Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo P : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Zobrazuji překlad hesla : P

precluded _ znemožnil , (v:)
precludes _ znemožňuje , (v:)
preclusion _ vyloučení , (n:)
preclusion _ zabránění , (n:)
preclusion _ zamezení , (n:)
preclusion _ prekluze , (n:)
preclusive _ vylučující , (adj:)
precocious _ předčasně vyspělý ,
precocious _ předčasný ,
precocious _ mladistvý a zralý ,
precociously _ předčasně vyspěle ,
precociousness _ předčasná vyspělost , (n:)
precocity _ předčasnost , (n:)
precocity _ předčasná znalost , (n:)
precognition _ jasnozřivost , (n:)
precognitive _ jasnovidný , (adj:)
precompute _ předzpracovat výpočtem ,
preconceive _ usoudit , (v:)
preconceived _ předpojatý ,
preconceived _ apriorní ,
preconceived _ zaujatý ,
preconception _ předsudek , (n:)
preconceptions _ předsudky , (n: pl.)
precondition _ předpoklad ,
precook _ předvařit , (v:)
precooked _ předvařený , (adj:)
precursor _ předchůdce , (n:)
precursor of chlorinated hydrocarbons _ prekurzor chlorovaných uhlovodíků , ([eko.])
precursors _ předchůdci , (n: pl.)
predacious _ dravý , (adj:)
predate _ být starší ,
predate _ lovit , (v:)
predate _ předcházet , (v:)
predate _ odehrát se dříve ,
predate _ předcházet něco ,
predation _ predace , (n:)
predator _ predátor , (n:)
predator _ dravec , (n:)
predators _ dravci , (n: pl.)
predatory _ dravý , (adj:)
predatory pricing _ dravá cenová tvorba , ([eko.])
predecease _ zemřít dříve ,
predecessor _ předek ,
predecessor _ co předchází ,
predecessor _ předcházející , , (něčemu)
predecessor _ předchůdce ,
predecessors _ předchůdce , (n:)
predeclared _ vestavěný , (adj:)
predefine _ předefinovat , (v:)
predefined _ předdefinovaný , (adj:)
predefined _ předdeklarovaný , (adj:)
predestinate _ předurčovat , (v:)
predestinate _ předurčený , (adj:)
predestinate _ předurčit , (v:)
predestination _ předurčení , (n:)
predestine _ předurčit , (v:)
predestined _ předurčený , (adj:)
predetermination _ předurčení , (n:)
predetermine _ předurčit , (v:)
predetermined _ předurčený , (adj:)
predicament _ nesnáz ,
predicament _ dilema , (n:)
predicate _ opírat ,
predicate _ stavět ,
predicate _ založit ,
predicate _ predikát , (n:)
predicate _ přídomek , (n:)
predicate _ tvrzení , (n:)
predicate _ výrok , (n:)
predicates _ predikáty , (n: pl.)
predication _ tvrzení , (n:)
predicative _ predikativní , (adj:)
predict _ předvídat , (v:)
predict _ předurčit , (v:)
predict _ předpovídat , (v:)
predict _ předpovědět , ([eko.])
