Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo P : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Zobrazuji překlad hesla : P

pregnancy _ těhotenství , (n:)
pregnant _ plný , (adj:)
pregnant _ plodný , (adj: [bás.])
pregnant _ těhotná ,
pregnant _ těhotný , (adj:)
preheat _ předehřát , (v:)
preheat _ rozehřát , (v:)
prehensile _ chápavý např. ocas ,
prehension _ chápavost , (n:)
prehistoric _ pravěký , (adj:)
prehistoric _ prehistorický , (adj:)
prehistoric _ předpotopní , (adj:)
prehistorical _ pravěký , (adj:) , (varianta od prehistoric)
prehistorical _ prehistorický , (adj:) , (varianta od prehistoric)
prehistory _ pravěk , (n:)
prehistory _ prehistorie , (n:)
preignition _ předčasné zapálení , (n:)
preindustrial _ předprůmyslové ,
preinitialize _ předinicializovat , (v:)
prejudge _ předem odsoudit ,
prejudged _ předem odsoudil ,
prejudice _ předsudek ,
prejudice _ předpojatost ,
prejudice _ zaujatost ,
prejudice _ zaujetí ,
prejudice _ podjatost ,
prejudiced _ předpojatý ,
prejudiced _ jednostranný ,
prejudiced _ zaujatý ,
prejudices _ předsudky , (n: pl.)
prejudicial _ předpojatý , (adj:)
prejudicing _ ovlivňování , (n:)
prelacy _ prelátství , (n:)
prelapsarian _ nevinny , (adj)
prelate _ prelát , (n:)
prelature _ prelatura , (n:)
preliminaries _ předběžné kroky ,
preliminaries _ přípravné jednání ,
preliminarily _ předběžně , (adv:)
preliminary _ předběžný , (adj:)
preliminary _ přípravný , (adj:)
preliminary _ úvodní ,
preliminary _ předběžně ,
preliminary _ vstupní ,
preliminary _ předběžný, přípravný , ([eko.])
preliminary hearing _ předběžné slyšení ,
preliminary irrigation _ předosevní závlaha , ([eko.])
preliminary pesticide test _ orientační zkoušky pesticidu , ([eko.])
preliterate _ předliterární , (adj:)
preloaded _ předpjatý , (adj:)
prelude _ předehra ,
premarital _ předsvatební , (adj:)
premature _ nezralý , (adj:)
premature _ předčasný , (adj:)
premature _ ukvapený , (adj:)
prematurely _ předčasně , (adv:)
prematurely _ ukvapeně , (adv:)
prematureness _ unáhlenost , (n:)
prematurity _ předčasná zralost , (n:)
premeditate _ promyslet , (v:)
premeditate _ uvážit , (v:)
premeditated _ promyšlený , (adj:)
premeditated _ úkladný , (adj:)
premeditated _ záměrný , (adj:)
premeditation _ promyšlenost , (n:)
premeditation _ úkladnost , (n:)
premenstrual _ předmenstruální , (adj:)
premier _ premiér ,
premiere _ premiéra ,
premiership _ období vlády premiéra , (n:)
premise _ premise ,
premise _ předpoklad , (n:)
premise _ premisa , (n:)
premises _ areál , (n:)
premises _ budova , (n:)
premises _ dům s pozemkem ,
premises _ předpoklady ,
premises _ prostory , (pl.) , (závodu, univerzity, domu i s příslušenstvím)
premiss _ předpoklad , (n:)
premium _ náhrada ,
premium _ prémie , (n:)
premium _ odměna , (n:)
premium _ pojistné , (adj:)
premiums _ prémie , (pl.)
premiums _ odměny , (n: pl.)
premiums _ přídavky , (n: pl.)
