Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo P : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Zobrazuji překlad hesla : P

powdery _ práškový , (adj:)
powdery _ prachový , (adj:)
Powell _ Powell , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
power _ energie ,
power _ mocnina , (n: [mat.])
power _ moc , (n:) , (in power - u moci (např. o politické straně))
power _ proud ,
power _ síla ,
power _ síla, moc, schopnost , ([eko.])
power _ mocnost , (n:)
power _ velmoc ,
power factor _ účiník , (n: [el.])
power line _ elektrické vedení , (n:)
power line _ elektrovod , (n:)
power of attorney _ prokura , (n:)
power of attorney _ zmocňovací listina , (n:)
power plant _ elektrárna ,
power play _ přesilovka , (n:)
power station _ elektrárna , (n:)
power steering _ řízení s posilovačem ,
power steering _ servořízení , (n:)
power user _ pokročilý uživatel ,
power-station _ elektrárna , (n:)
powerboat _ motorová loď ,
powered _ napájený , (adj:)
powered _ poháněný , (adj:)
powered _ umocněný , (adj:)
powered _ zapnutý , (adj:)
powerful _ silný ,
powerful _ výkonný ,
powerful _ mocný ,
powerful _ mohutný ,
powerful _ talentovaný , (adj:)
powerful _ schopný , (adj:)
powerful _ vlivný , (adj:)
powerfully _ intenzivně , (adv:)
powerfully _ mohutně , (adv:)
powerfully _ výkonně , (adv:)
powerhouse _ elektrárna , (n:)
powerhouse _ motor , (n:)
powering _ pohánění , (n:)
powerless _ bezmocný , (adj:)
powerlessness _ bezmocnost , (n:)
powers _ pravomoci , (n: pl.)
powers _ síly , (n: pl.)
Powhatan _ okres v USA , (n: [jmén.])
pows _ zajatci , (n: pl.)
pox _ neštovice , (n:)
Poznan _ Poznaň , ([zem.] n:)
Poznan _ město - Polsko , (n: [jmén.])
PPI _ Index cen výrobců ,
PPL _ PeoPLe , ([zkr.])
PPLN _ Periodically Poled Lithium Niobate , ([zkr.] [voj.])
PPM _ metody zpracování a výroby , ([eko.])
PPN _ Programmer Project Number (currently known as UserID) , ([zkr.])
PPOSTFU _ Post Proof Or Shut The F--- Up , ([zkr.])
PPP _ parita kupní síly ,
PPPP _ Previous Paragraph was Polemical Position , ([zkr.])
PPS _ Parliamentary Private Secretary , ([zkr.])
PR _ Public Relations , (n: [zkrt.])
PRA _ pravděpodobnostní analýza rizika , ([eko.])
practicability _ proveditelnost , (n:)
practicable _ vykonavatelný , (adj:)
practicable _ proveditelný , (adj:)
practicable _ použitelný , (adj:)
practicableness _ použitelnost , (n:)
practical _ praktický ,
practicalities _ praktičnosti , (n:)
practicality _ praktičnost , (n:)
practicalli _ prakticky , (adj:)
practically _ téměř ,
practically _ prakticky ,
practically _ skoro ,
practicals _ praktické zkoušky ,
practicals _ praktika , (pl.)
practice _ cvičení ,
practice _ praxe ,
practice _ nácvik , (n:)
practice _ cvičný , (adj:)
practiced _ vycvičený , (adj:)
practices _ pokyny , (n: pl.)
practices _ praktiky , (n: pl.)
practices _ směrnice , (n:)
practician _ odborník ,
practician _ praktický lékař ,
practician _ praktik ,
practician _ profesionál ,
practicioner _ zpracovatel , ([eko.]) , (Jednotlivec nebo skupina lidí, kteří provádějí posuzování životního cyklu.)
