Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo P : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Zobrazuji překlad hesla : P

prattling _ žvanění , (n:)
pravá ruka _ pravá ruka ,
prawn _ granátové ovoce ,
prawn _ garnát , (n:)
prawn _ kreveta , (n:)
pray _ modlit se , (v:)
Pray _ orodovat , ([zast.])
pray _ prosit , (v:)
Pray _ prosit , ([zast.])
Pray _ žádat , ([zast.])
Pray _ Pray , (n: [jmén.]) , (příjmení)
pray for _ modlit se za ,
pray for _ prosit o ,
pray to _ modlit se k ,
prayed _ modlil , (v:)
prayer _ prosba , (n:)
prayer _ modlitba , (n:)
prayer _ prosebník , (n:)
prayer _ modlení , (n:)
prayer book _ modlitební kniha , (n:)
prayer-book _ modlitební kniha ,
prayerbook _ kniha s modlitbami ,
prayerful _ pobožný , (adj:)
prayerfully _ zbožně , (adv:)
prayers _ modlitby , (n: pl.)
praying _ modlení , (n:)
pre _ dříve ,
pre- _ dříve ,
pre-adolescent _ předpubertální , (adj:)
pre-combustion energy _ energetická náročnost před spalováním , ([eko.]) , (Množství energie potřebné k vlastnímu vytěžení surového paliva.)
pre-come up herbicide application _ aplikace herbicidu před vzejitím (rostliny) , ([eko.])
pre-consumer recycled materials _ předspotřebitelské recyklované materiály , ([eko.]) , (Materiály a vedlejší produkty odkloněné z toku odpadů k recyklaci ještě před fází spotřeby tj. které ještě nedošly ke spotřebitelům. nejedná se však o materiály, které se znovu používají v rámci původního výrobního procesu.)
pre-date _ odehrát se dříve ,
pre-date _ předcházet něco ,
pre-election _ předběžná volba , (n:)
pre-election _ předvolební , (n:)
pre-eminence _ vynikání , (n:)
pre-eminence _ výtečnost , (n:)
pre-eminent _ vynikající , (adj:)
pre-eminently _ především , (adv:)
pre-empt _ předejít , (v:)
pre-empt _ zabránit , (v:)
pre-emption _ preventivní akce ,
pre-emptive _ preemptivní , (adj:)
pre-emptively _ preemptivně , (adv:)
pre-exist _ existovat před něčím ,
pre-financing _ předfinancovaný , ([eko.])
pre-flight _ předletový , (adj:)
pre-ignition _ předčasné zapálení , (n:)
pre-industrial _ předprůmyslové ,
pre-packaged _ předvařený ,
pre-print _ předběžný tisk ,
pre-process _ předběžně zpracovat ,
pre-processor _ preprocesor , (n:)
pre-prototype _ předprototyp , (n:)
pre-pubescent _ předpubertální , (adj:)
pre-requisite _ předpoklad , (n:)
pre-school _ předškolní , (adj:)
pre-set _ předvolit , (v:)
pre-sowing herbicide application _ použití herbicidu před setím , ([eko.])
pre-sowing irrigation _ předosevní závlaha , ([eko.])
pre-tax _ nezdaněný ,
pre-tax, pretax _ před zdaněním , ([eko.])
pre-vegetation irrigation _ předvegetační závlaha , ([eko.])
pre-war _ předválečný , (adj:)
preach _ dělat kázání ,
preach _ hlásat ,
preach _ kázat ,
preach _ mluvit veřejně ,
preach _ udělat kázání ,
preach _ zvěstovat ,
preached _ kázal , (v:)
preacher _ kazatel ,
preachers _ kazatelé , (n:)
preaching _ kázání , (n:)
preachment _ kázání , (n:)
preadolescent _ předpubertální , (adj:)
preallocate _ předem rozmístit ,
preallocated _ předem rozmístěný ,
preallocated _ předem rozmístil ,
preamble _ úvod , (n:)
preamble _ preambule , (n:)
preamp _ předzesilovač , (n:)
preamplifier _ předzesilovač , (n:)
prearrange _ předem dohodnout ,
prearrange _ předpřipravit ,
prearranged _ předem dohodl ,
prearranged _ předem dohodnutý ,
prebend _ prebenda , (n:)
prebendary _ prebendář , (n:)
precalculate _ předkalkulovat , (v:)
precalculation _ předběžná kalkulace ,
precalculation _ předkalkulace , (n:)
precapitalist _ před-kapitalistický ,
precapitalist _ předkapitalistický , (adj:)
precarious _ prekérní , (adj:)
precarious _ nejistý , (adj:)
precarious _ vratký , (adj:)
precariously _ prekérně , (adv:)
precariousness _ ošidnost , (n:)
precariousness _ prekérnost , (n:)
precatory _ prosebný , (adj:)
precaution _ opatření ,
precaution _ opatrnost , (n:)
precaution _ předběžné opatření , (n:)
precautionary _ preventivní , (adj:)
Precautionary principle _ Princip předběžné opatrnosti , ([eko.])
