Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo P : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Zobrazuji překlad hesla : P

presbyopia _ presbyopie , (n:)
presbyter _ presbyter , (n:)
presbyterian _ presbyteriánský , (adj:)
presbytery _ fara , (n:)
presbytery _ presbytář , (n:)
preschool _ předškolní , (adj:)
prescience _ jasnozřivost ,
prescience _ jasnovidnost , (n:)
prescient _ jasnozřivý ,
prescient _ jasnovidný ,
prescient _ prorocký ,
prescient _ vědoucí napřed ,
Prescott _ Prescott , (n: [jmén.]) , (příjmení)
prescribe _ předepsat ,
prescribe _ nařídit ,
prescribe _ stanovit ,
prescribed _ předepsaný , (adj:)
prescribed _ povinný , (adj:)
prescribed pesticide dose _ předepsaná dávka pesticidu , ([eko.])
prescribes _ předepisuje , (v:)
prescribing _ předepisující ,
prescript _ nařízení , (n:)
prescript _ předpis , (n:)
prescription _ předpis ,
prescription _ recept ,
prescription _ lékařský předpis ,
prescription _ vydržení , (n:)
prescriptions _ předpisy ,
prescriptions _ receptura , (n:)
prescriptive _ nařizující , (adj:)
prescriptively _ normativně , (adv:)
preselect _ předvolit , (v:)
presence _ přítomnost ,
presence _ zevnějšek , (n:)
presence _ vzezření ,
presence _ prezence ,
presence indicator _ indikátor výskytu , ([eko.])
presence of mind _ duchapřítomnost , (n:)
present _ dárek ,
present _ nynější ,
present _ při tom ,
present _ přítomný ,
present _ věnovat ,
present _ současný ,
present _ přítomen ,
present _ přítomna ,
present _ darovat , (v:)
present _ poskytovat , (v:)
present _ dar , (n:)
present _ dosavadní , (adj:)
present _ přítomnost , (n:)
present _ skutečný , (adj:)
present _ současnost , (n:)
present _ prezentovat , (v:)
present _ přítomný čas ,
present _ představit , (v:)
present _ trvající , (adj:)
present discounted value _ současná diskontovaná hodnota , ([eko.])
present tense _ přítomný čas ,
present time _ přítomný čas ,
present value _ současná hodnota ,
present-day _ nynější ,
present-day _ současný ,
present-day _ moderní ,
presentable _ pohledný , (adj:)
presentable _ reprezentační , (adj:)
presentable _ reprezentativní , (adj:)
presentation _ podání , (n:)
presentation _ prezentace , (n:)
presentational _ představující , (adj:)
presentational _ předvádějící , (adj:)
presentations _ prezentace , (pl.)
presented _ představoval , (v:)
presented _ uváděný , (adj:)
presented _ uvedený , (adj:)
presenter _ konferenciér , (n:)
presentiment _ předtucha , (n:)
presenting _ moderující , (adj:)
presenting _ poskytující , (adj:)
presenting _ prezentující , (adj:)
presenting _ uvádějící , (adj:)
presently _ aktuálně , (adv:)
presently _ brzy ,
presently _ momentálně , (adv:)
presently _ nyní , (adv:)
presently _ v současné době , (adv:)
presentment _ podání , (n:)
presentment _ představení , (n:)
presentment _ předvedení , (n:)
presents _ uvádí ,
presents _ dárky , (n: pl.)
presents _ představuje , (v:)
preservable _ uchovatelný , (adj:)
preservation _ udržení , (n:)
preservation _ uchování , (n:)
preservation _ zachování , (n:)
preservative _ konzervační , (adj:)
preservative _ ochranný , (adj:)
preservatives _ prezervativy , (n: pl.)
preserve _ udržovat , (v:)
preserve _ uchovat , (v:)
preserve _ chránit , (v:)
preserve _ hájemství , (n:)
preserve _ hájit , (v:)
preserve _ marmeláda , (n:)
preserve _ rezervace , (n:)
preserve _ zachovat , (v:)
preserve _ zachránit , (v:)
preserve _ zavařenina , (n:)
preserved _ udržovaný , (adj:)
preserved _ uchovaný , (adj:)
preserved _ zabezpečený , (adj:)
preserved _ zachovaný , (adj:)
preserver _ ochranář ,
preserver _ konzervátor ,
preserver _ restaurátor ,
preserves _ chrání ,
preserves _ udržuje , (v:)
preserves _ zabezpečuje , (v:)
preserves _ zachovává , (v:)
preserving _ konzervování , (n:)
preserving _ udržující , (adj:)
preserving _ zachovávající , (adj:)
preset _ předvolba , (n:)
preset _ předvolit , (v:)
presets _ přednastavuje ,
preshrunk _ předsrážený , (adj:)
preside _ předsedat , (v:)
presided _ předsedal ,
presidency _ prezidentství , (n:)
president _ prezidentka ,
president _ prezident ,
president _ president ,
president _ předseda ,
presidential _ prezidentský , (adj:)
presidents _ prezidenti , (n:)
presidentship _ prezidentství , (n:)
presidio _ pevnost , (n:)
presidium _ prezidium , (n:)
presidium _ předsednictvo , (n:)
Presley _ Presley , (n: [jmén.]) , (příjmení)
presort _ předem roztřídit ,
presort _ předtřídit , (v:)
press _ tisk , (n:)
press _ stisknout ,
press _ stlačit ,
press _ tisknout ,
press _ tlačit ,
press _ zatlačit ,
press _ lis , (n:)
press _ urgovat ,
press _ lisovat , (v:)
press _ rekvizice , (n:)
press _ svírat , (v:)
press _ tiskový , (adj:)
press _ tísnit , (v:)
press _ tlak , (n:)
press _ utiskovat , (v:)
press _ vylisovat , (v:)
press _ mandlovat , (v:)
press _ novináři , (n:)
press _ přitisknout , (v:)
press _ přitlačit , (v:)
press _ tlačenice , (n:)
press _ zmáčknout , (v:)
press _ zmáčknutí , (n:)
press agent _ tiskový mluvčí ,
press box _ novinářská lóže ,
press down _ stlačit , (v:)
press down _ zatlačit , (v:)
press on _ nutit , (v:)
press on _ urgovat , (v:)
press out _ vymáčknout , (v:)
press release _ prohlášení pro tisk ,
press release _ tisková zpráva , (n:)
press-up _ klik , (n:)
pressed _ stlačený , (adj:)
presser _ lis , (n:)
presses _ tiskne ,
presses _ vtiskuje , (v:)
pressing _ lisování , (n:)
pressing _ výlisek , (n:)
pressing _ naléhavý , (adj:)
pressingly _ naléhavě , (adv:)
pressingly _ neodkladně , (adv:)
pressman _ novinář , (n:)
pressman _ žurnalista , (n:)
pressmen _ novináři , (n:)
pressure _ tlak ,
pressure _ nátlak , (n:) , (např. psychologický)
pressure _ přítlak , (n:)
pressure _ lisování , (n:)
pressure _ tisknutí , (n:)
pressure _ tlačení , (n:)
pressure cooker _ tlakový hrnec , (n:)
pressure governor _ regulátor tlaku (závlahová síť) , ([eko.])
pressure group _ nátlaková skupina , (n:)
pressure loss _ tlaková ztráta (závlahová síť) , ([eko.])
pressures _ tlaky , (n: pl.)
pressurise _ nutit ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line