Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo P : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Zobrazuji překlad hesla : P

pot-hunter _ lovec trofejí ,
pot-hunter _ lovec zvěře ,
pot-pourri _ směs vonných látek ,
pot-pourri _ všehochuť ,
pot-shot _ výstřel bez míření , (n:)
pot-shot _ výstřel zblízka , (n:)
potable _ pitný ,
potage _ hustá polévka ,
potamoplankton _ potamoplankton , ([eko.])
potash _ potaš , (n: [chem.]) , (uhličitan draselný)
potassic _ draselný , (adj:)
potassium _ draslík , (n: [chem.]) , (K)
potassium _ draselný , (adj:)
potassium nitrate _ dusičnan draselný , (n: [chem.]) , (součást hnojiv)
potato _ brambora ,
potato _ bramborový , (adj:)
potato _ brambor , (n:)
potato crisps _ brambůrky ,
potato crisps _ čipsy ,
potato pancake _ bramborák ,
potato puree _ bramborová kaše ,
potato puree _ kaše , , (bramborová)
potato salad _ bramborový salát ,
potatoes _ brambory , (n: pl.)
potbellied _ břichatý , (adj:)
potbelly _ pupek , (adv:)
potbelly _ pupkáč ,
potbelly _ tlusťoch , (n:)
potboy _ pikolík , (n:)
potboy _ číšník , (n:)
potencies _ potence , (pl.)
potencies _ mohutnosti , (n:)
potency _ potence , (n:)
potency _ vliv , (n:)
potent _ mohutný ,
potent _ mocný ,
potent _ opojný ,
potent _ pádný ,
potent _ průkazný ,
potent _ silný ,
potent _ účinný ,
potent _ přesvědčivý ,
potent _ potentní ,
potentate _ mocnář , (n:)
potentate _ potentát , (n:)
potential _ potenciální ,
potential _ možný ,
potential _ eventuální ,
potential _ potenciál , (n:)
potential damage _ potenciální škoda , ([eko.])
potential GDP _ potenciální HDP , ([eko.])
potential growth _ potenciální hospodářský růst ,
potential market _ možný (potencionální) trh , ([eko.])
potential output _ potenciální output , ([eko.])
potential reserves _ potenciální rezervy , ([eko.])
potentialities _ možnosti , (n:)
potentiality _ potenciál , (n:)
potentiality _ schopnost , (n:)
potentially _ potenciálně , (adv:)
potentials _ potenciály , (n: pl.)
potentiate _ umocnit , (v:)
potentiation _ potenciace ,
potentiometer _ potenciometr , (n:)
potently _ mocně , (adv:)
potently _ potentně , (adv:)
potently _ vlivně , (adv:)
potful _ plný hrnec , (n:)
pothead _ silný kuřák trávy ,
pother _ hřmot , (n:)
pother _ rámus , (n:)
pother _ lomoz , (n:)
pothole _ výmol , (n:)
potholer _ speleolog , (n:)
pothunter _ lovec trofejí ,
pothunter _ lovec zvěře ,
potion _ lektvar , (n:)
potman _ číšník , (n:)
potpie _ druh masitého pokrmu ,
potpourri _ směsice , (n:)
pots _ hrnce , (n:)
Potsdam _ město - Německo , (n: [jmén.])
potsherd _ střep , (n:)
potshot _ výstřel bez míření , (n:)
potshot _ výstřel zblízka , (n:)
pottage _ hustá polévka , (n:)
Pottawatomie _ okres v USA , (n: [jmén.])
potted _ konzervovaný , (adj:)
potted _ stručný , (adj:)
potter _ hrnčíř , (n:)
potteries _ keramické výrobky ,
potteries _ hrnčírny , (n: pl.)
pottering _ toulání , (n:)
pottery _ hrnčířství , (n:)
pottery _ porcelán , (n:)
pottery _ keramika , (n:)
pottery _ hrnčířské zboží ,
potting _ zalití do formy ,
Potts _ Potts , (n: [jmén.]) , (příjmení)
potty _ nočníček , (n:)
potty _ nočník , (n:)
potty _ praštěný , (adj:)
pouch _ váček , (n:)
pouch _ pytlík , (n:)
pouched marmot _ sysel ,
pouches _ pytlíky ,
pouches _ váčky ,
pouffe _ sedátko , (n:)
pouffe _ taburet , (n:)
poulterer _ drůbežárna , (n:)
poulterer _ drůbežář , (n:)
poultice _ léčivý obklad ,
poultice _ obklad , (n:)
poultry _ drůbež ,
poultry _ drůbeží ,
poultry farm _ drůbežárna ,
pounce _ dráp , (n:)
pounce _ pařát , (n:)
pounce _ uchvátit , (v:)
pounced _ sápal se ,
pounced _ uchvátil , (v:)
pouncing _ smirkový ,
pound _ tlučení ,
pound _ ohrada pro zatoulaný dobytek ,
pound _ garáž , , (pro auta)
pound _ úschovna , , (pro auta)
pound _ bití ,
pound _ bušení ,
pound _ rána těžká ,
pound _ úder těžký ,
pound _ bít ,
pound _ bušit ,
pound _ tlouci ,
pound _ vtloukat ,
pound _ libra , , (jednotka měny)
pound _ libra , , (jednotka váhy)
pound _ rozdrtit ,
pound _ rozmlátit ,
pound _ dusat ,
pound _ dupat ,
pound at _ bouchat , (v:)
pound cake _ piškot , (n:)
pound sterling _ libra šterlinků ,
pound sterling _ anglická libra , ([eko.])
pound up _ zavřít do ohrady ,
poundage _ poplatek za libru váhy ,
pounder _ drtič ,
pounding _ bušení , (n:)
pounding _ tlučení , (n:)
pounding _ tlukot , (n:)
pounds _ libry , (n: pl.)
pounds _ ohrady , (n: pl.)
pounds _ útulky , (n: pl.)
pour _ lít ,
pour _ nalít ,
pour _ sypat , (v:)
pour down _ stékat , (v:)
pour out _ nalévat ,
pour out _ nalít ,
pour out _ vylít ,
pourable _ schopný nalití ,
pourboire _ spropitné ,
pourboire _ tuzér , (n:)
poured _ lil ,
pourer _ odlévač , (n:)
pourer _ slévač , (n:)
pouring _ lití ,
pouring _ nalévání , (n:)
pouring _ vylévání , (n:)
pours _ lije ,
pout _ špulit , (v:)
pout _ trucovat , (v:)
pouter _ voláč , (n:)
pouting _ ušklíbání , (n:)
POV _ Point Of View , ([zkr.])
poverty _ bída ,
poverty _ chudoba ,
poverty _ nedostatečnost ,
poverty _ nedostatek ,
poverty _ nízká úroveň ,
poverty _ nouze ,
poverty _ chudost ,
poverty line _ hranice chudoby , ([eko.])
poverty-line _ hranice chudoby ,
poverty-stricken _ chudobný , (adj:)
poverty-stricken _ ubohý , (adj:)
POW _ Project of week , ([zkr.] [it.])
POW _ Prisoner of war , ([zkr.])
powder _ prášek ,
powder _ pudrovat , (v:)
powder _ moučka ,
powder _ rozdrtit na prach ,
powder _ prach , (n:)
powder _ pudr , (n:)
powder puff _ pudrovátko , (n:)
powder room _ dámská toaleta , (n:)
powdered _ práškový , (adj:)
powdered _ sušený , (adj:)
powderiness _ prachovost , (n:)
powderize _ rozmělnit , (v:)
powderpuff _ pudrovátko , (n:)


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line