precautions _ opatření , (pl.) , (n:)
precautions _ výstrahy , (n: pl.)
precede _ předeslat ,
precede _ uvést ,
precede _ mít přednost ,
precede _ jít před ,
precede _ předcházet ,
preceded _ předcházel , (v:)
precedence _ priorita , (n:)
precedence _ přednost , (n:)
precedence _ nadřazenost , (n:)
precedent _ obdobný případ z minulosti ,
precedent _ precedens , (n:)
precedential _ precedenční , (adj:)
precedents _ precedenty , (n: pl.)
precedes _ předchází ,
preceding _ předcházející ,
preceding _ předchozí ,
preceding _ předešlý , (adj:)
precept _ poučka , (n:)
precept _ zásada , (n:)
preceptive _ nařizovací , (adj:)
preceptor _ instruktor , (n:)
preceptor _ preceptor , (n:)
preceptor _ učitel , (n:)
preceptoral system _ výchovný systém , ([eko.])
precess _ precesně se pohybovat ,
precess _ způsobit precesi ,
precession _ precese , (n:)
precinct _ okrsek , (n:)
precious _ drahocenný ,
precious _ drahý ,
precious _ vzácný ,
precious _ zlatíčko , (n:)
precious metal _ cenný kov ,
precious stone _ drahokam ,
preciously _ cenně , (adv:)
preciously _ vzácně , (adv:)
preciousness _ neocenitelnost , (n:)
preciousness _ vzácnost , (n:)
precipice _ propast , (n:)
precipice _ sráz , (n:)
precipice _ svah , (n:)
precipitable _ srážlivý , (adj:)
precipitance _ kvap , (n:)
precipitance _ spěch , (n:)
precipitancy _ kvap , (n:)
precipitancy _ překotnost , (n:)
precipitancy _ ukvapenost , (n:)
precipitant _ srážedlo ,
precipitate _ překotný , (adj:)
precipitate _ sedlina , (n:)
precipitate _ shodit , (v:)
precipitate _ srazit , (v:)
precipitate _ srázný , (adj:)
precipitate _ sraženina , (n:)
precipitate _ srážet , (v:)
precipitate _ ukvapený , (adj:)
precipitate _ urychlit , (v:)
precipitate _ usazenina , (n:)
precipitate _ usazovat , (v:)
precipitate _ uspíšit , (v:)
precipitate _ vyvolat , (v:)
precipitated _ sražený ,
precipitately _ ukvapeně , (adv:)
precipitation _ přeháňka ,
precipitation _ precipitace , (n:)
precipitation _ srážení , (n:)
precipitation _ srážka , (n:)
precipitation _ ukvapenost , (n:)
precipitation _ vylučování , (n:)
precipitation _ zbrklost , (n:)
precipitation _ srážky , (n:)
precipitous _ náhlý , (adj:)
precipitous _ překotný , (adj:)
precipitous _ srázný , (adj:)
precipitous _ strmý , (adj:)
precipitously _ náhle , (adv:)
precipitously _ prudce , (adv:)
precis _ shrnutí argumentů ,
precise _ přesný ,
precisely _ přesně ,
preciseness _ preciznost , (n:)
precision _ přesnost , (n:)
precision _ přesnost dat , ([eko.])
preclimax _ preklimax , ([eko.])
preclinical _ předklinický , (adj:)
preclude _ předem zamezit ,
preclude _ vyloučit ,
preclude _ znemožnit ,
precluded _ předem zamezil ,
precluded _ vyloučený , (adj:)
precluded _ vyloučil , (v:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line