmén.]) , (příjmení, město - Velká Británie, okres v USA, mužské křestní jméno)
presumable _ očekávaný , (adj:)
presumable _ pravděpodobný , (adj:)
Presumably _ podle všeho ,
Presumably _ asi ,
Presumably _ pravděpodobně ,
presumably _ patrně ,
presume _ předpokládat , (v:)
presume on _ nadužívat , (v: [kniž.]) , (nadužívat čeho)
presume upon _ nadužívat čeho , ([kniž.])
presumed _ předpokládaný , (adj:)
presumes _ předpokládá , (v:)
presuming _ domýšlivý , (adj:)
presuming _ předpokládání , (n:)
presumption _ odhad , (n:)
presumption _ předpoklad , (n:)
presumptive _ předpokládaný , (adj:)
presumptive rights _ předpokládaná práva , ([eko.])
presumptively _ pravděpodobně , (adv:)
presumptuous _ arogantní , (adj:)
presumptuous _ neskromný , (adj:)
presumptuous _ troufalý , (adj:)
presumptuously _ troufale , (adv:)
presumptuousness _ troufalost , (n:)
presuppose _ domnívat se ,
presuppose _ očekávat ,
presuppose _ předpokládat ,
presupposed _ očekával , (v:)
presupposed _ předpokládal , (v:)
presupposes _ předpokládat ,
presupposition _ předpoklad , (n:)
presymptomatic _ presymptomatický , (adj:)
pretax _ před zdaněním ,
pretax profit _ hrubý zisk (před zdaněním) , ([eko.])
preteen _ nedospělý , (adj:)
pretence _ přetvářka ,
pretend _ předstírat ,
pretend (to) _ domáhat se (něčeho) , (v: [zast.])
pretended _ hraný ,
pretender _ uchazeč , (n:)
pretender _ žadatel , (n:)
pretending _ předstírající , (adj:)
pretends _ předstírá , (v:)
pretense _ předstírání , (n:)
pretense _ záminka , (n:)
pretension _ aspirace , (n:)
pretension _ domýšlivost , (n:)
pretensions _ samolibosti , (n:)
pretentious _ honosný , (adj:)
pretentious _ okázalý , (adj:)
pretentiously _ honosně , (adv:)
pretentiously _ okázale , (adv:)
pretentiousness _ okázalost , (n:)
pretentiousness _ snobství , (n:)
preterit _ preteritální ,
preterite _ minulý čas ,
preterite _ préteritum , (n:)
preterition _ opomenutí , (n:)
pretermission _ opomenutí , (n:)
pretermission _ přerušení , (n:)
pretermit _ přerušit , (v:)
pretermit _ vynechat , (v:)
preternatural _ nadpřirozený , (adj:)
preternaturally _ nadpřirozeně , (adv:)
pretest _ předběžná zkouška , (n:)
pretext _ předstíraný důvod ,
pretext _ uvádět jako záminku ,
pretext _ vymlouvat se ,
pretext _ výmluva ,
pretext _ záminka ,
Pretoria _ hl.m. - Republika Jižní Afrika , (n: [jmén.])
pretreated _ předběžně upravený ,
pretreatment _ předzpracování , (n:)
prettier _ hezčí ,
prettiest _ nejhezčí ,
prettily _ pěkně ,
prettiness _ krása , (n:)
prettiness _ půvab , (n:)
pretty _ značný ,
pretty _ půvabný ,
pretty _ hezký ,
pretty _ pěkný ,
pretty _ docela , (adv:)
pretty _ celkem , (adj:)
pretty bad _ dost špatný ,
pretty boy _ fešák , (n:)
pretty well _ docela dobře ,
pretzel _ preclík , (n:)
pretzels _ preclíky ,
prevail _ zvítězit , (v:)
prevail _ převládnout ,
prevail _ převládat ,
prevail _ triumfovat , (v:)
prevail _ přemluvit ,
prevailed _ převládnul ,
prevailed _ převládl ,
prevailing _ běžný ,
prevailing _ převažující ,
prevailing _ panující ,
prevailing _ převládající ,
prevailing prices _ dané ceny ,
prevailing wind _ převládající vítr , ([eko.])
prevails _ vítězí ,
prevails _ převládá , (v:)
prevalence _ rozmach , (n:)
prevalent _ běžný , (adj:)
prevalent _ obvyklý , (adj:)
prevalent _ převládající , (adj:)
prevalent _ rozšířený , (adj:)
prevalent _ převažující , (adj:)
prevalent _ zavedený , (adj:)
prevalently _ obvykle , (adv:)
prevaricate _ kličkovat , (v:)
prevaricate _ vykrucovat se , (v:)
prevaricated _ vykrucovat se ,
prevarication _ vytáčka , (n:)
prevent _ předejít ,
prevent _ bránit ,
prevent _ zabránit ,
prevent _ zabraňovat ,
prevent _ předcházet ,
prevent (from) _ zamezit (čemu, v čem) , (v:)
preventable _ zbytečný , (adj:)
preventative _ preventivní , (adj:)
prevented _ předešel ,
prevented _ zabráněný , (adj:)
preventing _ zabraňování , (n:)
prevention _ prevence ,
prevention _ předcházení , (n:)
prevention of pollution _ prevence znečišťování, předcházení znečišťování , ([eko.])
prevention of pollution _ prevence znečišťování , ([eko.])
preventive _ preventivní , (adj:)
preventive pesticide application _ preventivní použití pesticidu , ([eko.])
preventive protection _ preventivní ochrana , ([eko.])
prevents _ zabraňuje , (v:)
preview _ náhled , (n: [it.])
previewer _ divák předpremiéry ,
previewers _ diváci předpremiéry ,
previewing _ shlédnutí před uvedením ,
previewing _ předpremiéra , (n:)
previews _ předpremiéry , (n: pl.)
previous _ minulý ,
previous _ předchozí , (adj:)
previous _ předešlý , (adj:)
previousle _ dřív ,
previously _ dříve ,
previously _ předtím ,
previously _ unáhleně ,
previously _ ukvapeně ,
prevision _ předpověď ,
prevision _ předtucha , (n:)
prevision _ předzvěst , (n:)
prewar _ předválečný , (adj:)
prey _ ničit ,
prey _ hlodat ,
prey _ mučit ,
prey _ týrat ,
prey _ oškubávat ,
prey _ sužovat ,
prey _ okrádat ,
prey _ trápit ,
prey _ živit ,
prey _ odírat ,
prey _ vysávat ,
prey _ požírat ,
prey _ chytat ,
prey _ lovit ,
prey _ oběť ,
prey _ kořist ,
PRF _ Pulse Repetition Frequency , ([zkr.] [voj.])
PRFECT _ Prediction RF Effects Coupling Tool , ([zkr.] [voj.])
PRG _ Program Review Group , ([zkr.] [voj.])
priapic _ týkající se mužnosti ,
priapic _ falický , (adj:)
priapism _ priapismus ,
price _ cena , , (při prodeji, koupi)
price category _ cenová skupina ,
price ceiling _ cenový strop , ([eko.])
price competition _ cenová konkurence ,
price control _ cenová regulace ,
price control _ cenová kontrola , (n:)
price cut _ snížení cen ,
price discrimination _ cenová diskriminace ,
price fixing _ stanovení cen ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line