Abecední obsah hesel : *  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Vysvětlivky


On-line slovník - zadejte slovo pro překlad

Slovíčko : i část slova

Reklama

Navigace pro heslo P : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Zobrazuji překlad hesla : P

positive time reverence _ preference okamžité spotřeby , ([eko.])
positively _ pozitivně , (adv:)
positiveness _ kladnost , (n:)
positivism _ positivismus , (n:)
positivism _ pozitivismus , (n:)
positivism. _ pozitivismus , ([eko.])
positivist _ pozitivista , (n:)
positivity _ kladně ,
positivity _ pozitivně ,
positivity _ kladnost , (n:)
positron _ pozitron , (n:)
Posner _ Posner , (n: [jmén.]) , (příjmení)
posse _ dav , ([přen.])
posse _ síla lidí , ([přen.])
posse _ policejní oddíl ,
posse _ dobrovolný policejní oddíl ,
possess _ mít , (v:)
possess _ vlastnit , (v:)
possess _ ovládnout ,
possess _ mít, vlastnit , ([eko.])
possess _ posednout , (n: v:)
possess _ ovládat , (v:)
possessed _ ovládaný , (adj:)
possessed _ posedlý , (adj:)
possesses _ ovládá , (v:)
possesses _ vlastní , (adj:)
possessing _ ovládání , (n:)
possessing _ vlastnění , (n:)
possessing _ vlastnící , (adj:)
possession _ držení , (n:)
possession _ posedlost , (n:)
possession _ vlastnictví , (n:)
possession _ majetek , (n:)
possessions _ vlastnictví , (pl.)
possessions _ majetky , (n: pl.)
possessive _ činící si velké nároky ,
possessive _ dychtivý ,
possessive _ chtivý ,
possessive _ lačný ,
possessive _ majetkový ,
possessive _ sobecký ,
possessive _ vlastnický ,
possessively _ majetnicky , (adv:)
possessor _ držitel ,
possessor _ majitel ,
possessor _ vlastník , (n:)
possibilities _ možnosti , (n:)
possibility _ možnost ,
possible _ možný , (adj:)
possible _ možno , (adv:)
possible _ pravděpodobný ,
possible _ možné , (adj:)
possibly _ možná , (adv:)
possibly _ třeba ,
possibly _ eventuálně ,
possibly _ snad ,
POSSLQ _ Person of Opposite Sex Sharing Living Quarters , ([zkr.])
possum _ vačice , (n:)
post _ pošta ,
post _ sloupek , (n:)
post _ sloup ,
post _ pozice ,
post _ poslat ,
post _ odeslat ,
post _ stanoviště ,
post _ post ,
post box _ poštovní schránka , (n:)
post card _ pohlednice , (n:)
post chaise _ dostavník , (n:)
post meridiem _ odpoledne ,
post meridiem _ večer , (n:)
post office _ pošta , (n:)
post office box _ poštovní přihrádka , (n:)
post woman _ pošťačka , (n:)
post-card _ dopisnice , (n:)
post-come up herbicide application _ aplikace herbicidu po vzejití (rostliny) , ([eko.])
post-consumer recycled materials _ po-spotřebitelské recyklované materiály. , ([eko.]) , (Všechny materiály produkované spotřebiteli, podnikateli nebo institucemi, které sloužily danému účelu (spotřebě) a jsou skutečně odkloněny z toku komunálních odpadů za účelem recyklace.)
post-haste _ urychleně ,
post-mortem _ pitva , (n:)
post-mortem _ posmrtně ,
post-mortem _ posmrtný , (adj:)
post-natal _ postnatální , (adj:)
post-office _ pošta ,
post-operative _ pooperační , (adj:)
post-operative _ postoperační , (adj:)
post-operatively _ pooperačně , (adv:)
post-production _ úprava filmového materiálu ,
post-war _ poválečný ,
postage _ poštovné ,
postage stamp _ známka ,
Postal _ poštovní ,
Postal _ Postal , (n: [jmén.]) , (příjmení)
postal card _ pohlednice , (n:)
postal code _ poštovní směrovací číslo , (n:) , (PSČ)