premolar _ druh zubu ,
premolar _ premolár , (n:)
premonition _ zlá předtucha , (n:)
premonition _ předtucha , (n:)
premonitory _ varovný , (adj:)
premonitory _ výstražný , (adj:)
prenatal _ prenatální , (adj:)
Prentice _ Prentice , (n: [jmén.]) , (příjmení)
preoccupation _ bezmyšlenkovitost ,
preoccupation _ roztržitost ,
preoccupation _ zaujatost ,
preoccupation _ předpojatost ,
preoccupation _ zaměření se ,
preoccupation _ zabývání se ,
preoccupation _ velká starost ,
preoccupation _ hlavní myšlenka ,
preoccupation _ hlavní zájem ,
preoccupation _ zaujetí ,
preoccupied _ už použitý ,
preoccupied _ zaujatý ,
preoccupied _ ponořený ,
preoccupied _ zahloubaný ,
preoccupied _ zamyšlený ,
preoccupy _ upoutat pozornost ,
preoccupy _ zcela upoutat pozornost , (n:)
preoperative _ předoperační , (adj:)
prep _ domácí úkoly ,
prep _ přípravka , (n:)
prep _ přípravný , (adj:)
prep school _ brit. přípravka ,
prepaid _ předplacený , (adj:)
preparation _ přípravek , (n:)
preparation _ preparace , (n:)
preparation _ preparování , (n:)
preparation _ příprava , (n:)
preparation _ připravování , (n:)
preparation _ přípravy , (n:)
preparations _ přípravy , (n: pl.)
preparations _ přípravky , (n:)
preparative _ přípravný , (adj:)
preparatory _ přípravný , (adj:)
prepare _ přichystat , (v:)
prepare _ chystat , (v:)
prepare _ uchystat , (v:)
prepare _ připravovat , (v:)
prepare _ připravit , (v:)
prepare _ nachystat , (v:)
prepare _ uchystat se , (v:)
prepare _ připravit se ,
prepare for _ chystat se na ,
prepare oneself _ chystat se ,
prepare oneself _ nachystat se ,
prepare oneself _ přichystat se ,
prepare oneself _ uchystat se ,
prepared _ hotový ,
prepared _ nachystaný ,
prepared _ připravoval , (v:)
preparedness _ připravenost , (n:)
preparer _ připravovač , (n:)
prepares _ pripravuje , (v:) , (3. os. c. j.)
preparing _ připravování , (n:)
preparing _ připravující , (adj:)
preparing _ připravení , (n:)
prepay _ předplatit , (v:)
prepay _ předplácet , ([eko.])
prepayment _ placení předem ,
prepayment _ předplatné , ([eko.])
prepend _ předřadit , (v:)
prepense _ záměrný , (adj:)
prepense _ úmyslný , (adj:)
preponderance _ převaha ,
preponderance _ přesila ,
preponderant _ převažující ,
preponderant _ převážný ,
preponderantly _ převážně , (adv:)
preponderate _ převažovat , (v:)
preponderate _ převládat , (v:)
preposition _ předložka , , ([lingv.])
prepositional _ předložkový , (adj:)
prepositions _ předložky , (n: pl.)
prepossess _ inspirovat , (v:)
prepossessing _ přitažlivý , (adj:)
prepossession _ předsudek , (n:)
preposterous _ absurdní ,
preposterous _ neskutečný ,
preposterous _ nesmyslný ,
preposterously _ absurdně , (adv:)
preposterously _ směšně , (adv:)
preprint _ předběžný tisk ,
preprocess _ předběžně zpracovat ,
preprocessor _ preprocesor , (n:)
prepubescent _ předpubertální , (adj:)
prepuce _ předkožka , (n:)
preregistration _ předběžná registrace ,
preregistration _ předzápis , (n:)
prerequisite _ náležitost , (n:)
prerequisite _ předpoklad , (n:)
prerogative _ mající právo hlasovat první ,
prerogative _ mající výsady ,
prerogative _ nadřazenost ,
prerogative _ nadřízenost ,
prerogative _ priorita ,
prerogative _ privilegium ,
prerogative _ privilegovaný ,
prerogative _ prvenství ,
prerogative _ přednost ,
prerogative _ přednostní právo ,
prerogative _ předstih ,
prerogative _ výlučnost ,
prerogative _ výsada ,
prerogative _ výsadní ,
prerogative _ výsadní právo ,
presage _ předzvěst , (n:)
presage _ znamení , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line