predictability _ předvídatelnost , (n:)
predictable _ očekávaný , (adj:)
predictable _ předpověditelný , (adj:)
predictable _ předvidatelný , (adj:)
predictably _ předvídatelně , (adv:)
predicted _ předpovězen , (v:)
predicted _ předpovězený , (adj:)
predicted _ předpovídal , (v:)
predicting _ předpovídající , (adj:)
prediction _ předpověď ,
prediction _ proroctví ,
prediction _ prognóza ,
predictions _ předpovědi ,
predictive _ prorocký , (adj:)
predictor _ prognostik , (n:)
predictor _ předpovídatel , (n:)
predicts _ předvídá , (v:)
predigest _ předžvýkat , (v:)
predilection _ slabost , (n:)
predilection _ záliba , (n:)
predispose _ učinit náchylným ,
predispose _ predisponovat , (v:)
predisposed _ náchylný , (adj:)
predisposition _ náchylnost , (n:)
predominance _ přesila , (n:)
predominant _ hlavní ,
predominant _ dominantní ,
predominant _ převážný ,
predominant _ převládající ,
predominant _ rozhodující ,
predominant _ řídící ,
predominant _ silnější ,
predominant _ vládnoucí ,
predominantly _ převážně , (adv:)
predominate _ převládat , (v:)
predominate _ mít převahu ,
predominated _ převládal , (v:)
preelection _ předběžná volba , (n:)
preelection _ předvolební , (n:)
preeminence _ vynikání , (n:)
preeminence _ výtečnost , (n:)
preeminent _ předstihující ,
preeminent _ prvotřídní ,
preeminent _ výtečný ,
preeminent _ vynikající , (adj:)
preempt _ předejít , (v:)
preempt _ zabránit , (v:)
preemption _ přednostní , (n:)
preemptive _ preventivní ,
preemptive _ ochromující ,
preemptive _ mající předkupní právo ,
preemptive _ zábranný ,
preemptive _ přivlastněný , ([přen.])
preemptive _ získaný předem , ([přen.])
preemptively _ preemptivně , (adv:)
preen _ uhladit , (v:)
preen _ urovnat , (v:)
preexist _ existovat před něčím ,
preexisting _ předcházející , (adj:)
prefab _ hovorově panelový dům ,
prefab _ montovaný , (adj:)
prefab _ prefabrikovaný , (adj:)
prefabricate _ předvyrobit ,
prefabricate _ prefabrikovat , (v:)
prefabricated _ prefabrikovaný , (adj:)
prefabricated _ stavebnicový , (adj:)
prefabricated tower block _ panelák ,
prefabrication _ prefabrikace , (n:)
prefabrication _ předvýroba , (n:)
preface _ předmluva , (n:)
preface _ úvod , (n:)
prefacing _ zahajování , (n:)
prefatory _ sloužící jako předmluva , (n:)
prefect _ prefekt , (n:)
prefectural _ prefekturní ,
prefecture _ prefektura , (n:)
prefer _ raději ,
prefer _ dát přednost ,
prefer _ dávat přednost ,
prefer _ mít raději ,
prefer _ mít radši ,
prefer _ favorizovat , (v:)
prefer _ preferovat , (v:)
prefer _ upřednostňovat , (v:)
preferable _ vhodnější , (adj:)
preferable _ lepší , (adj:)
preferably _ raději ,
preferably _ radši ,
preferably _ nejraději ,
preference _ preference , (n:)
preference _ volba , (n:)
preference _ výběr , (n:)
preference _ zvýhodnění , (n:)
preference _ přednost , (n:)
preference for host _ preference hostitele , ([eko.])
preference learning _ zjišťování preferencí , ([eko.])
preference share _ prioritní akcie ,
preferences _ možnosti , (n:)
preferences _ přednosti , (n:)
preferences _ volby , (n: pl.)
preferences elicitation _ odhalení preferencí , ([eko.])
preferences, revealed _ preference, odhalené , ([eko.])
preferential _ preferenční , (adj:)
preferential _ přednostní , (adj:)
preferential species _ preferenční druh , ([eko.])
preferentially _ přednostně , (adv:)
preferment _ povýšení , (n:)
preferred _ preferovaný , (adj:)
preferred _ prioritní , (adj:)
preferred _ přednostní , (adj:)
preferred stock _ preferovaná akcie ,
preferred stock _ prioritní akcie ,
preferred stock _ přednostní akcie ,
preferring _ preferování , (n:)
prefers _ preferuje , (v:)
prefigure _ předznamenat , (v:)
prefix _ předpona , (n:)
prefix _ prefix , (n:)
prefixed _ s předponou ,
prefixes _ předpony , (n: pl.)
prefixing _ prefixování , (n:)
preflight _ předletový , (adj:)
preform _ předlisovat , (v:)
pregnancies _ těhotenství , (pl.)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line