postbag _ brašna listonoše ,
postbox _ poštovní schránka , (n:)
postcard _ pohled ,
postcard _ pohlednice ,
postcard _ dopisnice , (n:)
postcards _ pohlednice , (pl.)
postclimax _ postklimax , ([eko.])
postcode _ PSČ , (n:)
postcodes _ PSČ , (pl.)
postcondition _ následná podmínka ,
postdate _ postdatovat , (v:)
postdoctoral _ postgraduální , (adj:)
posted _ posláno ,
posted _ zasláno ,
posted _ poslaný , (adj:)
poster _ plakát , (n:)
posterior _ pozdější , (adj:)
posterity _ potomci , (n: pl.)
posters _ plakáty , (n: pl.)
postgraduate _ postgraduální student ,
postgraduate _ postgraduální , (adj:)
postgraduates _ postgraduální studenti ,
posthumous _ pohrobek , (n:)
posthumous _ posmrtný , (adj:)
posthumous child _ pohrobek ,
posthumously _ posmrtně , (adv:)
postilion _ postilión , (n:)
postindustrial society _ postindustriální společnost , ([eko.])
posting _ odeslání , (n:)
posting _ zaúčtování , (n:)
postlude _ dohra , (n:)
postman _ listonoš , (n:)
postman _ pošťák , (n:)
postmark _ poštovní razítko ,
postmaster _ poštmistr , (n:)
postmaster _ přednosta , (n:)
postmasters _ poštmistři , (n:)
postmen _ listonoši ,
postmeridian _ odpolední , (adj:)
postmistress _ poštmistrová , (v:)
postmodern _ postmoderní , (adj:)
postmodernism _ postmodernizmus , (n:)
postmodernist _ postmodernista , (n:)
postmortem _ pitevní , (adj:)
postmortem _ posmrtní , (adj:)
postmortem _ posmrtný , (adj:)
postmortem _ pitva , (n:)
postnasal _ umístěný za nosem ,
postnatal _ postnatální , (adj:)
postnuptial _ posvatební ,
postoperative _ postoperativní , (adj:)
postoperative _ pooperační , (adj:)
postoperative _ postoperační , (adj:)
postoperatively _ pooperačně , (adv:)
postpaid _ poštovné zdarma , (n:)
postpone _ odkládat ,
postpone _ odložit ,
postpone _ odročit , (v:)
postpone _ odsunout , (v:)
postponed _ odložený , (adj:)
postponement _ odklad ,
postponement _ odročení , (n:)
postponing _ odkládání , (n:)
postponing _ odložení , (n:)
postprandial _ jsoucí po jídle ,
postprocessor _ postprocesor , (n:)
postproduction _ úprava filmového materiálu ,
posts _ odesílá , (v:)
posts _ posílá , (v:)
posts _ zasílá , (v:)
postscript _ poznámka na konci , (n:)
postscript _ postskriptum , (n:)
postscript _ dodatek , (n:)
postscript _ dovětek , (n:)
postscript _ postskript , (n:)
postulant _ uchazeč ,
postulate _ předpokládat , (v:)
postulate _ předpoklad , (n:)
postulate _ postulát , (n:)
postulated _ požadovaný , (adj:)
postulates _ postuláty , (n: pl.)
postulates _ požadavky , (n: pl.)
postulating _ požadující , (adj:)
postulating _ stanovující , (adj:)
postulating _ žádající , (adj:)
postulation _ deklarování samozřejmého ,
postural _ postojový , (adj:)
posture _ postoj ,
posture _ postavit , (v:)
posture _ pozice , (n:)
posture _ póza , (n:)
posture _ situace , (n:)
posture _ umístění ,
posturing _ pózování , (n:)
postwar _ poválečný , (adj:)
posy _ kytička , (n:)
pot _ kovový džbánek ,
pot _ hrnec ,
pot _ konvice ,
pot _ kotlík , (n:)
pot _ hrnek , (n:)
pot _ marihuana , (n: [hovor.])
pot roast _ dušené maso ,
pot shot _ výstřel zblízka , (n:)
pot-bellied _ břichatý , (adj:)
pot-belly _ pupkáč ,


Nálepky pro tuto stránku

Anglicko-český slovník, on-line překlad, překlady do češtiny, překlady do angličtiny, Slovník a překlady on-line