practicum _ labolatorní práce ,
practise _ cvičit ,
practise _ nacvičit ,
practise _ nacvičovat ,
practise _ procvičit ,
practise _ vycvičit ,
practise _ trénovat , (v:)
practise _ provozovat , (v:)
practise _ vykonávat ,
practise _ provádět ,
practise _ praktikovat , (v:)
practise _ procvičovat , (v:)
practised _ konán , (v:)
practised _ praktikoval , (v:)
practised _ provozoval , (v:)
practised _ provozovaný , (adj:)
practised _ vykonával , (v:)
practises _ cvičí ,
practising _ cvičící , (adj:)
practising _ praktikování , (n:)
practising _ praktikující , (adj:)
practising _ vykonávající , (adj:)
practitioner _ provozovatel ,
practitioner _ praktik ,
practitioner _ vykonavatel ,
practitioner _ agentura pro ekologicky šetrné výrobky , ([eko.]) , (Soukromá nebo státem sponzorovaná organizace, která vyvíjí, vlastní, sponzoruje a/nebo zajišťuje chod programu značení ekologicky šetrných výrobků (ekolabeling).)
practitioner _ zpracovatel , ([eko.])
practitioners _ doktoři ,
Prado _ Prado , (n: [jmén.]) , (příjmení)
praetorian _ pretoriánský , (adj: [hist.])
praetorian _ člen císařovy osobní stráže , (n: [hist.])
praetorian _ pretorián , (n: [hist.])
Prag _ Praha ,
pragmatic _ pragmatický , (adj:)
pragmatic _ věcný , (adj:)
pragmatical _ pragmatický , (adj:)
pragmatically _ pragmaticky , (adv:)
pragmatics _ pragmatika , (n:)
pragmatism _ pragmatismus , (n:)
pragmatist _ pragmatik , (n:)
Prague _ pražský , (adj:)
Prague _ Praha , (n: [zem.]) , (hl.m. - Česká Republika)
Prague castle area _ Hradčany ,
Praguer _ Pražačka , ([hovor.])
Praguer _ Pražák , ([hovor.])
Praguer _ Pražan ,
Praguer _ Pražanka ,
Praha _ Praha ,
Praia _ hl.m. - Cape Verde , (n: [jmén.])
prairie _ prérie , (n:)
prairie chicken _ kur prériový , , (chráněný pták, obývá prérie Severní Ameriky)
prairie dog _ psoun stepní , ([bio.])
prairie grouse _ kur prériový ,
prairie grouse _ obývá prérie Severní Ameriky ,
prairie hen _ kur prériový ,
prairie hen _ obývá prérie Severní Ameriky ,
prairie schooner _ koráb prérie ,
prairie schooner _ krytý vůz amerických pionýrů , ([hist.])
praise _ chvála ,
praise _ chválit , (v:)
praise _ pochvala ,
praise _ uznávat , (v:)
praise _ velebit , (v:)
praised _ chválený , (adj:)
praised _ pochválený , (adj:)
praised _ velebený , (adj:)
praiseful _ pochvalný , (adj:)
praiseful _ chvályhodný , (adj:)
praises _ chválí ,
praiseworthy _ chvályhodný , (adj:)
praiseworthy _ chvalitebný , (adj:)
praising _ chválení , (n:)
praising _ chvályhodný , (adj:)
praline _ druh sladkosti ,
pralines _ pralinky ,
pram _ kočárek , (n:)
pram _ pramice , (n:)
prance _ poskakovat , (v:)
pranced _ poskakoval , (v:)
prancer _ poskakující osoba , (n:)
prank _ šprým , (n:)
prank _ žert , (n:)
prank _ lumpárna , (n:)
prank _ darebáctví , (n:)
prankish _ žertovný , (adj:)
prankish _ šprýmovný , (adj:)
prankish _ darebácký , (adj:)
pranks _ žerty , (n: pl.)
prankster _ rošťák ,
prankster _ šprýmař ,
prankster _ šibal ,
prankster _ vtipálek ,
prat _ hlupák , (n:)
prate _ breptání ,
prate _ brebentit ,
prate _ žvást ,
prate _ vykecat ,
prate _ kecat ,
prate _ vybreptat ,
prate _ breptat ,
prate _ žvanit ,
prate _ vyžvanit ,
prater _ brepta , (n:)
prater _ žvanil , (n:)
pratfall _ nabití si zadku ,
Pratt _ Pratt , (n: [jmén.]) , (příjmení, okres v USA)
prattle _ žvanit ,
prattled _ tlachal , (v:)
prattled _ žvanil , (v:)
prattler _ žvanící osoba , (n:)
prattler _ žvatlal , (v:)
prattling _ tlachání , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line